Kutilství je výsadou českého národa. Nevěnují se mu pouze muži, ale také ženy. 13 % mužů, kteří se v rámci průzkumu označili za kutily, za toto hobby utratí více než 20 000 Kč ročně. Kutilky do svých koníčků tohoto druhu investují v průměru 7 130 Kč za rok.

Každá pátá žena je také ochotná pustit svého partnera po dobře odvedené práci do hospody bez jakýchkoliv protestů. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu společnosti ppm factum research, který byl realizován mezi pěti sty respondenty pro pivovar Velkopopovický Kozel, jež dlouhodobě řemeslnou dovednost a  kutilství podporuje. „V pivovarech se odjakživa soustředila celá řada řemeslníků. I v dnešní době pivo vaří lidé, kteří dělají své řemeslo s nadšením a láskou. Naším záměrem je docenit všechny, kteří svou práci odvádí poctivě.“ Vysvětluje propojení značky s poctivým řemeslem sládek Velkopopovického Kozla Vojtěch Homolka.

kutil

Českým mužům chybí sebevědomí a ke svým partnerkám jsou kritičtí

Pokud mají muži hodnotit svou zručnost, jsou spíše rezervovaní. Pouze 24 % z nich by se označilo za rozhodně manuálně zručné. Jejich sebekritičnost však vyvracejí jejich partnerky, z nichž by svého partnera za rozhodně manuálně zručného označila téměř polovina (48 %). Stejně tak 3/5 českých žen jsou ochotny uznat, že jejich muž kutilem rozhodně či spíše je. Na druhou stranu pánové při hodnocení své drahé polovičky až tak shovívaví nejsou. Přestože 18 % žen by se označilo za rozhodně manuálně zručné, o svých partnerkách si to myslí pouze 14 % mužů. Stejně velká skupina by dokonce svou ženu označila za spíše nešikovnou.

Muži kutí, aby si odpočinuli od své partnerky;

Muži stejně jako ženy kutí srdcem. Shodnou se také na důvodech, kvůli kterým se muži kutilství věnují. Nejčastěji se k manuální práci uchylují, protože z ní mají dobrý pocit, je pro ně formou odpočinku, chtějí něco vylepšit, neboť oni to umí nejlépe, nebo dostali objednávku od člena rodiny. Téměř 2/5 mužů rovněž přiznávají, že kutění je pro ně záminka k odpočinku od své partnerky. Svou dílnu, garáž nebo prostor v bytě, ve kterém se kutilství věnují, považují za „chráněné teritorium“. Ženy jsou si však tohoto faktu plně vědomé. Na druhou stranu stejně velká skupina kutilů se tomuto hobby věnuje, aby na svou partnerku zapůsobila. Rčení „za vším hledej ženu“ tedy platí v tomto případě hned dvakrát.

Ženy se chlubí na Facebooku a muži v hospodě

Většina výtvorů, ať už z pánské nebo dámské dílny, je určena převážně pro rodinu a nejbližší přátele. Ženy se obecně svým dílem chlubí raději než muži. Jejich oblíbenou platformou jsou sociální sítě, jako je například Facebook nebo Instagram. Touto formou své výrobky vystavuje každá čtvrtá kutilka. Co se týče mužů - 1/3 dotázaných své dílo neprezentuje vůbec. 13 % mužů však moc rádo svou práci prodiskutuje v hospodě.

pivo

Po práci pivo a povolenka do hospody

Pro obě pohlaví je důležitý dobrý pocit z pěkně odvedené práce a skutečnost, že udělali sobě i ostatním členům rodiny radost. Mezi muži je potom tou správnou odměnou za kutilský výkon dobře vychlazené pivo. Po práci si ho dopřeje téměř 1/5 (19 %) mužských kutilů v Čechách. Názor žen na pivo po práci je ještě silnější. 33 % žen by ho svému partnerovi po práci dopřálo. Každá pátá partnerka je navíc názoru, že tou pravou odměnou pro kutila je povolení navštívit hospodu bez jakýchkoliv protestů. Toho využívá 28 % českých mužů, kteří si po kutilské práci rádi zajdou na poctivé čepované pivo.  „Příjemným zjištěním je pro nás také fakt, že právě Velkopopovický Kozel je značkou piva, která je nejčastěji s kutilstvím spojována. Tento názor zastávají jak muži, tak ženy,“ komentuje výzkum sládek. Pivo však není jen odměnou, 55 % dotázaných mužů si k zahnání žízně po práci jiný nápoj nedopřeje. V případě kutilek je pivo jasnou volbou u třetiny z nich.

Reklama