Ani jedno, ani druhé. Tato mladá rodina se prostě asimilovala se vším všudy. Přestěhovala se na vesnici, kde je většina obyvatel věřících, má pokřtěné děti a chodí do kostela. Nevidí nic špatného na tom, když se zařadí mezi ně.

Byli jsme našimi přáteli pozváni na křest. Na jednu stranu jsme to brali jako poctu, ale na stranu druhou nás jejich krok poněkud překvapil. Věděli jsme, že se tahle mladá rodina rozhodla úplně změnit život a šla do toho se vším všudy, od přestěhování z města na vesnici, z Čech na Moravu, ale že přestoupí i na víru, nás nenapadlo.

křest

Tím spíš, že do obce dokonale zapadli, našli si spoustu přátel a nikdo jim ani v nejmenším nenaznačoval, že by byli něco méně než ti, kteří věří v Boha a chodí do kostela. Co si mohli víc přát? Potřebovali k dokonalé spokojenosti ještě křest a zpečetění svazku manželského před oltářem?

Asi ano, a nikdo jim to nemůže vyčítat.

Bylo to jejich svobodné rozhodnutí. Nikdo je do křtu dětí nenutil, mohli by spokojeně žít i bez toho, ale usoudili, že takhle to má být. Takhle je to správně. Rozhodli se přesto, že sami jako nekřtění museli podstoupit lekce katechismu a složit slib, že své děti budou vychovávat v křesťanské víře. A to je závazek.

První krůček k bohu mají za sebou. Stali se katechumeny, pokřtili syny a sami podstoupí křest o Velikonocích a zároveň uzavřou církevní sňatek.

Svádí to k drsnému přirovnání: „Když chceš s vlky žíti, musíš s nimi výti“, ale takhle to vůbec nevnímají, a já je za to obdivuji.

Čtěte také:

Stala jsem se hrdou kmotrou

Jak se díváte na křtiny vy, milé ženy-in?

  • Myslíte si, že je to v dnešní době už přežitek? K čemu je to naopak dobré?
  • Je podle vás potřebné vychovávat děti ve víře?
  • Jak se díváte na lidi, kteří nechají své dítě pokřtít? Jsou ve vašich očích za podivíny? Nebo je spíš obdivujete?
  • Jak se díváte na víru jako takovou? Je v dnešní době potřebná, nebo už ji považujete za zbytečnou?
  • Jste samy pokřtěné? Pokřtily jste své děti? Co jste pro to musely udělat?
  • Rozhodly jste se tak dobrovolně, nebo pod tlakem okolností?
  • Staly jste se nějakému dítěti kmotrou?
  • Pocházíte z věřící rodiny? Co vám to dalo? Čím vás to naopak omezilo?
  • Chodíte do kostela? Jak často?

Napište nám svoje názory, podělte se o osobní zkušenosti.

Na vaše příspěvky se moc těšíme na adrese:  redakce@zena-in.cz

Na co se můžete těšit vy za svůj příspěvek?

Půvabnou knížku od Zdeňka Svěráka Po strništi bos

n

Reklama