Další dušičková vzpomínka letí pro babičku její vnučky mařinky. Moc hezky na ni zavzpomínala.

Je to už pár let, co jsem přišla o svou milovanou babičku.
Ke konci života to s ní bylo hodně špatné, hlava už nechtěla fungovat tak, jak by měla. Ale já si i přes to, kolik péče babi vyžadovala a kolik starostí rodině (nechtěně) přidělávala, babičku stále pamatuji „mladou“ a plnou sil.
Vidím před sebou usměvavou ženu, která nás měla ráda svým způsobem. Když jsme jí roztřesenýma rukama podávali vysvědčení, taktně přehlédla špatné známky a pochválila za ty pěkné. Věděla, že přísný otec nás už za ty špatné známky určitě zpucoval, proč bychom si tedy měli kázání vyslechnout znovu? Cítila jsem, že nemusím být perfektní, že mě má ráda, i když nejsem premiantka. Měla málo, ale vždy se nás snažila něčím potěšit. Obrázky, které jsme jí namalovali, si roky schovávala, nejhezčí měla vystavené. Pohledy, které jsme jí posílali z dovolených a škol v přírodě, si dávala na stěnu. Nikdo jiný se k mým pohledům takto nechoval: pohledy se daly do krabice nebo dokonce vyhodily, ale babička je měla stále na očích. Bylo kouzelné se k nim po letech vracet a číst si, co jsme jí psali jako šesti- sedmiletí špunti.

Neuměla nám říct „mám tě ráda“, ale ani nemusela. Z jejích milých slov a zdánlivě drobných činů láska přímo čišela. V bouřlivé pubertě byla pro mnoho svých vnoučat jistotou, že kdyby něco, tak u ní jsou dveře stále dokořán: pojď, vpluj do klidného přístavu a počkej, až se bouře přežene.

Vím, že měla chyby, ale kdo je nemá? Bohatě je vyvažovala její dobrota a láskyplnost.

Půjdu jí na hřbitov zapálit svíčku, když už jsou ty Dušičky, ale na babičku vzpomínám stále, celý rok. Dostala jsem od ní nejednu krásnou věc pro děti, a ty věci mám téměř denně na očích. Jak by se nedalo na babičku vzpomínat během celého roku? Stále je se mnou, stále ji podvědomě hledám v davu lidí a s bolestí si uvědomuji, že tamta babička se jí sice na dálku podobá, ale já svou babičku už neuvidím.

Kéž i já jednou budu pro svá vnoučata takovým přístavem klidu a bezpečí, jakým byla moje babička pro mě...

mařinka

pozn.red.: Text nebyl redakčně upraven

________________________

Při vaší větě: stále ji hledám v davu lidí… tamta babička se jí na dálku podobá… jsem se rozbrečela.
Mařinko, buďme rády, že jsme měly takové babičky…
Krásné Dušičky
Saša

Téma dnešního dne: Pošlete vzpomínku

Pište a posílejte na redakční e-mail: redakce@zena-in.cz

Vzpomínku můžete poslat formou psaného slova, básničky, fotografie (nejvýš dvě), obrázku nebo třeba i písničky

Jednu z pisatelek odměníme krásným dárkem: luxusním, multifunkčním budíkem, který „odměřuje čas“, ale také ukazuje datum a měří teplotu v místnosti.

bd

Reklama