V numerologii se čte 12 stejně jako 21 a znamená totéž. Váš život bude neobyčejný a mnohdy zátěžový. Můžete změnit život mnoha jiným lidem. Hodně si toho odžíváte z vlastní karmy, ale máte i vyšší ochranu Universa.

numerology

Číslo 12 a s ním i 21 má podstatně náročnější energi než třeba obávaná třináctka.

Bez dvanáctky, která je číslem karmickým, není ona třináctka prakticky ničím. U třináctky je to asi takto: Spíš než 13 jde o 12+1.

Jen pro představu:

o Ve starověku byl po dvanácti letech vlády, na začátku třináctého roku, vždy rituálně zabit král.
o Dvanáctku má v Tarotu viselec jako symbol konečné oběti.
o Dvanáct je planet zvěrokruhu a třinácté je Slunce. Také symbol uzavření.
o Dvanáct bylo apoštolů a uprostřed nich Ježíš. Ježíš je zde tedy stejně třináctým jako prvním.
o Máme dvanáct měsíců, ale třináct úplňků.
o Z Bible víme, že Jakub měl dvanáct synů, ze kterých povstalo dvanáct izraelských kmenů.
o Dvanáct je proroků. Třináctým je Mesiáš.
o Stále Bible a Janovo zjevení apokalypsy – tady má žena dvanáct hvězd nad hlavou. Třináctou je ona sama.
o Josef měl dvanáct bratrů. Tím třináctým je zase on sám.
o U kulatého stolu krále Artuše usedá dvanáct mužů. Stůl je rozdělen na dvanáct výsečí. Třináctým je Záhubný stolec. Zde by mohl usednout jen ten, kdo by našel Svatý Grál.


Lidé s dvanáctkou nesou celou energetickou hodnotu i váhu onoho zvláštního čísla. Všimněte si, jak je dvanáctka historicky bohatá na mezníky a významné věci. Tak to mají i tito lidé. Na stranu druhou si všimněte, jak daleko se dvanáctka dívá s ohledem na chod dalších dějin u každého případu.

Dalo by se říci, že v praxi se lidé narození 12. rozhodně nebudou nudit. Nebude se nudit ani jejich okolí a je dost pravděpodobné, že významně zasáhnou do osudu druhých i svého vlastního.

Dvanáctka ale není číslem negativním.

Tak, jako s sebou nese věci významné, má i jakousi vyšší ochranu Universa, pro její nutnost „být tady a konat, ovlivňovat, směrovat a cosi znamenat“.

Universum potřebuje tyhle lidi a druzí potřebují je.

Oni to sami o sobě patrně nevědí, ale když se podíváte na osudy a životní pouť lidí, které znáte a kteří se narodili buď 12. nebo 21., určitě si všimnete, že jejich život a osud nelze nazvat obyčejným jako u každého. Naleznete cosi těžkého, ale současně jakoby vypíchnutého, viditelného a zřetelného.

Vy, kdo jste se narodili 12. 12., máte dvanáctky dvě.

Může to logicky na sebe vzít hodně podob, ale rozhodně nemáte a mít nebudete fádní, černo-bílý život a osud. Je dost možné, že je mezi vámi je hodně umělců, politiků a lidí, kteří něčím vyčnívají. Když už ne ničím jiným, tak zvláštností osudu a událostí, které vás potkávají, osudovými věcmi, ze kterých vám pak zase osud sám zpravidla dost podivně s pomůže.

A to je ta vyšší ochrana, o které mluvím. Umím si představit, že člověk, který spadne s letadlem, a pak z hořících trosek zachrání patnáct lidí, se narodil 12, nebo 21.

Umím si představit člověka, který prožil těžkou autonehodu, má trvalé následky a kvůli této události se stal tím, kdo v současnosti pomáhá postiženým najít cestu zpět do života.

A mohla bych pokračovat…

Reklama