Pražský festival Ladronkafest v sobotu přilákal stovky návštěvníků. Nabídl jim přehlídku různých možností, jak si užít volný čas. Kromě klasických sportovních aktivit byly k vidění i ty méně obvyklé, jako žonglování, japonské bojové umění nebo jízda na charitativním Oranžovém kole Nadace ČEZ.

 ok

Návštěvníci největšího volnočasového festivalu ve střední Evropě tajili dech při sledování odvážných ukázek adrenalinových a nevšedních sportů, které si mohli také vyzkoušet. Zaujal je například box, parkour nebo yoyo. Netradiční aktivitu nabídl přívěs Nadace ČEZ, ve kterém si každý mohl vyzkoušet minutovou jízdu a kromě sportovního zážitku si odnést i dobrý pocit, že někomu opravdu pomohl. Vzdálenost ujetá na speciálně upraveném rotopedu se ihned přepočítala na peníze pro neziskové organizace Dům tří přání a Prev-centrum.

„Ladronkafestu se letos účastníme podruhé,“ říká Daniel Novák z Nadace ČEZ, a s úsměvem dodává: „těší mě, že i letos se našlo tolik lidí ochotných podpořit dobrou věc. Někteří lámali loňské osobní rekordy, aby se pro děti vyšlapal co nejvyšší příspěvek.“ Oranžové kolo nakonec „najelo“ cílovou částku přes 100 000 Kč.

Prev-centrum – poskytuje psychosociální pomoc osobám trpícím závislostí. Současně se věnuje mládeži a lidem ohroženým užíváním drog, nadměrným pitím alkoholu nebo jinými sociálně nežádoucími jevy. Sdružení vzniklo roku 1997, aby pomohlo zvýšit informovanost v oblasti návykových látek na základních školách. Od té doby se záběr jeho činnosti značně rozšířil. Za vyšlapaných 50 207 korun pořídí nová křesla a stolní fotbálek do nízkoprahového klubu Suterén. Sem přicházejí děti a mládež s poruchami chování, ze sociálně slabších rodin nebo děti, které se ocitly bez domova. Sociální pedagogové s nimi v klubu navazují dialog o jejich problémech a společně hledají řešení.

Dům tří přání se již devátým rokem stará o ohrožené děti, které potřebují okamžitou péči.                V neutrálním prostředí umí dětem poskytnout pomoc v krizi a připravit je na návrat domů. Věnuje se také rodičům, aby s dětmi lépe vycházeli a našli nápravu stávajících problémů. Získanou částku 50 119 korun využije na přípravu nového zázemí pro akutní pobyty ohrožených dětí, například koupí postel, noční stolek, lampičku, komodu a uzamykatelnou skříňku.

ok


Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje prostřednictvím grantových řízení různé veřejně prospěšné aktivity zaměřené na děti a mládež, sociální oblast, kulturu, sport, vzdělávání, infrastrukturu a ekologii. Díky objemu rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Programy Nadace ČEZ: Oranžové hřiště, Oranžová učebna, Oranžové schody, Oranžové kolo a Podpora regionů.

Reklama