Bolest je vždy subjektivní a každý z nás vnímá její intenzitu jinak. Základním cílem při léčbě bolesti je snížení její intenzity na úroveň, která umožní člověku provozovat každodenní běžné aktivity. Akutní bolest lze řešit velmi úspěšně a měla by být adekvátně léčena, neboť existuje riziko, že nebude-li řešena, přejde v chronickou perzistentní bolest, jejíž léčení je velmi obtížné a zdlouhavé.

Mnoho let výzkumu předcházelo objevení nesteroidních antirevmatik (NSA), která jsou klíčovou skupinou léčiv používaných při úlevě od bolesti pohybového aparátu. Jedním z nejrozšířenějších nesteroidních antirevmatik s velmi dobrými analgetickými, protizánětlivými i antipyretickými účinky je léčivá látka naproxen, jejíž hlavní předností pro pacienta je minimální riziko kardiovaskulárních komplikací.

vzorek

Výzkum léčivých látek na tišení bolesti je jedním z celosvětově nejrozšířenějších. Z toho důvodu se daří odstraňovat nežádoucí účinky a zvyšovat účinné působení na bolest. Tento posun se významně dotkl i vývoje léčivých látek, které jsou přímo určené na tlumení bolesti pohybového aparátu, a umožnil navyšovat jejich šetrnost k lidskému organismu. Jsme rádi, že se k nám léčivá látka naproxen dostala k rozšíření možnosti individuální medikace, neboť každý pacient reaguje na různé NSA rozdílně a naproxen, který se ve světě dosti využívá v léčbě, zde chyběl,“ říká prof. MUDr. David Pokorný, CSc., který působí na I. ortopedické klinice 1. LF UK a FN Motol.

Jak vzniká bolest

Bolest je vyvolána škodlivým podnětem, který uvolňuje z traumatizované tkáně tzv. mediátory bolesti, jež dráždí volná nervová zakončení senzorických neuronů, tzv. nocireceptory. Informace z místa vzniku bolesti (nocireceptorů) se ve formě vzruchu šíří až do těla senzorického neuronu, který je uložen v zadních rozích míšních, kde je vzruch převeden na další neuron a veden až do šedé kůry mozkové, která je zodpovědná za samotné uvědomění si bolesti. Bolest je vždy subjektivní a každý z nás její intenzitu vnímá jinak.

koleno

Nesteroidní antirevmatika – zmírnění intenzity akutní bolesti

Farmakologicky lze intenzitu bolesti tlumit na všech úrovních vedení bolesti, přičemž na úrovni nocireceptorů účinně působí nesteroidní antirevmatika (NSA). Základním mechanismem jejich účinku je inhibice tvorby cyklooxygenázy (COX), tedy klíčového enzymu při syntéze prostaglandinů, které zvyšují citlivost nocireceptorů k mediátorům bolesti. Cyklooxygenáza se v našem organismu vyskytuje minimálně ve dvou izoformách COX-1 a COX-2. Zatímco COX-1 se tvoří za běžných fyziologických podmínek a je zodpovědná za produkci protektivních prostaglandinů (chrání např. žaludek), izoforma COX-2 je indukována primárně při rozvoji zánětu a vede k tvorbě prostaglandinů zánětlivých (zvyšují účinek mediátorů bolesti na nocireceptorech).

Reklama