Svátek sv. Michaela je součástí německé tradice. V dřívějších dobách bývalo zvykem zapalovat v předvečer 29. září ohně. Dětem se v noci pod polštář tajně schovával michaelský chlebíček - jako andělský pozdrav.

Michael znamená v překladu „kdo je jako bůh“.

Vedle Rafaela a Gabriela je jedním z archandělů. Dokonce je považován za knížete mezi anděly - Archanděl, princ bratrství a přátelství, bohatýr myšlenky a činu obsahuje v sobě otázku, která, nasměrovaná na nás samé, vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony. Protože jinak opouštíme boží jednotu a vzdáváme se našeho božského já. Archanděl Michael jakožto vůdce všech andělů vede jejich řád, který je znám jako  „ctnostný“ a dohlíží na život nositelů světla. Jeho hlavním úkolem je zbavovat Zemi a její obyvatele jedů spojených se strachem.

MichalLidé, kteří s ním spolupracují, se nazývají „nositelé světla“ a Michael po nich žádá, aby se zabývali duchovním vyučováním nebo léčbou, a to jak ve své profesi, nebo jen příležitostně. 

Michael vede a řídí ty, kteří mají pocit, že bloudí, nebo si neumějí poradit se smyslem života či kariérou v práci.

Dokáže dodat odvahu nešťastným nebo bázlivým, aby začali jednat. Michael vám rovněž napoví, jaký další krok byste měli učinit. 

Požádat  Michaela  o pomoc můžete, kdykoliv se něčeho bojíte nebo se cítíte zraněni.

O jeho proslulé síle a moudrosti se můžete dočíst v nesčetných legendách, ať již křesťanských, židovských, muslimských nebo keltských.

Příběhy o andělech a světcích mohou v dnešní industriálně technické době skýtat příjemnou alternativu duševního odpočinku.

Nedávno se mi do ruky dostala světově známá kniha Lorny Byrneové - Andělé v mých vlasech. Původně jsem se toho trochu bála, však víte,  ty světové bestsellery... ale už při jejím čtení mi bylo tak nějak hezky a pak, světe, div se, koupila jsem si druhý díl! :)

Reklama