Bulvár

Ludmila, první česká svatá

Víme, že o životě kněžny Ludmily toho moc nevíme. Ani to málo však není tím pravým soustem pro historický bulvár. Vždyť taky přece to byla první naše svatá, že? Obecně jsou známá fakta, že byla manželkou knížete Bořivoje, prvního historicky známého Přemyslovce, že měla velký vliv na výchovu svých dvou vnuků Václava a Boleslava a že byla zavražděna nejspíš na příkaz své snachy Drahomíry. A následně později svatořečena.

Byla první z oněch silných žen našeho dávnověku, které jako by popíraly to tradiční podřízené postavení žen, s oblibou tak zdůrazňované. Vlastně i české pověsti z doby ještě dávnější spojené s bájnou kněžnou Libuší jsou důkazem toho, že naše mytologie nepatřila jenom mužům.

Svatá LudmilaAle vraťme se ke svaté Ludmile, k příběhu první historicky doložené české panovnice a první světice. Narodila kolem roku 860 (někdy se uvádí i 850) jako dcera Slavibora. A zde se prameny rozcházejí. Slavibor byl podle častěji interpretovaného pramene knížetem či vojvodou kmene Pšovanů se sídlem v dnešním Mělníku. Toto území nebylo příliš veliké a sousedilo s kmenem Čechů, tedy s Přemyslovci.

Jiné prameny zase hovoří o tom, že Slavibor byl srbský kníže. Jenže tento slovanský kmen Srbů – pokud bychom přijali toto tvrzení – bychom určitě nehledali v dnešním Srbsku na Balkáně.

Ludmila – někdy také nazývaná Lidmila -  byla provdána asi ve 14 letech za knížete z rodu Přemyslovců Bořivoje. Ten se údajně dožil pouhých 36 let, takže Ludmila se stala v necelých 30 letech vdovou. V manželství se údajně narodilo šest dětí, tři synové a tři dcery. Jménem ale známe pouze dva nejstarší – Spytihněva a Vratislava.

Křesťanství údajně z rukou samotného biskupa Metoděje přijali manželé na Velké Moravě, kam zavítali na oficiální návštěvu spolu s třicetičlenným doprovodem. Přijeli jako pohané, odjeli už pokřtěni. Aspoň podle legendy. Je ale možné, že to bylo trochu jinak, že byl pokřtěn nejdříve na Moravě jen Bořivoj a Ludmila teprve později v Čechách. Jak to ve skutečnosti bylo, už dnes historikové těžko zjistí.

Po smrti Bořivoje se ujali vlády postupně oba synové Spytihněv a Vratislav. Kněžna Ludmila jejich vládu zpovzdálí sledovala a už tehdy měla velký vliv na křesťanskou výchovu Vratislavových synů z jeho manželství s Drahomírou – zejména staršího Václava. Vzdělání tehdy nebylo vůbec běžné ani ve vládnoucích kruzích. A tady dochází ke sporům dvou hrdých žen - kněžny Ludmily s kněžnou Drahomírou, další silnou ženou našeho dávnověku, která pocházela z pohanského rodu Stodoranů. Ta žárlila na Ludmilin vliv, oblibu u lidu i postavení zejména po smrti svého manžela Vratislava. Čeští velmožové tehdy dokonce oficiálně odňali Drahomíře syny Václava a Boleslava a svěřili je do výchovy babičky Ludmily. Správu země formálně ponechali Drahomíře. Pro ni však bylo velmi potupné, že budoucího knížete vychovává její tchyně.

A tak jednala rychle …

Na hradě Tetíně, Ludmilině vdovském sídle, došlo k prvnímu známému zločinu, který zdaleka nebyl – a to i při pověstné „holubičí povaze“ Čechů ojedinělý. Je přičítáno kněžně Drahomíře, že poslala dva najaté vrahy ukončit Ludmilin život. K uškrcení oběti použili Ludmilinu vlastní šálu či závoj. Prolití krve, k němuž byla Ludmila odhodlána, ba dokonce prý prosila, aby byla sťata mečem, vrahové odmítli. Zřejmě dostali instrukce, aby nemohla být Ludmila prohlášena za mučednici. Mučedníkem se podle dobového názoru mohl stát jen ten, kdo prolil krev za víru.

 

Kostel svaté LudmilyMonumentální novogotický chrám z konce 19. století, který je zasvěcen sv. Ludmile v Praze na Vinohradech na náměstí Míru.

 

Když byl  prováděn výzkum ostatků Přemyslovců - a tedy i kněžny Ludmily, dospěli antropologové k zajímavým závěrům. Z délky dochovaných dlouhých kostí se pokusili vypočítat výšky její postavy. Kněžna byla vysoké postavy, měřila sto šedesát osm centimetrů, což bylo ve své době opravdu hodně. A nebyla ani drobné postavy, její kosti byly opravdu silné. Nebyla to tedy přibližně v 60 letech, kdy zemřela, žádná křehká stařenka, ale energická, robustní žena.

A ještě drobnost, která tedy v učebnicích nebývala:  Kněžna Ludmila prý prodělala v dospělosti nemoc zvanou endokranióza. Ta způsobuje časté a prudké záchvaty vzteku, změny nálad i další obtíže. Docela zajímavé a nepříliš známé. Nějak se to nehodí k obrazu světice...

 

Vstupní portál kostela svaté Ludmily

V tympanonu chrámu je krásný reliéf od Josefa Václava Myslbeka, představující nahoře Boha Otce, Ducha svatého (holubice), uprostřed je žehnající Kristus se sv. Václavem a sv. Ludmilou po stranách.

Už brzy po smrti byla Ludmila českým lidem uctívána jako mučednice a její ostatky pak kníže Václav nechal uložit v chrámu sv. Jiří na Pražském hradě.

O oficiální svatořečení mučednice kněžny Ludmily se velkou měrou zasloužil papežský kardinál a legát Quido di Catello, který v letech 1143 – 1144 pobýval v Praze.

Že je sv. Ludmila českou patronkou, je obecně známé. Věděli jste však, že se stala taky patronkou vychovatelů, babiček a vinařů?

Mohli jste si také přečíst:

   
05.03.2013 - Historie - autor: Jana Ládyová

Komentáře:

 1. [30] rychenza [*]

  Mit takovou tchyni, tak se uskrtim sama. Kdysi, v puberte, jsem se o ten pribeh hodne zajimala a uz tenkrat jsem si rikala, ze to musela byt ale baba jedovata.

  superkarma: 0 09.06.2016, 21:52:30
 2. avatar
  [29] carmi [*]

  Dostala jsem se k tomu až dneska, tak oopožděně - pěkné čtení, díkySml16

  superkarma: 0 20.03.2013, 17:44:19
 3. avatar
  [28] LudPa [*]

  Ludmila už to má ve svém jméně.

  superkarma: 0 14.03.2013, 18:30:31
 4. avatar
  [27] daska59 [*]

  Že je patronkou vinařů vím, ale o babičkách a vychovatelích dnes slyším (čtu) poprvé .

  superkarma: 0 05.03.2013, 21:42:31
 5. [26] Jana Ládyová [*]

  Altamora — #24 peetrax — #25 Nechci nějak do diskuse zasahovat, jsem moc ráda za všechny vaše názory a komentáře. Stejně tak děkuji i všem ostatním.

  Doba byla velice složitá a krutá a vše je v rovině legend, z nichž pak kronikáři a následně i historikové čerpali.

  Ano - jak je tu podotknuto - vztah Ludmily a Drahomíry se rovněž vykládá jako politický spor o další vývoj křesťanství v Čechách, o spor mezi východní a západní liturgií. Ludmila sympatizovala se slovanskou liturgií a měla na své straně po smrti svého syna Vratislava mocné muže českého státu, zatímco Drahomíra (ač původně podle legend pohanka, po sňatku s Vratislavem už ale sotva) se orientovala na křesťanství západní.

  Čerpala jsem z více zdrojů, mj. i ze zde zmiňovaných Toulek - 1. díl, z Podivných konců českých panovnic Jana Bauera a z Královské trilogie. Z posledního zdroje, kde je autorem textu o sv. Ludmile prof. Jaroslav Čechura z Ústavu českých dějin, je ona zmíněná věta o oficiálním odnětí Drahomířiných synů českými velmoži a svěření do Ludmiliny výchovy.

  A mj. se zde píše, že Václav (a snad i Boleslav) byli na dvoře své babičky vychováváni ještě za života Vratislava - tedy s jeho souhlasem. O jeho vládě i smrti ale máme velmi málo zpráv - nejpíš byl často "v luftě". Padl snad prý v boji s Maďary. Je jasné, že se Drahomíře Ludmilin vliv na její dva nejstarší syny nelíbil.

  Většinu událostí z tohoto vzdáleného období skutečně musíme uvozovat slůvkem "prý".

  superkarma: 2 05.03.2013, 18:36:15
 6. avatar
  [25] peetrax [*]

  Altamora — #24 Jo, mně vadí jakékoliv násilí, nejen násilná kristianizace, ale třeba odvlékání nevinných do koncentráků a gulagů a jakékoliv bezpráví.

  Ono tam šlo ještě o politický nesvár mezi Ludmilou a Drahomírou, zabývají se tím pěkně třeba Toulky českou minulostí.

  1. na komentář reaguje Jana Ládyová — #26
  superkarma: 0 05.03.2013, 17:14:38
 7. avatar
  [24] Altamora [*]

  peetrax — #21 Syny odňali velmoži, které na to nabuntovala pobožná Ludmila. Ale dobře, nebudu tě už dráždit. Já mám problém s násilnou kristianizací. Pohani většinou nikomu svoji víru nenutili. Sml80

  1. na komentář reaguje peetrax — #25
  2. na komentář reaguje Jana Ládyová — #26
  superkarma: 0 05.03.2013, 17:03:21
 8. [23] Trefa [*]

  Trefa:ze se stala vychovatelkou,jsem nevedela.prekvapilo me ze tak brzo ovdovela.

  superkarma: 0 05.03.2013, 16:16:26
 9. [22] ova9 [*]

  hezke počteničko..........

  superkarma: 0 05.03.2013, 16:14:29
 10. avatar
  [21] peetrax [*]

  Altamora — #19 Suzanne — #18 zrovna dnes nejsem na srandičky naladěná. Sml15 Četla jsem tam, že syny Drahomíře odňali velmoži, ne, že si je Ludmila přivlastnila sama. Sml80 Dnes mám sympatiemi blíž k pobožné, byť tchýni, než k závistivé Drahomíře.

  1. na komentář reaguje Altamora — #24
  superkarma: 0 05.03.2013, 15:49:07
 11. [20] brnky [*]

  Zajímavý článek, zase jsem se dozvěděla něco novéhoSml22

  superkarma: 0 05.03.2013, 15:30:41
 12. avatar
  [19] Altamora [*]

  peetrax — #17 Jednak to byl vtip, jednak byla morálka středověku o hodně jiná než dnes. Znáš cenu Karla Velikého? Tento muž nechal na dobytém území zavraždit každého muže, který se nedal pokřtít. Co se stalo se ženami, které křest odmítly,  netuším. I Václav Havel tuto cenu obdržel. Co je proti tomu vražda tchyně? Sml24

  1. na komentář reaguje peetrax — #21
  superkarma: 1 05.03.2013, 14:26:12
 13. avatar
  [18] Suzanne [*]

  peetrax — #17 Možná by to chtělo trochu nadhledu Sml33 Asi nejde o schvalování vraždy, ale o myšlenku, že pokud matce někdo ukradne syny, je schopná lecčehos. Přiznám se, že mi to při čtení článku proběhlo hlavou.

  1. na komentář reaguje peetrax — #21
  superkarma: 1 05.03.2013, 13:47:50
 14. avatar
  [17] peetrax [*]

  Altamora — #12 škoda, že už zrušili udělování mínusové karmy. Už bys ji tam ode mě za schvalování vraždy měla. Sml68

  1. na komentář reaguje Suzanne — #18
  2. na komentář reaguje Altamora — #19
  superkarma: 2 05.03.2013, 13:04:40
 15. avatar
  [16] tajnostii [*]

  ZajímavéSml22

  superkarma: 0 05.03.2013, 12:34:53
 16. avatar
  [15] Jindriska8 [*]

  Pěkný a zajímavý článekSml16,to jsem nevěděla,že měla 6 dětí.

  superkarma: 0 05.03.2013, 12:29:33
 17. [14] telelot [*]

  no mít ve třiceti 6 dětí... to bych tedy fakt nechtělaSml30

  superkarma: 0 05.03.2013, 09:57:14
 18. avatar
  [13] rusalka2008 [*]

  Zajímavý článek, musela mít tou endokraniózou možná zdeformovaný obličej - čelo nebo tak...

  superkarma: 0 05.03.2013, 09:50:32
 19. avatar
  [12] Altamora [*]

  Děkuji pěkně za takovou tchyni. Ani se Drahomíře nedivím, že se jí pomstila za to, že jí Ludmila ukradla syny.

  1. na komentář reaguje peetrax — #17
  superkarma: 3 05.03.2013, 09:49:37
 20. [11] babca [*]

  O babičky tedy moc nepečuje.Jinak je to pěkný článek.

  superkarma: 0 05.03.2013, 08:58:58
 21. avatar
  [10] dasena [*]

  Hanula — #9 Také jsem si to užila ve Staré BoleslaviSml16

  superkarma: 0 05.03.2013, 08:44:27
 22. avatar
  [9] Hanula [*]

  Sml16legendy mám moc ráda - byla jsem super prohlídce ve Staré Boleslavi -jen průvodkyně a já s kámoškou - cca 3 hodiny - to jsem si to užily....

  1. na komentář reaguje dasena — #10
  superkarma: 0 05.03.2013, 08:22:45
 23. avatar
  [8] Žofie [*]

  To jsem netušila, že babičky mají patronku Sml80

  superkarma: 0 05.03.2013, 08:21:15
 24. avatar
  [7] OlgaMarie [*]

  Legendy o svatých je nutné brát s ohledem na dobu, kdy vznikly.

  superkarma: 1 05.03.2013, 08:17:27
 25. [6] Danulka K. [*]

  Jsem babička a sv.Ludmila se tedy moc nesnaží. Ale zajímavé počtení.

  superkarma: 0 05.03.2013, 08:10:42
 26. [5] Roland [*]

  Milea — #1 Já ze svého okolí pouze jednu.

  superkarma: 0 05.03.2013, 08:05:33
 27. avatar
  [4] kuzle [*]

  jednu Lidusku mam doma a uz ted je ji poradny kus zenske v 1.tride a zachvaty vzteku ji taky obcas prepadaji Sml30Sml57

  superkarma: 0 05.03.2013, 07:56:45
 28. [3] lidicka [*]

  Nevěděla jsem o tom, že sv. Ludmila je patronkou i babiček a vychovatelůSml80

  superkarma: 0 05.03.2013, 07:41:05
 29. avatar
  [2] peetrax [*]

  To jsou mi věci, vůbec jsem netušila, že je Ludmila i patronkou vinařů, věděla jsem, že sv. Urban. Vždycky mě fascinovalo, že zemřela uškrcením, asi jsem to jako děcko nemohla pochopit.

  superkarma: 0 05.03.2013, 01:04:09
 30. avatar
  [1] Milea [*]

  Zajímavé čtení. Ludmil znám hodně osobněSml73

  1. na komentář reaguje Roland — #5
  superkarma: 0 05.03.2013, 00:48:59

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme