Neznám člověka, který by nechtěl mít dům anebo byt s minimálním únikem tepla. Ani já nejsem jiná. Vždyť unikající teplo jsou i unikající koruny z mojí peněženky. O to víc jsem se o toto téma začala zajímat v době, kdy jsme se chystali stavět rodinný dům a rozhodovali jsme se, jaký stavební materiál zvolit. Narazili jsme také na tak zvané tepelné mosty a s nimi spojené úniky tepla.

Ytong

Co to vlastně tepelné mosty jsou? Jedná se o části konstrukce, kterými teplo prostupuje rychleji než jinde z důvodu nižší tepelné izolace v tomto místě. Nejčastěji jde o slabá místa, jakými jsou styky konstrukcí a rohy budov. Z toho jsem si logicky odvodila, že by náš dům měl být postaven z takového materiálu, který co nejlépe izoluje.  Jeho tepelněizolační vlastnosti by měly být ve všech směrech stejné. Tomuto našemu požadavku na 100% vyhovoval bílý pórobeton.  Stěny z tvárnic Ytong Lambda+ 375 mm s perem a drážkou ve všech směrech redukují tepelné mosty v rozích místnosti a při styku se stropem na minimum. Dalšími místy častého vzniku tepelných mostů jsou překlady nad otvory a ztužující věnce. Při úniku tepla vznikají často poruchy na omítkách, které jsou zdrojem plísní, a proto je důležité se jim vyhnout.

Ytong

Naší snahou bylo stavit dům tak kvalitně, abychom nemuseli řešit plísně ani úniky tepla, které běžný člověk subjektivně sotva postřehne, a pokud ano, tak pouze na vysokých účtech za topení.

Jenže jak si máte ověřit skutečnost, že vaše snaha o minimalizaci úniků byla oceněna úspěchem? Jakousi zkouškou správnosti je v tomto směru termografie, protože dokáže exaktně určit zóny úniku tepla a vyhodnotit je. Infračervená kamera zaznamenává teplotní změny do barevných škál, přičemž přesně určí jejich hodnotu. A v našem případě potvrdila, že tenkovrstvé zdění z přesných tvárnic nedává tepelným mostům takřka žádnou šanci. Mohu tedy jedině potvrdit – Ytong byl dobrá volba a dobrá investice.Ytong

Reklama