Za prostou zevní fasádou ukrývá tato podivná stavba ve tvaru šesticípé hvězdy mnohá tajemství. Letohrádek hvězda není jen tak obyčejný objekt. Je to magické a zvláštní místo, plné podivné energie.

n

V letech 1555–1556 nechává Hvězdu postavit syn Ferdinanda I. a Anny Jagelonské Ferdinand Tyrolský. Stavbu nechává podle vlastního návrhu vybudovat poté, co se zamiluje do neurozené Filipiny Welserové. Zamilovaný arcikníže pokládá vlastní rukou základní kámen.

kPůdorys šesticípé Šalamounovy hvězdy tedy hexagramu symbolizuje spojení dvou protikladných sil do vzájemné harmonie a dodávala životní sílu.

Snad každému dá tohle místo pocítit zvláštní energii.

Reagují na ni virgule, kyvadla i obyčejný řetízek.

Čtyři úrovně stavby zde odpovídají všem živlům: podzemí – zemi, přízemí – vodě, prvé poschodí – vzduchu, druhé – ohni.l

Přízemí má dvanáctiboký ústřední sál a komnaty v cípech hvězdy.

Stropy místností v paprscích jsou zasvěceny hlavním antickým bohům a planetám.

Mars (železo), Venuše (měď), Merkur (rtuť), Saturn (olovo), Slunce (zlato) a Měsíc (stříbro).

Pokud si stoupnete přímo doprostřed místnosti pod klenbu, nohama stojíte na symbolu hvězdy a vezmete do ruky byť jen obyčejný řetízek, roztočí se i v rukách učiněného tvrdolína.

Je to ďábelské místo?

Mnoho lidí zde uvádí nepříjemné pocity a až pocit nevolnosti. Zvlášť pak v přízemí uprostřed stavby. Asi je to otázka osobní energie, nebo jsem vážně učiněný satanáš, protože mně se odtamtud vůbec nechtělo odejít.

p

Tak mi tam bylo dobře. Řetízek v mých rukách se točil, div neodlétl, a po těle jsem cítila vysloveně blaho.

Masáž, nebo pravda?

lPodle legendy na tomto místě, které bylo mimochodem v době pohanů významným kultovním dějištěm obřadů Druidů, přistál kdysi dávno Světlonoš.

Když vezmeme v úvahu, že Světlonoš rovná se Lucifer, možná se dobereme toho, proč je mnohými místo u Letohrádku Hvězda spojováno s negativními až pekelnými silami.

My si ale musíme, abychom byli objektivní, uvědomit, že první historické zmínky hovoří právě o samém Kristu jako o Luciferovi – světlonoši!

Tedy tak trochu si tady křesťané léty odporují.

Na zdech uvnitř budovy lze nalézt mnoho zajímavých výjevů, které je možné pokládat za temné. Včetně Pana – rohatého pohanského boha.

To je ovšem předně bůh plodnosti a jako kozel je symbolem mužské schopnosti plodit děti. Nevím, co je na tom ďábelského.

Pocity a dojmy tady musí člověk načerpat sám a sám si také udělat obrázek, jak na něho místo působí.

Můžete to vyzkoušet. Podle pověsti se vám pod kopulí může otevřít vědomí a také můžete uvolnit kanál doposud spící karmě. Zdali je to dobré, či špatné, uvidíte.

V každém případě, není možné tady necítit nic.


Kudy na Hvězdu?

m

Reklama