Bulvár

Křtím tě ve jménu republiky!

Kdo se v tom má vyznat. Jedni si říkají Církev husitská, ale křtili ve jménu republiky, druzí zase Církev bratrská, ale s českými bratříky mají pramálo společného, další jsou Jednota bratrská, ale ve skutečnosti se rozpadají jako starý kabát... Tak se na ně pojďme podívat a zároveň se pobavit pár perličkami z církevního života.

Církev bratrská vznikla roku 1892 sloučením Svobodné evangelické církve české (z roku 1868) a Svobodné reformované církve (z roku 1880), jejíž jméno si ponechala. V roce 1919 se přejmenovala na Jednotu českobratrskou (proto bývá někdy zaměňována s Jednotou bratrskou) a v roce 1967, po sloučení s několika menšími denominacemi, na Církev bratrskou. Je jednoznačně církví evangelikální, ale spíš než českými bratříky se inspirovala Kalvínem. Říká se o ní, že je nejelitářštější církví v ČR. Vede ji rada a jednotlivé sbory mají značnou samosprávu. Nemá svěcené kněze, ale ordinované kazatele (používá se i termín pastýř). Hlásí se k ní cca 10 tisíc lidí.

Netopýři
Za netopýry jsou označováni věřící, kteří přijdou do sboru, nechají se pokřtít... a od té doby se neukážou. Možná zavítají na Vánoce, nebo když potřebují pokřtít vlastní děti.
Označení vzniklo z jednoho vtipu:
Stěžuje si jeden bratr kazatel druhému, že se mu na faře usadili netopýři: „Zkoušel jsem je otrávit, postřílet, chytat do pastí... I kočku jsem kvůli nim koupil. A mám je tam pořád. Nenapadá tě, co s nimi?“
„To je jednoduché,“ odpoví druhý kazatel, „já je pokřtil, a od té doby jsem je na faře neviděl.“

Jednota bratrská asi jako jediná z českých evangelických církví skutečně navazuje na starší kořeny, i když ani ty její nesahají přímo k Petru Chelčickému a Janu Rokycanovi. Po Bílé hoře se stala spíše vzpomínkou a její členové skončili ve vyhnanství (patřil k ní i slavný Jan Ámos Komenský), přijali katolicismus nebo konvertovali k jiným církvím. Obnovy se dočkala v první polovině osmnáctého století, kdy proslula především skrze své misionáře. Do českých zemí se plně vrátila až roku 1870, kdy byl založen první sbor v Prostějově. Nejprve se nazývala Evangelická církev bratrská nebo Ochranovská církev bratrská, od roku 1921 pak Jednota bratrská. Církev je vedena synodem a za chod sborů zodpovídají ordinovaní kněží.

Právě Jednota bratrská však v posledních letech příliš jednotná není. Po vleklých sporech se z ní roku 1999 odštěpilo devět sborů, které přijaly patronát Českobratrské církve evangelické, v rámci které utvořily Ochranovský seniorát.

Tuleňátko
Když bylo křesťanství hlásáno některým severským národům, ukázalo se prý, že je velmi obtížné vysvětlit jim koncept beránka Božího, když v životě neviděli ovci. A tak činorodí misionáři začali kázat o tuleňátku Božím.

Českobratrská církev evangelická se také ráda odkazuje na tradici Chelčického Jednoty bratrské, blíže však má k augsburskému (luterskému) a helvetskému (reformovanému) vyznání. Vznikla sloučením řady evangelických sborů na českém území v prosinci roku 1918. Skládá se ze sborů, sloučených do seniorátů. Na jejím chodu se podílí presbyteři a faráři a je vedena synodní radou.

 

Svatí voli
Mezi věřícími se šíří vtip o tom, jak byly ve Svatovítské katedrále poprvé instalovány mikrofony. Stalo se tak před svěcením svatých olejů. Kněží předstupovali před biskupa a poslušně pronášeli: „Ave sanctum oleum!“
Nejmenovaný biskup, již postarší to pán, jaksi zapomněl, že jsou zapojeny mikrofony, a tak zavtipkoval a opáčil: „Ave, sanctum vole!“
A lid věřící žasl, kdo že je to svatý vůl...

Církev československá husitská (do roku 1971 pouze Církev československá) vznikla 8. ledna roku 1920 odštěpením se od církve římskokatolické. Za jejím vznikem stáli především zastánci české katolické moderny, v čele s Karlem Farským. V církvi šlo z počátku o návrat k prvotnímu křesťanství, o národní jazyk a značný nacionalismus, projevující se především odkazováním na učení husitů, ale také prvorepublikovými křty „ve jménu republiky“ nebo „ve jménu Jana Husa“. Posléze se CČSH začala klonit spíše k církvím protestantským. Jisté odlišnosti od obecně uznávaného křesťanského vyznání vedou k tomu, že CČSH někteří odborníci nepovažují za křesťanskou církev. V současnosti se k ní hlásí cca 100 tisíc věřících v ČR a několik tisíc věřících v SR. CČSH světí muže i ženy do funkce jáhnů, kněží a biskupů (ovšem odmítá tzv. apoštolskou posloupnost – tedy nepřerušené svěcení, pocházející od prvních apoštolů), na jejím vedení se podílí presbyteři (starší) a faráři a v jejím čele stojí patriarcha.

Nechvalně proslula majetkovými skandály patriarchy Schwarze a homosexuálními skandály pražského biskupa Bicana.

Na různých ekumenických bohoslužbách můžete narazit ještě na Starokatolickou církev, Evangelickou církev augsburského vyznání, Luterskou evangelickou církev a Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání. A samozřejmě na církve římsko a řeckokatolickou. O těch však někdy jindy.

Zdroj: stránky jednotlivých církví (CB, JB, CČE, CČSH)

Vyznáte se v církvích? Víte, co kdo nosí, kdo má kostely a kdo modlitebny? Znáte nějaké příslušníky církve? Jaké s nimi máte zkušenosti? Nebo se sama k nějaké církvi hlásíte? Myslíte si, že jsou církve v moderní společnosti potřeba, nebo že se jedná o přežitek?

   
08.01.2008 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Komentáře:

 1. avatar
  [28] Solei [*]

  gentiana: kaji se kaji se kaji , mea culpa mea culpa

  superkarma: 0 08.01.2008, 21:22:10
 2. [26] gentiana [*]

  Meander: To je pravda. I když, přeřek přeřeků je Carinthia a karyatida.

  superkarma: 0 08.01.2008, 17:41:10
 3. avatar
  [25] Meander [*]

  gentiana: Ale je to krásný přeřek.

  superkarma: 0 08.01.2008, 15:41:51
 4. [24] gentiana [*]

  Solei: Ale jo, to souhlasím. Magoři, kteří se chcou stát Indy, jsou holt magoři. On takový magor křesťan, který svým nevěřícím bratrům zkazí večer nějakou příšernou modlitbou nad dlabancem.... ne, díky. Přesto věřím, že pražský buddhista může fungovat i v rámci Prahy atp.

  Nicméně, spiritismus je vyvolávání duchů (to tu má na starosti Kudláčková), to, co máš na mysli je spiritualita:D

  superkarma: 0 08.01.2008, 15:40:14
 5. [23] Bellana [*]

  Narodila jsem v bigótně katolické vesnici jako nemanželské dítě. Nejhorší byly svíčkové baby, které měly potřebu mi vysvětlovat, že maminka je hříšná, ale že mi možná Bůh odpustí, když se budu celý život snažit, budu se hodně modlit a nebudu hřešit. Tohle hodně utvářelo můj postoj ke katolicismu. Kdybych znala jen své věřící kamarádky, které jsou všechny hodné, milé, pracovité, asi bych se na to dívala jinak. Sama potřebu víry nemám. Ale hodně lidí potřebuje neustálý dohled nad sebou a někoho, kdo jim bude říkat, co si mají myslet o věcech, kterým nerozumí, takže církve jsou potřebné. Pořád lepší, než aby tyhle lidi laplo nějaké levé či pravé extrémistické hnutí.

  superkarma: 0 08.01.2008, 15:13:38
 6. avatar
  [22] Meander [*]

  Eva Randová: Otec byl domovním důvěrníkem?

  superkarma: 0 08.01.2008, 14:52:42
 7. avatar
  [21] Eva Randová [*]

  U nás se jim říká KOTRBÁCI a vesměs jsou to lidi zlí,závistiví a falešní.Na náboženství jsem díky otci chodit nemusela.Věřícím nic nevadí,oni se vyzpovídají a jedou dál bez výčitek svědomí.

  superkarma: 0 08.01.2008, 14:48:46
 8. avatar
  [20] MEK [*]

  nevyznám

  superkarma: 0 08.01.2008, 14:29:37
 9. avatar
  [19] gerda [*]

  Meander: ale to níííc, však já už tě znám

  superkarma: 0 08.01.2008, 14:08:03
 10. avatar
  [18] Meander [*]

  gerda: Nic ve zlém, já jsem jenom trochu cholerik. A nemám ráda, když se na kaťolíky nadává "z principu".

  superkarma: 0 08.01.2008, 13:42:05
 11. avatar
  [17] Meander [*]

  gerda: Ano, třeba ten, co oddával Paroubka, že?
  Ale že víš tak přesně, CO to je katolická církev Inu, narodila ses v té době, tehdy vám to VŠECHNO dobře vysvětlili. Vlastně ti to ani nemám za zlé, nemůžeš za to. Taková byla doba.

  superkarma: 0 08.01.2008, 13:32:29
 12. avatar
  [16] gerda [*]

  Meander: málo naplat, církev reprezentují její duchovní. A katolíci tak přišli o ovečku. Ostatně, katolická církev je vlastně to, co si většinou lidi pod církví představují, se všemi nároky i cingrlátky

  superkarma: 0 08.01.2008, 13:28:12
 13. [15] dkd [*]

  1.+ 2. znám jenom základní informace, nijak blíž jsem žádnou církev nezkoumala
  3.+ 4. znám a mé zkušenosti jsou veskrze dobré, ale určitě to není tím, že patří k té či oné církvi, ale tím, že jsou to fajn lidé
  5. ne
  6. komu třeba, ať je má

  superkarma: 0 08.01.2008, 12:45:29
 14. avatar
  [14] Meander [*]

  gerda: Nikoliv která církev, ale který farář. Jedinec není církev.

  superkarma: 0 08.01.2008, 12:29:43
 15. avatar
  [13] Solei [*]

  gentiana: no to jo, jenže budhismus se taky všude kde se usadil, přizpůsobil tak aby lidé přežili, mohli jíst potraviny jim dostupné a mohli pracovat.
  Proto se teď bavím, když vidím ty meditující sušinky jak několik hodin denně tráví v sedě na bobku a jí jenom zeleninu.
  Každá země má svůj spiritismus uzpůsobený tak aby její lid přežil. Nevidím důvod proč zpívat mantru, když modlitba má úplně stejný úkol.

  superkarma: 0 08.01.2008, 12:12:03
 16. avatar
  [12] Meander [*]

  1. Dalo by se říct, že ano.
  2. U těch nejprofláknutějších jistě.
  3. Myslíte někoho jako bratra Jeronýma od Františkánů a tak podobně? Ano, jistě.
  4. Jen ty nejlepší, v hospodě je s nimi víc srandy než s jinými fanoušky.
  5. Bez komentáře.
  6. Jistě. Je to záruka, že aspoň jeden, dva zákony by mohly fungovat.

  superkarma: 0 08.01.2008, 12:03:25
 17. avatar
  [11] shb [*]

  hm zase hutný téma církev jako instituce je krásnej příklad manipulace s davem
  1. v církvích se moc nevyznám- max. do obecného rozhledu,
  2. taky
  3. na nějaký člověk občas v životě narazí
  4. neeee!!!! never!!!
  5. zda jsou potřeba nevím, ale na většinu stáda je třeba bič, i když proč?

  superkarma: 0 08.01.2008, 11:33:56
 18. [10] gentiana [*]

  1,2. Jo,jakž takž. CO nevím, najdu v nějaké vhhodné knize. Ale onehdá jsem dostala sprdunk, že nevím, jaký je rozdíl mezi františkánem a minoritou.
  3. Jo.
  4. Jeden například staví pěkný baráky.
  5. Nee, Pámbu chraň
  6. Modrení společnost má jako bejt to dneska? To, že máme iVěci, ještě neznamená, že myšlenkově jsme na tom dál než za cara. Zvláště někteří. A ti někteří by potřebovali církev jak sůl. Nejlépe nějakou s velkým obuškem.


  Nyo: Já si myslím, že spousta náboženství není místně příslušnejch. O hinduismu vím houby, ale když se buddhismus vesele rozlezl po celé Asii, nasbíral cestou místní zvyky a vesele funguje, křesťanství totéž... tak čobynie.

  Bambína: A moje babička zase říkala, že všichni Němci jsou náckové a hajzlové a měli by je nahnat do plynu.

  superkarma: 0 08.01.2008, 11:16:00
 19. avatar
  [9] gerda [*]

  Já mám zas takovou historku: známá paní přestoupila z katolické církve do československé husitské poté, co jí katolický farář odmítl zdarma pohřbít dítě. Nachomýtl se k tomu farář od konkurence, nabídl jí křesťanskou službu, dítě pohřbil bez nároku na poplatky a v reálu předvedl, kteráže to církev dělá to, co káže.

  superkarma: 0 08.01.2008, 10:37:15
 20. avatar
  [8] Bambína [*]

  Církev mě nic neříká,moje babička vždycky říkávala že jsou to vyžírkové a nazívala je černoprdelníky,z její vlastní zkušenosti nám vyprávěla jak se jeptiška starala o pár sirotků,která znala jen těžkou práci,věčně hladové.Proto žádné náboženství neuznávám,i když do kostela občas zajdu,podívat se na stavbu kostela jinak nic v tom nehledám.

  superkarma: 0 08.01.2008, 10:31:58
 21. avatar
  [7] Aloren [*]

  Nesnažím se v tom vyznat, nehlásím se k žádné církvi, ač jsem křtěná, ale to jsem v peřince nemohla ovlivnit...Bohužel mé zkušenosti jsou převážně takové, vyjádřeno zjednodušeně - káží vodu, pijí víno...

  superkarma: 0 08.01.2008, 09:52:41
 22. [5] veverik [*]

  Tak v tom se nevyznám vůbec

  superkarma: 0 08.01.2008, 08:07:46
 23. avatar
  [3] ZP [*]

  v církvích se nevyznám a do kostela nechodím

  superkarma: 0 08.01.2008, 00:22:45
 24. avatar
  [2] Petunie [*]

  Ornias: za tohle do tebe uhodí blesk!

  superkarma: 0 08.01.2008, 00:21:43

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme