Stejně jako opuštěná zvířata v útulcích potřebují pomoc individuálních i firemních dárců také útulky, které o tato zvířata pečují. Nadace na ochranu zvířat a Mars Czech s.r.o. společně pomáhají útulkům a jejich svěřencům prostřednictvím kampaně »Pomozte naplnit misky v útulcích«, která přinesla za 3 roky své existence téměř 4 000 psů a koček v útulcích po celé České republice přes 115 tun suchého krmiva Pedigree a Whiskas. Novinkou letošního roku je rozšíření této kampaně o projekt zaměřený na podporu adopcí zvířat z útulků »Pomozte svému útulku«. Zapojit se může každý, komu není osud opuštěných zvířat lhostejný.  

„V návaznosti na předchozí tři úspěšné ročníky kampaně »Pomozte naplnit misky v útulcích« se Nadace na ochranu zvířat a společnost Mars Czech rozhodly v této aktivitě pokračovat,“ říká Mgr. Eva Marlene Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat, a dodává: „koncepce a mechanika kampaně zůstává stejná jako v uplynulých letech (2009–2011). Také v letošním roce může pomoc opuštěným zvířatům v útulcích podpořit i široká veřejnost koupí jakéhokoliv výrobku značek Pedigree a Whiskas nebo posláním dárcovské SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87 777, a to v období od 28. 8. do 15. 11. 2012.“

zvířata

České útulky používají hlavně suché průmyslové krmivo, přičemž se snaží používat jednu značku. Nicméně se jim to příliš nedaří, protože jsou často závislé na darech a výhodných nákupech. Většinou tak kombinují stabilní krmivo s dary nebo výhodnými nákupy.* To však znamená, že míchají jednotlivé značky, což mívá za následek zažívací potíže zvířat, vyšší spotřebu krmiva i náklady spojené s veterinární péčí. „Účinnou pomoc útulkům proto představuje vedle finančního daru také dar v podobě krmiva jedné značky na dlouhou dobu. Nejefektivnější pomocí je však adopce útulkových zvířat, která najdou s novým domovem i pevné zdraví, podpořené kvalitní stravou a láskou,“ konstatuje Mgr. Eva Hodek.

Také majitelé psů krmí své mazlíčky převážně průmyslovým krmivem. Z více než 50 % krmilo v roce 2010 průmyslovým krmivem 75 % majitelů psů, v roce 2011 dokonce téměř 94 %.** „Stoupající tendence používání průmyslově připraveného krmiva je celkem logická, vzhledem k výhodám tohoto krmiva v porovnání s doma připravovanou stravou. Výzkumná veterinární centra pracují na tom, aby nové receptury pozitivně ovlivňovaly život a vývin zvířat, a výrobci kvalitních krmiv pak na základě vědeckých poznatků neustále vylepšují receptury svých produktů,“ vysvětluje MVDr. Leoš Železný, odborník na výživu psů a koček a spolupracovník výzkumného centra Waltham. „Doma připravená strava představuje pouze kvantitativní uspokojení potřeb zvířat a nemůže postihnout detaily výživy odpovídající 21. století,“ dodává MVDr. Železný.

Více informací o kampaních na www.naplntemisky.cz nebo www.ochranazvirat.cz.

*   výsledky průzkumu mezi českými útulky, realizovaného Nadací na ochranu zvířat v červenci 2012

** výsledky ankety mezi majiteli psů, realizované společností Mars Czech po celé ČR v rámci projektu
     Měsíc zdravého chrupu v roce 2010 a 2011

Zdroj: tisková zpráva

Reklama