Letní prázdniny jsou obdobím, kdy se režim dětí zásadně mění. Nemusí do školy, častokrát jsou bez dohledu dospělých a mají více volného času, což sebou přináší i nebezpečí úrazů... 


Aktuální situace v České republice

I přes různé formy informování je úrazovost dětí v České republice v porovnání s ostatními státy Evropské Unie stále vysoká. Statistiky uvádí, že následkem úrazů u nás zemře až 300 dětí ročně. Další tisícovky si do života odnesou trvalé poúrazové následky.


Nejčastější příčiny

Letní úrazy jsou podle prof. Havránka, přednostu dětské chirurgie a traumatologie Fakultní Thomayerovy nemocnice způsobeny: pohybovou aktivitou a sportem (kolo, kolektivní hry, pády ze stromů, úrazy při koupání - topení se), dále vlivem klimatu (vysoké teploty, slunce…) a dopravními nehodami (dopravní úrazy), které však příliš nepodléhají sezónnosti.

Následující tabulka poukazuje na druhy dětských úrazů a jejich výskyt (v %):

Zlomeniny

93%

Lehké poranění hlavy a mozku

3%

Poranění hrudníku a břicha

2%

Těžké poranění mozku

1%

Ostatní

1%  

 

 

 K nejčastějším prázdninovým dětským úrazům patří:


Typ úrazu


Specifikace, příčina

Zlomeniny

Zápěstí, loket, klíční kost

Lehká poranění hlavy a mozku

Lehký otřes mozku, tržné rány

Úrazy způsobené topením

Bazény, moře, jezera

Popáleniny

Slunce, táborový oheň

Poranění hrudníku a břicha

Kolo, dopravní nehody, pády z výškyPrevence a léčba

Prevence dětské úrazovosti se provádí primárně (Je zaměřena na prevenci jak úrazům předejít. Patří sem především nošení ochranných pomůcek např. přilba při jízdě na kole.) nebo sekundární formou (jde o diagnosticko-léčebnou činnost).

Prof. Havránek k této problematice uvádí: ,,Dříve byly dětské úrazy léčeny v okresních nemocnicích nejbližších místu úrazu. Dnes jsou koncentrovány do center dětské traumatologie. V České republice již dnes existuje síť vysoce specializovaných center dětské traumatologie zajišťující komplexní chirurgickou péči pacientům do patnácti let. Nejdůležitější je samozřejmě prevence, protože většině úrazů se dá předejít. Důležité je eliminovat rizika jejich vzniku, což znamená: organizovat dětem sportovní aktivity, vybírat bezpečné prostředí, zabezpečit ochranné pomůcky a kvalifikovaný dozor.“


Zdroj: tisková konference Letní prázdniny - období dětských úrazů, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, červen 2006

Reklama