Bulvár

Libanonské cedry

Biblický Libanon byl znám především jako země cedrů. V minulém roce ho ovšem proslavila spíše vražda premiéra Rafíka Harírího a v posledních dnech především konflikt s Izraelem. Víte, jaká je Libanon země? Žijí v něm jen muslimové, nebo i křesťané? Nebo dokonce Židé? Jaká je minulost této oblasti? Kdo tvoří ono "civilní obyvatelstvo", které trpí válkou?

Od Féničanů po Římskou říši
Libanon je od starověku kotlem, v němž se mísily nejrůznější národy, kultury a náboženství. Jeho pobřeží bylo obsazeno Semity už ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Tato tenkrát klimaticky příznivější a na srážky bohatší oblast se brzy stala centrem obchodní říše, kterou Řekové nazývali Fénicií. Byl založen Bejrút (nazvaný Beroth - Město studní), Byblos, Sidon, Sarepta, Tyr a mnohá další střediska obchodu a kultury. Z této oblasti ostatně pochází i známé foinické písmo. S úrodnou krajinou na pobřeží Středozemního moře obchodovaly a o její ovládnutí více či méně úspěšně usilovaly říše Asyrská, Babylonská i Perská. Posléze si Libanon podmanil Alexandr Veliký a v 1. století před Kristem Římané, v jejichž, potažmo byzantském područí zůstal Libanon až do časů kalifátu. Ze tří velkých monotheismů se Libanon nejprve setkal s judaismem - kolem 1. tisíciletí před Kristem. Křesťanství přišlo do této oblasti z Galileje brzy po Ježíšově smrti.

Mohammed a křižáci
Po smrti Mohammedově v 7. století našeho letopočtu došlo k expanzi islámu i do oblasti Libanonu, který se stal součástí Umajovského kalifátu se srdcem v syrském Damašku. Od první křížové výpravy na přelomu 11. a 12. století vznikaly v této oblasti křižácké státy - především francouzští rytíři se usadili v království Tripolli v severní části Libanonu. Jih Libanonu patřil ke království Jeruzalémskému. Křižáci se na území Libanonu a Sýrie udrželi i za časů Saladinových. Muslimská kontrola nad touto zemí byla obnovena až koncem 13. století mamluckými sultány z Egypta. V 16. století se Libanon stal součástí sunnitské říše otomanských Turků. V hornatých oblastech se však dařilo i maronitským křesťanům a šíitským drúzům.

Maronité a drúzové
Během devatenáctého století se Bejrút stal nejdůležitějším přístavem regionu. V oblasti se vyrábělo hedvábí a probíhaly čilé obchodní kontakty především s Francií, ze které se do Libanonu šířilo křesťanství v evropském pojetí. Mezi lety 1821 až 1825 došlo k prvním krutým bojům mezi maronitskými křesťany, kteří podporovali Bashira Shihaba  II, a drúzy, stojícími na straně Bashira Jumblatta. Do konfliktu se zapojila i Francie a egyptský paša Muhamed Ali. Po řadě krvavých masakrů na obou stranách došlo ke zlepšení postavení maronitů a k úpadku drúzů. Objevily se první pokusy o rozdělení území na křesťanské a šíitské, ale nebyly úspěšné. Náboženské války pokračovaly až do šedesátých let 19. století - drúzy podporovala i Británie, do konfliktu se zapojily jednotky Napoleona III, docházelo k vyvražďování celých vesnic a měst, drúzové získali převahu a maronité nakonec, po dohodě evropských mocností, autonomní oblast v Libanonských horách. Celá země však byla stále formálně závislá na Damašku.

Rozpad otomanské říše
Závěr 19. a počátek 20. století se nesly povětšinou v duchu prosperity a ekonomického růstu - přes občasné nepokoje a vzpouru drúzů proti tvrdému daňovému systému. V průběhu první světové války byl Bejrút střediskem nejrůznějších politických jednání, své místo v nich měla myšlenka pan-arabského nacionalismu i ostrého separatismu ze strany křesťanů. V období turecké revoluce a při rozpadu otomanské říše došlo k dalším bojům a nepokojům a oblast Libanonu skončila ve dvacátých letech 20. století jako součást Sýrie pod Francouzským mandátem. Sýrie ovšem usilovala o větší samostatnost. Pod Francouzskou taktovkou tak vznikl Libanon už v podstatě v současných hranicích - to jest na území přesahujícím křesťanskou autonomní oblast a zahrnujícím i části přirozeně spojené spíše s Damaškem. Došlo tak ke značným demografickým změnám - libanonští křesťané ztratili výraznou většinu (ale stále měli kolem 50%) a zvýšil se především počet sunnitů. V roce 1926 byly vytvořeny základy ústavy moderního Libanonu, v níž byly pod tlakem Francie zakotveny články protěžující křesťany - prezident měl být maronitou, premiér sunnitou, poměr v parlamentu byl 6:5 ve prospěch křesťanů. To ještě v roce 1932 odpovídalo skutečnému rozdělení, ovšem v pozdějších letech neumožnilo toto pevné ustanovení spolu s prezidentským vetem změny v legislativě odpovídající demografickému vývoji - v roce 1960 už muslimové představovali většinu populace, v politice však stále měli ústavou danou menšinu.

Samostatný Libanon
Libanon získal nezávislost dohodou z roku 1943 a francouzská armáda se z jeho území stáhla do roku 1946. Bejrút se stal střediskem finančnictví a obchodu stejně jako centrem turistiky a byl nazýván Paříží východu. Země prosperovala do roku 1948, kdy se po nečekané porážce arabských spojenců (včetně Libanonu) Izraelem (podporovaným především komunistickým blokem) stala cílem více než 110.000 palestinských uprchlíků. V roce 1958 propuklo v Libanonu povstání s jehož potlačením pomáhaly Libanonu Spojené státy. Další Palestinci přišli do Libanonu po porážce v šestidenní válce v roce 1967 (Libanon se aktivně nezúčastnil, ale Palestinci z jeho území ano). Následující porážka OOP (Organizace pro osvobození Palestiny) v Jordánsku, které nemělo nejmenší zájem na činnosti této organizace na svém území, přivedla do Libanonu další Palestince - v té době kolem 300.000, a došlo k prvním střetům mezi muslimy a křesťanskými falangisty. Přesto byla šedesátá léta obdobím zdánlivého klidu a ekonomického růstu - pod povrchem však vřelo napětí. V roce 1969 byla uzavřena Káhirská dohoda, která proti vůli křesťanů posílila postavení OOP v Libanonu. V roce 1970 odmítly arabské země Rogersův plán (USA) na urovnání vztahů na blízkém východě, který obsahoval vzájemné uznání integrity všech států a stažení vojenských jednotek Izraele. Důvodem odmítnutí byla neochota uznat Izrael. V roce 1975 se napětí v Libanonu stalo neúnosným a propukla občanská válka...

Lví příběh
Pozorná čtenářka si jistě povšimla, jak složité vztahy panují v Libanonu už od 19. století. Ve dvacátém století se Libanonská vláda ocitla v situaci farmáře, na jejímž území sídlí lev - nebo spíše několik lvů, kteří čas od času požírají jeho stáda, ale především mají spadeno na stáda izraelská. Farmář je však příliš sláb, aby si se lvy poradil - ti by totiž mohli roztrhat i jeho. A tak sousedovi došla trpělivost a vydal se lvy zabít. Naneštěstí při tom trpí i farmářova stáda - jak činností souseda, tak proto, že lvi jsou podrážděni a bijí kolem sebe. Soused i farmář se snad mohou utěšovat tím, že zabití lvů jim nakonec prospěje oběma, ale nebuďme přehnaní idealisté - Izraeli jde především o vlastní ohrožená stáda... K růstu výše zmíněných lvů však došlo především v období od roku 1975 - a tak se jím zítra, v dalším pokračování tohoto seriálu, podíváme na zoubek... Tedy příští díl se bude věnovat občanské válce v Libanonu a hnutím Hizballáh, Amal a libanonské frakci OOP.

Chcete-li se dozvědět více o současném dění v Libanonu, čtěte zde.

Na stránkách Libanonské universty jsou dnes fotografie mrtvých z Libanonu...

Byla jste někdy Vy nebo někdo z Vašich známých v Libanonu? Jaký dojem na Vás tato země udělala? Máte pocit, že nyní více rozumíte situaci Libanonců? Co byste Vy dělala v situaci libanonské vlády?

   
07.08.2006 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [53] monca13 [*]

  webbiecz: ale zase prý pomáhá spoustě lidí

  superkarma: 0 13.08.2006, 12:24:19
 2. avatar
  [51] sarce [*]

  Holky a nevíte co Blanka Matragi, která žije v Bejrútu?

  superkarma: 0 08.08.2006, 20:41:25
 3. avatar
  [49] ivana.kuglerova [*]

  katrinka: Jen vnášejte vážný tón, jsem za něj ráda - aspoň mám pocit, že tahle problematika skutečně někoho zajímá . A mě zase zajímají Vaše názory...

  superkarma: 0 08.08.2006, 07:32:04
 4. avatar
  [44] edith1975 [*]

  Tak tomuto já nerozumím.

  superkarma: 0 07.08.2006, 20:29:29
 5. avatar
  [43] ivana.kuglerova [*]

  katrinka: Mrtví i zranění a hodně těch, kteří přišli o domov tam určitě je (přes veškerou mediální kampaň, možná méně, než se píše, ale jsou), o tom nelze pochybovat - a rozhodně je dobré jim pomoct, pokud můžeme. Ale tento veskrze správný úmysl pomoct trpícím lidem by nám neměl zastírat prostou skutečnost - jsou to ti stejní lidé, kteří nechali teroristy nejen ovládnout část země ale i stát se součástí parlamentu. Nemůžeme říkat, že nemají s Hizballáhem nic společného - to je stejné, jako s těmi komunisty v uvedeném příkladu - jestli dopustíme, aby po tom, co víme, znovu ovládli Čechy, tak si ty bomby z Německa plně zasloužíme...
  To jest humanitární pomoc 100% ano, ale zastavení bojů bez odzbrojení Hizballáhu? Ne.

  superkarma: 0 07.08.2006, 19:47:03

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [41] átéčko [*]

  Neboť kdo nepozdraví jitro písní, ten je a zůstane dítětem temnoty. (Chalíl Džibrán)

  Libanonský básník!

  superkarma: 0 07.08.2006, 18:55:45
 2. [33] vodena [*]

  země je asi krásná, ale není bezpečná

  superkarma: 0 07.08.2006, 17:03:02
 3. avatar
  [32] monca13 [*]

  Nedávno jsem viděla pořad s módní návrhářkou Blankou Matragi, která nejen že zůstává v Bejrútu, ale taky pomáhá spoustě lidí. Takové osobnosti obdivuju.

  superkarma: 0 07.08.2006, 16:40:57
 4. avatar
  [31] zanetinka [*]

  nebyla sem tam tak nevím

  superkarma: 0 07.08.2006, 16:30:29
 5. avatar
  [30] Zdendula [*]

  taky tam nemusím

  superkarma: 0 07.08.2006, 14:30:10
 6. avatar
  [29] monca13 [*]

  V Libanonu jsem nikdy nebyla, ale v současnosti toho ani nelituji.

  superkarma: 0 07.08.2006, 13:58:15
 7. avatar
  [27] Kocicka [*]

  taky bych se tam chtěla někdy podívat

  superkarma: 0 07.08.2006, 12:35:46
 8. [26] lvicem [*]

  Přátelé tam pracovali na ambasádě a moc se jim tam líbilo.Chtěla bych se tam někdy podívat.

  superkarma: 0 07.08.2006, 12:33:31
 9. avatar
  [25] man-mimo [*]

  zn0uz4: neznám to tam, nedokážu posoudit.

  superkarma: 0 07.08.2006, 10:42:11
 10. [24] markousek [*]

  ve válcekaždá rada drahá,ale lvi se bud musí zabít nebo nechat bejt

  superkarma: 0 07.08.2006, 10:40:16
 11. avatar
  [23] zn0uz4 [*]

  man-mimo: myslim, ze je to jen nechutna libanonska komedie pro okolni svet. nerikam, ze tam nikdo neumira, stojim si za svym - kdyby vypraskali Hizballah uz driv, nemuselo se to stat.

  superkarma: 0 07.08.2006, 10:40:14
 12. avatar
  [22] man-mimo [*]

  zn0uz4: a znamená to snad, že tam mrtví nejsou? Není to třeba tak, že jen nachytali novináře, jak si "rekonstrukcí" za pár dolarů usnadňují práci.
  A opravdu nehorázná manipulace byla před začátkem operace Pouštní bouře (údajné vyhazování novorozenců z kuvajtských inkubátorů)

  superkarma: 0 07.08.2006, 10:32:02
 13. avatar
  [21] evelyn [*]

  zn0uz4: jsou to herci, hraji to pro svet, aby byli litovani a Izrael odsuzovana

  superkarma: 0 07.08.2006, 09:57:35
 14. avatar
  [20] zn0uz4 [*]

  doporucuju shlednout nasledujici odkaz: http://aktualne.centrum.cz/foto.phtml?gid=991 ... predstavu si udelejte sami

  superkarma: 0 07.08.2006, 09:50:10
 15. avatar
  [19] átéčko [*]

  Mám ráda Libanon, protože z této země pochází Chálil Džibrán. A i když svého Proroka napsal v USA, mám ráda Libanon.

  superkarma: 0 07.08.2006, 09:27:05
 16. avatar
  [18] Stana55 [*]

  Nikdy jsem tam nebyla a ani po tom netoužím

  superkarma: 0 07.08.2006, 09:26:41
 17. avatar
  [16] ALUDNEV [*]

  Nejhorší je to že válkou trpí spousta nevynných lidí a dětí.

  superkarma: 0 07.08.2006, 08:04:13
 18. avatar
  [15] Zzuzzka [*]

  V Libanunu jsem (zatím) nebyla

  superkarma: 0 07.08.2006, 07:56:36
 19. avatar
  [14] kareta [*]

  S 2 libanonci jsem se potkala na cestách, velmi mě tenkrát překvapilo, že patřili ke křesťanům, do té doby jsem myslela, že co arab, to muslim. Jinak- ti obyvatelé blízkého východu, co jsem se setkala(Libanon, Izrael), mi připadli dost střelení, byla s nima sranda, dobře se s nima povídalo o všem- měli rozhled a byli otřesní řidiči .

  superkarma: 0 07.08.2006, 07:37:15
 20. [13] Mikiskova [*]

  Dobré ráno, v Libanonu jsem strávila nádherných 14 dní vloni v květnu. Protože je to země malá, podařilo se mi jí procestovat skoro celou a byla to nádhera. Je tam vše - moře, úžasné hory, památky (na Baalbeck do smrti nezapomenu) a to víno... Dnešní konflikt prožívám hodně osobně, protože mně hodně blízký člověk - kamarádka , za kterou jsem tam byla, vede v Bejrutu naši ambasadu a já mám o ní velký strach. Takže i když jsem racionálně na straně židovského státu, každé další útoky na Libanon nesu velmi těžce.

  superkarma: 0 07.08.2006, 07:34:02
 21. avatar
  [12] murena [*]

  Dnes lidem není nic svatého,ani zabíjení - děs,kam ten náš svět spěje? :-(

  superkarma: 0 07.08.2006, 07:24:42
 22. [10] MartinaC [*]

  zajimavy clanek

  superkarma: 0 07.08.2006, 07:16:29
 23. [9] gobi [*]

  Ale děkuji za tenhle článek (nebo jejich sérii), protože když se o takových konfliktech mluví třeba ve zprávách, já fakticky nevím, o co tam jde (nebo šlo než se všechno zvrtlo) a nemůžu si udělat vlastní názor. Mám za to, že není špatné, když takto předložíte fakta. Hodně mi tím pomůžete se zorientovat.

  superkarma: 0 07.08.2006, 06:58:49
 24. [8] gobi [*]

  Otřesné, že můžou zabíjet ve jménu své víry!

  superkarma: 0 07.08.2006, 06:55:42
 25. avatar
  [7] Suzanne [*]

  Nechápu, nechápu, nechápu! Nerozumím tomu, jak může někdo ve jménu někoho nebo něčeho usurpovat druhé.
  Jsem moc ráda za to, že jsem tam, kde jsem.

  superkarma: 0 07.08.2006, 05:32:19
 26. avatar
  [6] *Kotě* [*]

  bokul: v Libanonu žije česká návrhářka Blanka Matragi. Jednou jsem s ní četla rozhovor, její postřehy jsou zajímavé... i když si myslím, že vzhledem ke své sociální situaci je někde úplně "jinde" než většina normálních Libanonců...

  Umírajícího civilního obyvatelstva je mi líto, ale popravdě, hodně si za to mohou Libanonci sami, když dlouhé roky tolerovali přítomnost Hizballáhu na svém území, až tato organizace "prorostla" zemí natolik, že už ji nedokážou vyhnat.

  superkarma: 0 07.08.2006, 03:32:48
 27. [5] Lidka110 [*]

  miluji svou vlast

  superkarma: 0 07.08.2006, 01:44:43
 28. avatar
  [4] xjannickax [*]

  nijak mě to neláká..protože mám strach..je to tam moc nebezpečné

  superkarma: 0 07.08.2006, 01:09:09
 29. avatar
  [3] mimozaclub [*]

  v podstatě jsem ráda,že jsem tam kde jsem,ale všude je něco....

  superkarma: 0 07.08.2006, 00:43:28
 30. avatar
  [2] bokul [*]

  V Libanonu jsem nebyla ani neznam nikoho z okoli, kdo by tam byl.

  superkarma: 0 07.08.2006, 00:29:29

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme