Problematiku nejstaršího řemesla, respektive snahu o jeho kontrolu a regulaci, řeší již mnoho států formou legalizace prostituce, což je i předmětem návrhu novely zákona pražských zastupitelů. Stejně tak se o legalizaci prostituce snažila i vláda Vladimíra Špidly, avšak vždy bez úspěchu.  V současné době není prostituce v ČR právně ošetřena a zákon pamatuje pouze na kuplířství či mravní ohrožení mládeže. Policie tak může jen nečinně přihlížet, jak v některých místech ČR legislativně neexistující prostituce bují, což se nelíbí jak řadě komunálních politiků, kteří nemají právní nástroje k jejímu potírání, tak i většině českých občanů, kteří vnímají prostituci jako velký problém, a proto jednoznačně legalizaci prostituce podporují.

 Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, zaměřený na problematiku prostituce, drtivá většina domácí populace je jednoznačně pro řešení tohoto fenoménu českých silnic a měst tak, aby bylo možné prostituci kontrolovat, regulovat a aby příjmy z této činnosti byly řádně zdaněny, což by podle názoru většiny veřejnosti znamenalo i znatelný příliv finančních prostředků do státní pokladny.  Legalizace prostituce by umožnila i zdravotní kontroly lehkých žen a mužů, ale především by umožnila udělování vysokých sankcí za porušování podmínek daných zákonem o prostituci, což v danou chvíli nelze, neboť prostituce právně neexistuje.

Téměř absolutní většina dotázaných, je přesvědčena, že prostituci nelze zcela vymýtit. Právě tento názor patrně většinu Čechů přivedl k postoji, že je lepší, pokud bude prostituce součástí registrované živnosti podléhající řádnému zdanění. Většina dotázaných je rovněž přesvědčena, že prostituce představuje pro některou část populace jedinou možnost, jak se finančně zabezpečit. Za zajímavé lze považovat i to, že téměř šest procent respondentů připouští, že využilo služeb prostitutek nebo prostitutů, což se týká především mužů. Zejména ženy pak připouštějí, že vzhledem ke své tíživé finanční situaci uvažovaly o vykonávání nejstaršího řemesla.

Za velký problém ČR považuje prostituci vykonávanou tzv. na ulici.Případný zákon legalizující prostituci by např. zcela zakázal právě nabízení sexu na veřejných prostranstvích, které je noční můrou obyvatel řady zejména příhraničních českých měst.

Podle názoru 66,4% dotázaných by se prostituce měla povolit zákonem. Naopak pro naprostý zákaz nejstaršího řemesla je 18,1% dotázaných a nechat vše při starém považuje za nejlepší 5,2% dotázaných.

Více jak čtyři pětiny populace (80,2%) pak vyjádřily souhlas s návrhem, podle něhož by lehké ženy a muži mohli vykonávat svoji dosud nelegální a nezdaněnou činnost na základě úřední žádosti o povolení této činnosti a rovněž by také museli platit daně z příjmů a chodit na zdravotní prohlídky.

Skutečnost, že příjmy z prostituce nepodléhají řádnému zdanění, je patrně jedním z hlavních důvodů, proč většina domácí populace volá po její legalizaci. Podle názoru dotázaných by totiž zdanění příjmů registrovaných prostitutek představovalo výrazné posílení příjmů státního rozpočtu. Příjmy z prostituce by však mohly posílit i navrhované až dvoumilionové sankce za provozování prostituce bez řádné registrace. V tuto chvíli však osoby provozující prostituci postihovat nelze a naprosto mimo kontrolu jsou příjmy z prostituce.

Prostituce je bezpochyby fenoménem, který provází lidstvo celou jeho historií. V západní kultuře se však jedná zejména o celospolečenské téma, do něhož by jeho legalizace mohla vnést nové světlo, ale jak ukazují zkušenosti například ze sousedního Německa, i další problémy. I s legalizací prostituce však existují kladné zkušenosti jako např. na Novém Zélandu. Jak však ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, většina české veřejnosti je legalizaci prostituce zjevně nakloněna.

Tisková zpráva

Jak se na prostituci v našem státě díváte vy, milé ženy-in?

Reklama