Hepatocelulární karcinom je závažné a smrtící onemocnění

jatra

Primární rakovina jater (hepatocelulární karcinom) postihuje každoročně v České republice asi 800 pacientů. Rizikových faktorů pro vznik tohoto onemocnění je několik:
1. cirhóza (ztvrdnutí jater) - onemocnění, při kterém dochází k přeměně jaterních buněk a zmnožení buněk vaziva; může tomu předcházet infekce hepatitidou B, C nebo dalších typů, dále nadměrné požívání alkoholu
2. vliv aflatoxinů (jedů, které produkují plísně napadající obiloviny, arašídy apod.); neléčené onemocnění vede do několika měsíců ke smrti pacienta.

Jak vzniká rakovina jater?

Rakovinové buňky jater mohou pocházet z několika zdrojů. Jaterní buňky (hepatocyty) se mohou změnit v rakovinné, jestliže dochází k narušení normálních buněčných procesů. Rakovinové jaterní buňky se postupně množí a mění se v nádor, čímž dochází ke vzniku primární rakoviny jater neboli k hepatocelulárnímu karcinomu (HCC). Léčba HCC se často komplikuje, neboť mnoho pacientů má též chronické onemocnění jater, např. právě jaterní cirhózu nebo virovou hepatitidu. Do jater se mohou šířit (metastazovat) také rakovinové buňky z jiných orgánů (jako je tlusté střevo, žaludek, prsa, plíce). Tím v nich vytvářejí dceřiné nádory. Tento proces se nazývá jaterní metastázy neboli druhotná rakovina jater. Léčba se liší podle původu takových rakovinových buněk.

Současné možnosti v léčbě rakoviny jater

Možnosti léčby rakoviny jater závisí na několika faktorech. Prvním z nich je počet nádorů, které se v játrech vytvořily a zda se již rakovina rozšířila. Léčba dále závisí na tom, jak dobře játra fungují, ale i na věku a celkovém zdravotním stavu.

  • Chirurgický zásah

Jestliže se rakovina dosud nerozšířila a jestliže je pacient v dobré kondici, může být vhodný chirurgický zásah (odstranění části jater i s nádorem) - resekce jater. Tento postup může znamenat úspěšnou léčbu. Existuje ovšem možnost, že se rakovina objeví znovu.

  • Transplantace jater

V případě pokročilého stádia postižení jater a má-li nádor jen několik málo ložisek, může být vhodná transplantace jater. Bohužel však nemusí být k okamžité dispozici vhodný orgán (játra) vyhovující přímo danému pacientovi, čili je nutné čekat.

  • Zničení nádoru vpichem přes kůži (neboli perkutánní ablace)

Jestliže se rakovina dosud nerozšířila a zdravotní stav chirurgický zákrok nedovoluje, existuje několik různých postupů, které nádor jater poškozují nebo ho ničí. Lékař může pomocí ultrazvuku zavést přes kůži do nádoru nevelký nástroj. Takový nástroj pak může pomocí několika různých postupů nádorové buňky likvidovat. Postupy jsou následující:
1. perkutánní etanolová injekce (PEI) využívá etanol (alkohol);
2. kryochirurgie používá tekutý dusík, který je extrémně studený;
3. radiofrekvenční ablace (RFA) využívá vysokofrekvenční elektrické proudy k vytvoření tepla, které nádorové buňky likviduje.
4. Transarteriální chemoembolizace (TACE) neboli uzavření hlavní cévy nádoru
TACE dodá vysoce koncentrované léky až do samotného nádoru a blokuje přísun krve. V důsledku toho je tak nádor vystaven vyšší koncentraci léků po delší časové období.

Systémová léčba pacientům prokazatelně prodlouží život

Systémová léčba ve formě tablet představuje jedinou schválenou systémovou léčbu rakoviny jater, u níž byl prokázán pozitivní přínos prodloužení doby přežití pacientů. Jedná se o účinnou látku sorafenib, která je na trhu k dispozici ve formě léku Nexavar. Funguje tak, že brání růstu rakovinných buněk a prokrvování nádorů. Účinek léku Nexavar byl prokázán ve dvou velkých mezinárodních klinických studiích na několika stech nemocných. Tyto tablety dokážou nemocným významně prodloužit život i jeho kvalitu. Nově je tato léčba hrazena i v České republice.

Rakovina jater (hepatocelulární karcinom) je závažné onemocnění. Jeho diagnostika a léčebné možnosti se velmi rychle vyvíjejí. Vždyť ještě před deseti lety toho nebylo mnoho, co bylo možné pacientům s tímto zákeřným onemocněním nabídnout. Zcela vyléčit se nemocné zatím nedaří. Můžeme však nemocným významně prodloužit život a zachovat jeho kvalitu.

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Onkologické a radioterapeutické oddělení
Fakultní nemocnice v Plzni

Reklama