Dříve bylo celkem běžné, že lékaři chodili za svými pacienty na tak zvané pochůzky. Dnes už ale lékaře na pochůzce tak často nepotkáte. Jak je to možné? Zjišťovali jsme, zda ještě lékaři vůbec na pochůzky chodí a kdy...

doc

Vzpomínám si, že za mojí babičkou, když jsem byl ještě klučina školkového a raného školního věku, chodila obvoďačka tak jednou do měsíce, a když už u nás byla, tak si kolikrát „poslechla“ i nemocné děti. Babička vždycky paní doktorce přichystala malé pohoštění. Všichni jsme si jí doma vážili. Byla to vlastně tak trochu sváteční událost.

Dnes se už člověk s „pochůzkujícím“ lékařem moc nesetká. Popravdě musím říct, že sám si vybavuji právě jen babiččinu paní doktorku, která tuhle službu prováděla. Čím to je?

Tiskový mluvčí České lékařské komory Michal Sojka mi sdělil, že „Služba dál existuje, jmenuje se to návštěvní služba, ale jak to probíhá v praxi, to vám neřeknu. Nejsem praktik, ale když mi pošlete otázky, položím je našim členům představenstva, ti budou vědět víc.“

Takže služba existuje. No, vida! Jak ale probíhá v praxi? Na to mi za Českou lékařskou komoru odpověděl člen jejího představenstva, praktický lékař Petr Němeček...

Návštěvní služba (praktického lékaře)

Kdy musí lékař vykonat návštěvní službu, upravuje to nějak zákon? Tedy mám na ně jako pacient nějaký nárok? A pokud ano, tak kdy?
Kdy musí lékaři vykonat návštěvní službu, žádný zákon neupravuje. Lékaři návštěvu vykonávají tehdy, když je o to požádá jejich registrovaný pacient. Neakutní návštěvy praktičtí lékaři vykonávají především v odpoledních hodinách, a to proto, aby byli k dispozici pacientům, kteří za nimi přijdou do ordinace - což je většinou dopoledne. Někteří praktičtí lékaři mají i fixní dobu vyčleněnou na návštěvní službu. Pokud lékař žádost o vykonání návštěvy vyhodnotí jako akutní, vyjíždí na návštěvu neprodleně sám, bez ohledu na pacienty, čekající v jeho čekárně. Možné je i to, že se lékař dohodne s dispečinkem RZ (rychlá záchranná služba - pozn. red.), že výjezd k pacientovi v akutním ohrožení vykoná RZ, pokud je pravděpodobné, že RZ bude na místě dříve a s účinnějším způsobem možného zajištění životních funkcí, než má například k dispozici praktický lékař.

Je služba hrazena ze zdravotního pojištění, nebo se na ně něco připlácí?
Praktičtí lékaři nadále vykonávají tak zvanou návštěvní službu, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Za jakým účelem nejčastěji lékaři vykonávají návštěvní služby - tedy, kdo si je nejčastěji zve?
Starší a nemohoucí nemocní.

Může lékař návštěvu odmítnout, je-li o ni požádán, když vyhodnotí, že není nutná a pacient může přijít za ním?
Může, ale nese všechna následná rizika.

Když lékař na místě vyhodnotí, že návštěva nebyla nutná, hradí ji pacient, nebo je také vykázána pojišťovně?
Z tohoto důvodu není možné vymáhat nějakou platbu, legislativa nic takového neumožňuje.

Konají lékaři návštěvy preventivní, například u seniorů, aniž by o to byli požádáni?
To je na jejich rozhodnutí. Nikde není dáno, že by takové návštěvy vykonávat nesměli. Jak je to v takovém případě s poplatkem, také není jasně dáno.

Sečteno a podtrženo

  • Návštěvní služba (dříve známá jako pochůzky) praktického lékaře existuje, ale legislativa se jí příliš nezabývá.
  • Je na pacientovi, aby si o tuto službu požádal.
  • Lékař vyhodnotí nutnost této služby a podle toho se zachová. Veškeré následky tohoto rozhodnutí jsou pak na jeho bedrech.
  • Služba je hrazena pojišťovnou.

Takže chcete-li, aby za vámi přišel praktický lékař na pochůzku, prostě ho o to požádejte. A máte-li v tomto ohledu nějakou konkrétní zkušenost, neváhejte ji napsat do diskuze pod tímto článkem.

Čtěte také...

Reklama