horoh

Dvě Luny a dvě Slunce v dokonale harmonickém postavení. Tak na první pohled vypadá datum narození člověka, který spatřil světlo světa 22. 11. Nic ale není tak jednoduché, jak se to na venek jeví.

Luna je zástupkyní snění, iluzí, také talentu a náklonnosti k uměleckému vidění světa.

Naproti tomu Slunce je realista, muž a touží se prosadit. Pokud se v aspektech neobjeví model, který by harmonizoval tyhle dva protipóly, půjde v osobnosti takového člověka o boj o moc těchto dvou protikladných, ale silných poloh.

Může docházet ke konfliktu mezi sny a schopnostmi je uskutečňovat. Osobnost takového jedince může vykazovat dokonce při špatném nastavení ostatních planet i sklon k schizofrennímu jednání, či dokonce onemocnění.

Může být nervní až nervózní. Nevědomé motivace takové osobnosti ovlivňují vědomé myšlení. Je tím pak omezována objektivnost a otevřenost. Malichernost a emocionální nálady mohou zaujímat takový prostor, že pro smysluplné duševní činnosti nezbude místo.

Přílišná, až dojemná sentimentalita může bránit jasným myšlenkovým pochodům, které naopak vyžaduje Sluneční podstata a součást jeho bytosti.

Takový člověk může často bez ustání říkat bezvýznamné hlouposti a plýtvat tím energií. Na druhou stranu bude mít nejspíš mnoho soucitu se svými přáteli.

Do třetice ale může mít nesnáze ve stycích a kontaktech s veřejností a být často nepochopen a pomlouván. Takové datum narození může také vyvolat poruchy nervové soustavy a zažívacího traktu.

Ve svém vyjadřování bude ale originální, až dramatický.

Nesmíme zapomenout, že tento člověk je Štír!

Pro Štíra je charakteristická silná žádostivost a silný sexuální pud. Bývá náruživým milostným partnerem. Sexuální touhy a city jsou velmi silné, často ale skryté.

Takovéto datum bude tyhle vlivy spíše zesilovat než tlumit. Je tu konflikt mezi chci a mohu.

V případech silných a úzkých osobních vztahů a kontaktů bude mít nejspíš tento člověk sklon reagovat silně citově, a to bez ohledu na stanovisko partnera. Lásce by dokázal obětovat všechno.

Milostné romance bere často příliš osobně a příliš vážně. Protože je sám velmi silně citově založený, což je otázka zesílené Luny, očekává totéž od svého partnera, což může v milostných záležitostech vést k přepjatosti a ke stanovisku „vše, nebo nic“. To je zase vliv mocnářského Slunce.

Ve finančních otázkách se bude tohle postavení projevovat asi obdobně.

Buďto bude nahoře, a nebo úplně dole, ale se silným Sluncem patrně obviní půlku světa raději než sebe, případně se bude donekonečna litovat.

Tady je pozitivní, že se silnou Lunou se vždy najde někdo, kdo bude ochotně naslouchat a podá pomocnou ruku. Luna vyvolává soucit a náklonnost.

No není to zajímavá a rozporuplná osobnost?

Pochopitelně bude stovky druhů těchto lidí a nikdo nebude stejný, protože jak jsme řekli na začátku, máme ve hře rok, místo, hodinu, a s tím i dvanáct domů horoskopu.

Reklama