Včera v podvečer opustila vězení bývalá komunistická prokurátorka, která byla odsouzena za podíl na justiční vraždě Milady Horákové a dalších lidí 12 lidí z roku 1950.

Ve své tehdejší plamenné řeči tato žena poslala ve konstruovaném procesu všechny zmíněné na smrt .

Polednová byla na svůj post dosazená komunistickou stranou, ačkoliv neměla žádné právnické vzdělání!!

Do procesu s Horákovou byla Polednová vybraná kvůli tomu, aby obviněnou političku a další dvě ženy nesoudil muž a nevzbudily tak u veřejnosti lítost.

Polednová se srdnatě angažovala i proti  milosti pro Horákovou u prezidenta republiky, a také se účastnila její popravy ve věznici na Pankráci.


V roce 2007 byla s konečnou platností právě za podíl na této justiční vraždě odsouzena k osmi  letům vězení. Později jí byl trest zmírněn na šest let.

K výkonu trestu nastoupila do věznice ve Světlé nad Sázavou 19. března 2009. Její právní zástupce se nechal slyšet, že podá ústavní stížnost, ale tuto v červenci 2009 Ústavní soud zamítl a potvrdil šestiletý trest vězení.

Nyní dostala Ludmila Brožová-Polednová milost od prezidenta republiky a včera byla propuštěna na svobodu.

Jako akt dobré vůle a ohled na stáří ženy, lze krok pana prezidenta rozhodně pochopit a přijmout. Pro všechny polické vězně, muže a ženy, které komunististé typu Polednové připravili o život, společenské místo, zdraví i důstojnost je to ovšem pravděpodobně velice složité.

Tím spíš, že dnes 89 letá žena nemá ani špetku lítosti, nikdy neprojevila náznak sebereflexe a cítí se nevinná!

K reportérům médií, když za ní přišli, aby se zeptali na to, jak se na svůj zločin dívá dnes, se chovala arogantně.

Dokonce by teď po propuštění, podle zákona mohla od státu žádat i odškodnění!!

Reklama