Jak naučit dítě správně a hezky psát? To je úkolem maminek dětí, které jdou do první třídy, chodí na první stupeň. Dítě se většinou, až na některé výjimky nenaučí úhledně psát hned v první třídě, v dalších ročnících si písmo osvojuje, snaží se jej zažít, vytváří si svůj vlastní rukopis. Je na nás, na rodičích, abychom ho správně vedli a své dítě učili osvojit si správné návyky. Někdy je to spojeno s tím, že musíme překonat počáteční problémy.

Jaké jsou zásady správného psaní?

Navození pozitivní atmosféry

Pro úspěšné psaní je důležitá motivace dítěte k této činnosti. Radostný přístup k psaní je základem úspěchu.

Správné sezení

Pro správné sezení je důležitá vhodná velikost nábytku, která zajišťuje dítěti pohodlné sezení na celé židli a s tím spojenou stabilitu. Doporučit lze lavice pro žáky mladšího školního věku, které se dají polohovat. Jinak je možné orientovat se průměrnou výškou prvňáka, která je přibližně 120 cm. Pro správné sezení je důležité, aby obě chodidla byla celou plochou opřena o podlahu. Názorné ukázky variant správného a špatného sezení naleznete v kapitole Příklady správného a špatného psaní

psaní

 

Uvolnění ruky

První uvolnění ruky lze doporučit již před samotným začátkem psaní, ale učíme dítě uvolňovat ruku i v jeho průběhu. Děti mají v oblibě různé říkanky, kterými je pohyb ruky doprovázen.

Např. lze kroužení zápěstím doprovázet říkankou:

„Tančí, tančí panenka“ (Dítě krouží zápěstími oběma rukama proti sobě)
„točí se jí sukénka.“ (Dítě krouží zápěstími oběma rukama od sebe)

Kromě zápěstí procvičujeme i uvolňování celé ruky. Důležité je také procvičení prstů – např. naznačení deště pohybem prstů souběžně s pohybem celých paží shora dolů.

Videa s ukázkou uvolňovacích cviků rukou i celého těla

Držení psacích potřeb

Správné uchopení psací potřeby je palcem a prostředníčkem. Palec se opírá bříškem a prostředníček pero (tužku, fix...) podpírá. Ukazováček je položen lehce shora. Pro toto položení je možné dítě motivovat sypáním kuřátkům, což znamená, že nasypeme zrníčka a kuřátka zobou (děti zvedají ukazováček a napodobují zobání kuřátek). Důležité je, že jsou prsty pokrčeny, ale ne prohnuty. Prohnutý ukazováček znamená příliš velký tlak na psací potřeby.

Fotografie správného a špatného držení psacích potřeb

Natočení sešitu – papíru

Sklon psací plochy ovlivňuje i sklon písma. Správné natočení je u praváků směrem vlevo tak, aby pravý roh směřoval doleva nahoru. U leváků je tomu opačně. Ovšem zde natočení není podmínkou, pokud žákovi vyhovuje mít řádky vodorovně, respektujeme to.

Názorné ukázky správného a špatného sklonu písma, který může být způsoben nevhodným natočením psací plochy

psaní

Zajištění vhodného osvětlení

Aby si dítě při psaní nestínilo, znamená, že světlo dopadá na psací plochu u praváků zleva a u leváků zprava. Světlo by nemělo být příliš intenzivní, aby dítě neoslňovalo nebo mu nepoškodilo zrak.

Přiměřená doba, po kterou dítě píše

Doba psaní by neměla v počátku školní docházky přesahovat 10 minut (v předepsaných písankách formátu A5 to jsou 4 řádky). S postupem školní docházky a věkem dítěte se doba psaní úměrně zvyšuje. Tuto dobu je také důležité respektovat při psaní domácích úkolů.

Zdroj: www.jak-spravne-psat.cz

Nedílnou součástí je také správný výběr tužky a pera, se kterým dítě píše:

K dobrému startu a radosti dětí z této činnosti přispěje i volba vhodných psacích a kreslicích potřeb. Současný trh nabízí pestrou škálu: k uvolnění ruky a zmenšení tlaku přispěje malba plochým štětcem, kreslení fixy, voskovkami atd. Na začátku školní docházky používají děti tužky, ale také zmíněné voskovky či fixy, které volíme z důvodu měkčího hrotu, než má pastelka, ale i pro jejich barevnou škálu, která dítě motivuje a podporuje rovněž rozvoj fantazie. Zajímavé hry s barvou nabízejí například fixy DOUBLE Magic (CENTROPEN), které umožní dítěti „kouzlit“ s barvou a zároveň provádět uvolňovací cviky. Po přípravném období začínají psát žáci ve škole perem. Informace k tomu, jaký typ pera zvolit, získávají rodiče od učitele. Většina současných výrobků je již opatřena ergonomickou úchopovou zónou ve tvaru trojúhelníku, která navádí dítě na správné držení, ale bez nácviku ho nezajišťuje.

Více na www.centropen.cz

O psacích potřebách vhodných pro školáky jsme psali v minulém článku: Správný výběr psacích pomůcek

Reklama