Nejčastější oční operací, která se u nás provádí, je operace šedého zákalu nebo-li katarakty. Letos se uskutečnil již 10. ročník Mezinárodní školy kataraktové chirurgie, na které si mohli začínající lékaři tuto operaci vyzkoušet nanečisto a pod odborným dohledem.

Kataraktovou školu organizuje Oční klinika fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie a společnost Alcon. Na 4denním semináři si lékaři vyzkoušeli jednak praktické dovednosti a také absolvovali soubor přednášek s předními českými chirurgy, kteří se specializují na operaci šedého zákalu. Součástí semináře byly komentované přímé přenosy z operací katarakty, kdy mohli absolventi kurzu přímo nahlížet pod ruce zkušených operatérů. Operace katarakty jednoho oka, kterou provádí zkušený lékař, trvá díky moderním přístrojům pouze několik minut.

ocii

ocidva

„Jde o to si lépe natrénovat pohyby v oku, protože je to přeci jenom malý orgán. Je také důležité naučit se používat přístroje a umět je správně nastavit,“ vysvětluje jedna z letošních absolventek kataraktové školy.

K nácviku operace se používají prasečí oči, které jsou nejpodobnější očím lidským. „Účastníci kurzu kataraktové školy mají k dispozici všechny přístroje, materiály a čočky, tak jako kdyby prováděli běžnou operaci šedého zákalu na reálných pacientech,“ vysvětluje MUDr. Pavel Studený, zástupce přednosty Oftalmologické kliniky FNKV.

Šedý zákal trápí každého druhého člověka ve věku nad 65 let
Katarakta se týká každého druhého člověka staršího 65 let a je nejčastější příčinou slepoty. Rizikovými faktory pro vznik šedého zákalu jsou věk, cukrovka, dlouhodobé užívání některých léků, kouření či úrazy oka. Jediným řešením šedého zákalu je operace, při které je vyjmuta zkalená nitrooční čočka a je místo ní implantována umělá nitrooční čočka.
Tento chirurgický zákrok se provádí ambulantně při znecitlivění operovaného oka. Jedná se o velmi jemnou práci na malém prostoru, která si vyžaduje zručnost a cvik. Díky novým technologiím se neustále vylepšují operační techniky, zkracuje se operační čas, zmenšuje se operační rána a zdokonalují se umělé nitrooční čočky. Nejpoužívanějším a klinicky nejprověřenějším materiálem je v současnosti hydrofobní akrylát, z něhož jsou vyrobeny i nitrooční čočky AcrySof společnosti Alcon.
Tento materiál je organismem velmi dobře snášen, čočka má výbornou dioptrickou stabilitu, přilnavost k očnímu pouzdru, a tím přispívá k vynikajícím dlouhodobým výsledkům. Dnešní technologie umožnují ochranu očí nejen před UV zářením, ale také před škodlivým modrým zářením, které může poškozovat sítnici. Umělé nitrooční čočky Acrysof jsou navrhovány ke korekci široké škály zrakových vad, jako je astigmatismus, presbyopie atd. Těchto čoček bylo na světě implantováno již více než 70 milionů.

Více informací o kurzu: www.kataraktovaskola.cz

tisková zpráva

Reklama