Minulý článek o věštění z mateřských znamének jsme zakončili fotografií z filmu Kladivo na čarodějnice. V návaznosti na tyto procesy se dnes pozastavíme u období vzniku této pověstné knihy.

Konkrétně u uplatňování magie v období, kdy vyšlo právě pověstné Kladivo na čarodějnice, ve kterém byla astrologie a rituální magie podrobena ostré kritice.

Marsilius Ficinus a Hermetika

Oponentem a obhájcem této kritiky byl jistý Marsilius Ficinus (1433–1499), filozof pobývající na dvoře Cosima Mediciho ve Florencii a obdivující Platóna, kterého se chystal přeložit. Ještě dříve mu však padl do rukou řecký rukopis Hermetiky, který se na Mediciho dvůr dostal z Makedonie. Ficinus mu dal přednost před Platónem, a tato Hermetika se pro něj stala na několik dalších let vítaným pramenem poznatků pro všechny zájemce okultní nauky.

Při uplatňování magie a okultismu musel Ficinus postupovat velmi opatrně, protože právě v jeho době docházelo k podezírání a pronásledování „kouzelníků a čarodějnic“, a právě v této době vyšla i zmíněná pověstná kniha Kladivo na čarodějnice. (1486)

upaleni

Ficinus razil teorii, že jeho magie je jiná, že závisí na spojení mezi hvězdami, že je zcela přirozeného rázu a na rozdíl od „ďábelské magie“ nesouvisí s nadpřirozenými silami.

Marsilius Ficinus a Orphica

Platóna Ficinus nakonec přeložil, a nejen jeho. Přeložil rovněž soubor hymnů na počest pohanských božstev, nazývaný Orphica. Šlo o dílo z prvních století našeho letopočtu.
Ficinus tyto hymny sám za doprovodu své „orfické lyry“ zpíval v přesvědčení, že takovýto zpěv hymnu k některému planetárnímu božstvu napomůže soustředění jeho myšlenek a citů na příslušnou planetu, a on tak bude moci na sebe přivolat její vliv a její moc. U tohoto zpěvu prováděl i patřičný rituál, oblékl na sebe zlatý plášť, na hlavu si dal vavřínový věnec a kolem sebe rozmístil slunečnice. Potřel se šafránem, balzámem nebo medem zpracovaným v době, kdy Slunce bylo ve znamení Lva, a na oltáři pálil myrhu a kadidlo. Tento rituál v něm prý vyvolával pocit nadpřirozené moci, jíž se dalo využít k různým účelům.

filosof

Tak jestlipak podobné rituály neprovádí i naši politici? Ten pocit nadpřirozené moci totiž u nich vídáme poměrně často. :)

zdroj: E. Hrych, Velká kniha magie a čarování, Regia 2000

Příště: nejnadanější Ficinův žák: Giovanni Pico della Mirandola

Čtěte také:

Reklama