Navštívil jsem zahájení výstavy Václava Boštíka v Městské knihovně v Praze. Nahlédněte očima malíře takřka celou jednu lidskou epochu. Projděte si Boštíkův malířský vývoj od ranných realistických ztvárnění až po abstraktní reflexe!

vystava

Prvá souborná výstava Václava Boštíka (1913-2005), která je historicky první Boštíkovou monografickou retrospektivou, představuje práci malíře, jenž významně zasáhl do českého umění druhé poloviny 20. století. Kurátor Karel Srp, který byl již v roce 1989 kurátorem jeho dílčí retrospektivní výstavy na Staroměstské radnici, připravil letošní výstavu na základě průzkumu autorovy rozsáhlé umělecké a písemné pozůstalosti. Výstava se koná v sálech Městské knihovny, které Boštík považoval za nejkrásnější galerijní prostor v Praze a vždy v nich chtěl vystavovat. Zpřístupňuje všechna autorova období od druhé poloviny třicátých let do druhé poloviny devadesátých let; pokrývá tudíž padesát let vnitřně se důsledně vyvíjející, významově provázané, kontemplativní práce, ze které je patrné, že Boštík šel vlastní cestou, utvářenou výraznými vnějšími impulzy, poskytujícími podněty k samostatným úvahám. Soustředěně přecházel od realistické malby, ovlivněné okolním světem, k abstraktnímu obrazu, jejž označoval jako analogii vesmírného řádu. Jeho osamělou malířskou dráhu lemovalo mnoho přátelství, členství ve spolcích a skupinách, účastí na sympoziích a společných výstavách. Podle Karla Srpa za tímto pomíjivým vnějším děním zůstává proměňující se malířská výpověď, ze které vyplývá, že řád byl Boštíkovi důležitější než chaos, světlo než tma, že rozvažování upřednostňoval před prudkým hnutím mysli. Z autorova malířského a kreslířského odkazu nepřestává působit kladná energie, vyjevující čím dál tím výrazněji autorovu křesťanskou orientaci.

Boštík sám sebe oceňoval jako malíře. „Neustále si kladl otázky po podstatě závěsného obrazu, zkoumal, jaké jsou jeho předpoklady, jakou velikost má mít rám, jaká technika se má použít, čím se malba odlišuje od kresby, co je to tvar a plocha, co linie a barva. Zajímal se o hranice obrazu a zvažoval jeho přesahy," uvádí Karel Srp. Na jedné straně ho oslovila smyslová stránka vlastního zobrazení, na druhé si uchovával vztah k vnitřním významům. Boštíkovo obsáhlé dílo má ve svých předpokladech tři důležité zdroje: moderní umění, zejména francouzské malířství od impresionismu po surrealismus, soudobou fyziku a astronomii, obory, jež nepřestával sledovat, a umění přírodních národů, které jej oslovilo více než jiné české malíře, přestože jeho dlouhodobé působení nemusí být okamžitě patrné.

Dnes, kdy se stal abstraktní projev samozřejmostí, si již lze stěží vybavit obtíže, jimiž museli jeho představitelé projít. Od chvíle, kdy Boštík dospěl ke zlomu, znamenajícímu rozluku s přijetím vnější skutečnosti, musel svůj nový postoj obhajovat jak před představiteli socialistického realismu, znemožňujícími jeho vystavení, tak i před svými nejbližšími, s nimiž se každodenně stýkal," vysvětluje Karel Srp. Abstrakce mu znamenala krok do neznáma. Obraz přestal být nositelem napodobení; stal se analogií vyššího řádu, odehrávalo se na něm dění, které sice řídil autor, ale jež projevovalo skrytější rovinu zákonitosti, již chtěl vyslovit. Boštík velmi zřídka a nerad dával svým pracím názvy. Obrazy zpravidla označoval pouze jako obraz, kresbu jako kresbu, grafiku jako grafiku. Potlačoval tím jakýkoli popis či děj, který by charakterizoval dílo z jeho vnější stránky. Na jeden ze svých vůbec posledních rozměrných obrazů však název vepsal: pojmenoval ho Vesmír. Pod tento název by bylo možné shrnout většinu jeho abstraktních prací od druhé poloviny padesátých let až po samý závěr autorovy tvorby. Během výstavy vyjde rozsáhlá monografie, kterou vydá Galerie Zdeněk Sklenář, a zároveň i soubor textů Václava Boštíka a textů, které o něm byly v uplynulých letech napsány.

Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy.
Na fotografii autor výstavy Karel Srp (vlevo) a architekt výstavy Tomáš Svoboda.

  • Místo konání: Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1
  • Termín konání: 15. 10. 2010 - 9. 1. 2011
  • Otevřeno: denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
  • Vstupné na výstavu: 120,- Kč dospělí / 60,- Kč snížené
  • Informace o dalších slevách naleznete na www.ghmp.cz

 

Reklama