První, co nás napadne při zjištění diagnózy CELIAKIE, je jídlo. Do této doby jsme si Vánoce bez obalovaných řízků, vánoček a cukroví vůbec nedovedli představit. Teď si nedáme cukroví z pšeničné mouky, ale ani v běžné restauraci omáčku, dortík a v obchodě budeme na každém výrobky pečlivě číst složení. Lepek je totiž i v mnoha dochucovadlech, pojivech, můžete ho najít i v některých šunkách, je skoro všude.

„Celiakie je intolerance na gluten neboli lepek. Trávicí soustava proto není schopna strávit potraviny obsahující lepek. Výsledkem této imunitní reakce jsou zánětlivé změny sliznice tenkého střeva. Dochází ke snižování až vymizení mikroklků sliznice a tím k významné redukci resorpční plochy střeva. Rozvíjí se porucha vstřebávání všech živin, vitaminů, minerálních látek, tekutin. Organismus není schopen dostatečně vstřebávat tyto látky, objevují se příznaky jejich nedostatku, nedostatečné výživy,“ vysvětluje profesor MUDr. Jaroslav Racek z Ústavu klinické biochemie a hematologie FN Plzeň.

cukrBez diagnózy v ohrožení života

Když si vyslechla diagnózu celiakie Maruška, byla šťastná. Konečně věděla, že bude žít. Její obavy o život nebyly vůbec přehnané. V roce 1998 jí bylo 50 let a trpěla neskutečnou únavou, neustálými vysilujícími průjmy, bolestmi břicha, hubla a neměla ani sílu chodit do práce. Během roku hrůzy absolvovala nespočet vyšetření, navštívila mnoho lékařů a nikoho nenapadlo, že je to celiakie. Nikdo si nespojil klinický obraz s krevními testy, které kromě jiného jasně hlásily nedostatek železa a velmi vysoké imunitní reakce organismu.

Jak celiakii zjistit?

MUDr. Jaroslav Racek uvádí, že dříve byla jedinou metodou průkazu celiakie biopsie sliznice tenkého střeva a její mikroskopické zhodnocení. Biopsie sice stále zůstává vyšetřením, které definitivně potvrdí diagnózu, ale zavedením méně invazivních krevních testů do diagnostiky celiakie jejich četnost zřetelně klesla. Při podezření na celiakii se jako první krok provádí některý z testů protilátek. Nejspolehlivější je stanovení hladiny protilátek proti tkáňové transglutamináze (AtTG, IgA). Jestliže je test pozitivní, je diagnóza celiakie velmi pravděpodobná, biopsie se ale musí provést k jejímu potvrzení a k zjištění stupně postižení sliznice. Viz podrobné informace na www.laboratornitesty.cz.

Celiakie bohužel vyléčitelná není, to Marušce řekli hned. Nicméně striktní dodržování bezlepkové diety vrátilo její život do normálu. Naučila se nakupovat, vařit a objednávat jídlo v restauraci, její bezlepkové cukroví je v rodině vyhlášené.  A to, že v léčbě nepolevuje, dokládají už 17 let laboratorní výsledky. Patří sem vyšetření krevního obrazu (chudokrevnost), CRP a sedimentace (zánětlivé změny), stanovení hladiny minerálů (vápník, fosfor, železo), bílkovin, tuků, jaterní testy, příp. další.  Ale především se cítí naprosto zdravá, což je ten nejlepší důkaz.

http://www.labtestsonline.cz/static/img/logo_cs-CZ.jpg

Informace pro laickou i odbornou veřejnost o laboratorních vyšetřeních

Reklama