V průběhu těhotenství prochází tělo ženy mnoha změnami a jednou z nich je i změna krevní srážlivosti. Ta může v určitých případech vést až k opakovaným potratům, proto je nutné krev vyšetřit...

krev

Krev je tekutina v lidském těle vpravdě životadárná, může však způsobit i smrt. A to i v době, kdy by právě měla pomoci přivést na svět nový život. „Při převaze „srážecích“ faktorů se krev sráží i uvnitř cév, může nějakou cévu úplně ucpat a znemožnit tím tok krve do orgánů za tímto „špuntem“. Takto může vznikat například plicní embolie nebo mozková mrtvice,“ varuje doktor Ferdinand Polák, náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví. Zvláště těhotné ženy by si měly dát na vyšší srážlivost krve pozor! Proč? O tom už více v rozhovoru s doktorem Polákem...

Jak je to tedy se srážlivostí krve v těhotenství?
V průběhu zdravého těhotenství dochází k mírnému vychýlení krevní rovnováhy směrem k většímu srážení. Důvodem je pravděpodobně větší ochrana ženy před vykrvácením. Někdy se ale stává, že tato výchylka překročí únosnou míru. Příčinou může být dědičná dispozice, o které žena ani nemusí vědět a která by se mimo těhotenství ani nemusela projevit.

Kam až to může vést?
Vrozená větší srážlivost umocněná „těhotenskou“ větší srážlivostí může způsobit závažné komplikace včetně opakovaných potratů. Příčinou je „ucpání“ cév v děloze či placentě krevní sraženinou a následný nedostatečný tok okysličené krve směrem k plodu.

To zní děsivě... Co ale má budoucí maminka udělat, aby se takovému riziku vyhnula?
Problém může rychle odhalit vyšetření srážlivosti krve některou z moderních metod a následná vhodná antikoagulační (protisrážecí) terapie pak ženě umožní zdárný průběh těhotenství.

Jsou to všechna rizika, týkající se srážlivosti krve a těhotenství, nebo mohou nastat nějaké komplikace třeba přímo při porodu?
Porod a šestinedělí je rizikovým obdobím. „Těhotenská“ větší krevní srážlivost je v tomto období maximálně vystupňována a může ženu ohrozit například již zmíněnou plicní embolií. Při správné strategii vyšetřování a léčby však lze toto nebezpečí i u velmi rizikových skupin žen omezit na minimum.

Dělají se takové krevní testy automaticky, nebo si o ně musí těhotná žena říct?

Běžně se tyto testy nedělají, jedině v případě rodinné anamnézy - u trombózy nebo embolie, která se objeví u rodičů těhotné starších padesáti let. V jiném případě, pokud má žena o toto vyšetření zájem, musí si ho připlatit.

  • Odpověděla gynekoložka Jana Strnisková z Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně: www.gynekolog.cz

Ve spolupráci s: www.mzcr.cz a www.gynekolog.cz

Čtěte také...

Reklama