Češi si žádají osvětu v oblasti dárcovství krve. 82 % z nich si myslí, že zvýšit zájem o dárcovství krve pomůže lepší informovanost. Lidem chybí zejména představa, jak darovaná krev pomáhá. Krev odebraná dárcům je přitom základním zdrojem pro přípravu celé řady léčiv. Například hemofilici a pacienti s dalšími poruchami srážlivosti krve, RhD negativní těhotné ženy či lidé nemocní leukemií by se bez nich neobešli. Výroba léků pro tyto pacienty si vyžaduje velké množství krevních zásob. Zajistit jejich dostupnost ale není vůbec snadné.

blood

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) proto pokračuje v kampani, jejímž cílem je přilákat na transfuzní oddělení zejména mladší dárce. Jedním z prostředků je právě zvyšování informovanosti. „Mezi lidmi panuje obecně rozšířený názor, že pokud jdou darovat krev, je určena jen k transfuzím,“ objasňuje Kateřina Pulkrábková z odboru externí komunikace VZP a dodává: „V podobě transfuzí je však podávána pouze část odebrané plné krve.“

Transfuze nejčastěji potřebují lidé po velkých úrazech (např. oběti autonehod) nebo pacienti se sníženou krvetvorbou způsobenou např. rakovinou nebo krevní chorobou. Používají se také k úhradě krevních ztrát při chirurgických zákrocích (zejména při kardiovaskulárních a ortopedických operacích), ale i u ještě nenarozených dětí ohrožených nesnášenlivostí způsobenou rozdílností krevních skupin matky a dítěte.

„Darovanou krev po odběru rozdělujeme na jednotlivé složky - červené krvinky, krevní destičky a plazmu, které mohou pomoci různým pacientům. Každý odběr krve je před použitím samozřejmě pečlivě testován. Před podáním transfuze pacientovi vybíráme nejvhodnější přípravek a jeho vhodnost testujeme předtransfuzním vyšetřením,“ vysvětluje MUDr. Vít Řeháček, předseda Společnosti pro transfuzní lékařství ČSL JEP, a dodává: „Doba použitelnosti vyrobených přípravků je různá, například krevní destičky je možné použít pouze 5 dní. Dobrá spolupráce transfuzních oddělení a dárců krve je proto velmi důležitá.“

Jednotlivé složky krve lze darovat i odděleně. Specializované přístroje (separátory krve) odeberou jen požadovanou část krve a zbylé krevní složky navrátí dárci zpět. Pokud darujete plnou krev, oddělují se jednotlivé krevní složky pomocí speciálních odstředivek až po odběru. Oddělené složky a součásti se po odebrání nedostávají do kontaktu s vnějším prostředím, tedy ani se vzduchem. Tímto uzavřeným systémem zpracovávání krve je zaručena maximální bezpečnost pro budoucí příjemce.

Z krve se vyrábějí i takzvané krevní deriváty určené hlavně pacientům se vzácnými nemocemi. „Například pro léčbu nesnášenlivosti způsobené RhD antigenem u RhD negativních matek a jejich ještě nenarozených dětí se používá anti-D globulin, který dokáže ve velkém množství případů životy těchto dětí zachránit,“ poukazuje na konkrétní příklad MUDr. Daniela Dušková z Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tento lék pomáhá regulovat tvorbu pro dítě nebezpečných protilátek v těle matky. Podobně jako řada jiných léčiv se vyrábí z lidské plazmy.

Odběrných míst pro darování plné krve je v ČR téměř 80 - většina lidí je má do 10 kilometrů od svého bydliště. Pro kompletní přehled o fungování transfuzních oddělení spustila Všeobecná zdravotní pojišťovna praktickou mobilní aplikaci Daruj krev s VZP. Kromě aktuálního přehledu o stavu krevních zásob na jednotlivých pracovištích v ní nechybí ani přehled nemocí, které dárcovství přímo vylučují, či doporučení pro bezproblémové zotavení se po odběru krve.

Mobilní aplikace Daruj krev s VZP je určena pro operační systémy iOS (iPhone, iPad) a Android a je zdarma ke stažení na AppStore a na portálu Google Play. Podrobnější informace o projektu Daruj krev s VZP naleznete na www.vzp.cz/daruj-krev nebo na www.facebook.com/darujkrevsvzp.


VZPDaruj krev s VZP je celostátní osvětový projekt, jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o významu dobrovolného dárcovství krve. Nedílnou součástí kampaně je mobilní aplikace, díky které se dárci snadno a rychle dostanou ke kompletnímu přehledu všech 79 odběrných míst po celé České republice. Jejím hlavním přínosem je možnost zveřejňovat aktuální stav krevních zásob v jednotlivých transfuzních odděleních. Aplikace tedy slouží jako nástroj k přímé komunikaci mezi transfuzním oddělením a potenciálními dárci. Mobilní aplikace Daruj krev s VZP je zdarma ke stažení pro iPhony, iPady a telefony s Androidem.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než 6,2 milionu klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Pojišťovna existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému českého zdravotnictví. VZP má nejširší síť smluvních zdravotních zařízení po celé republice a hradí i ty nejnáročnější lékařské zákroky. Svým klientům dokáže zajistit léčbu i velmi nákladných chronických onemocnění.

Reklama