Všichni jistě víte, že se jedná o španělskou královnu Isabelu Kastilskou. I ona žádost jistého janovského podivína vydat se do Indie západním směrem odmítla, a to dokonce třikrát! Nicméně byla to nakonec ona, která s touto cestou souhlasila a financovala ji. A onen námořnický dobrodruh? Samozřejmě Kryštof Kolumbus. Ten díky ní – aniž to do konce svého života tušil, i když i tyto teorie jsou už vážně zpochybňovány – objevil nový kontinent!

Isabela Kastilská se narodila na Zelený čtvrtek 22. dubna 1471 v královském paláci malého kastilského městečka Madrigal de las Altas Torres. To dnes nemá více než 2000 obyvatel.

IsabelaNikdo tehdy samozřejmě nepředpokládal, že by se mohla stát královnou a vůbec nejslavnější panovnicí v dějinách Španělska. Měla totiž o šestadvacet let staršího bratra Jindřicha, který pocházel z otcova prvního manželství. Ve třech letech Isabelu zasnoubili s dvouletým Ferdinandem Aragonským a ve stejné době její otec král Ferdinand II. Kastilský umírá.  Na trůn tedy nastupuje Isabelin nevlastní bratr Jindřich IV.

Brzy nato dojde ke zrušení zasnoubení Isabely a Ferdinanda. Jeho otec Jan II. Aragonský si totiž přál, aby se Isabela provdala za jeho syna z prvního manželství Karla. Ten je o třicet let starší než Isabela, ale záhy za nevyjasněných okolností umírá. Pro Isabelu snad naštěstí. Jako dalšího ženicha tehdy třináctileté Isabele vybírají dvaatřicetiletého portugalského krále Alfonse V. Isabela se brání, chce raději umřít, než by se za něj provdala. A odmítá později i jeho syna Jana, který je zase pro změnu o čtyři roky mladší než ona. A tak nakonec si Isabela v osmnácti letech vezme svého původního snoubence Ferdinanda II. Aragonského. Nebyl to sňatek z vášnivé lásky – i když ta se nejspíš asi také dostavila -  ale jeho cílem bylo spojenectví Kastilie a Aragonu proti Francii. Isabela byla v mládí přitažlivá plavovlasá dívka se světlou pletí a zelenomodrýma očima, dost netypická na Španělku! Svým vzhledem se prý podobala své anglické prababičce Filipě z Lancasteru.

Když umírá nevlastní bratr Jindřich, zvaný Impotent (měl jen jedinou dceru Johanu, ale už současníci prý zpochybňovali jeho otcovství), stává se Isabela kastilskou královnou, i když se musela bránit zhrzeného portugalskému králi. Ten se nemínil se ztrátou Kastilie smířit bez boje, a tak vpadl se svým vojskem do země. Isabela s Ferdinandem jej však naštěstí v rozhodující bitvě porážejí.

Když se po smrti svého otce v roce 1479 stává králem Aragonu Isabelin manžel Ferdinand, nic nestojí tomu, aby byly spojením obou království (a ještě některých dalších území) vlastně položeny základy nejmocnějšímu státu své doby - pozdějšímu Španělsku. K tomu napomohlo také znovudobytí posledního muslimského území na jihu Pyrenejského poloostrova – Granady. Proto se Isabele a Ferdinandovi za jejich zásluhy dostalo titulu Jejich katolická Veličenstva.

I nadále ovšem Isabela zůstala královnou Kastilie a Ferdinand králem Aragonu, i když každý z nich byl zároveň spoluvladařem v království druhého. Oba byli velice silnými osobnostmi. Oba ve svých zemích nastolili pořádek a řád, což byl po letech válek správný krok. Opačnou stranou mince však  byla násilná rekatolizace muslimského a židovského obyvatelstva, podpořená zřízením inkvizice.

Historikové uvádějí, že Ferdinand nebyl zcela věrným manželem. Měl prý několik levobočků, z nichž nejznámější Alfonso de Aragon se stal arcibiskupem v Zaragoze. A Isabela zase neskutečně žárlila a manželovy avantýry se snažila potírat v samém zárodku. Přesto prý mezi manželi panovala láska a relativní harmonie. Manželům se narodilo pět dětí, z nichž asi nejvýznamnější byly dcery Johana, později zvaná Šílená, či  Kateřina Aragonská, první manželka Jindřicha VIII., původně provdaná za jeho staršího bratra Artura. Díky Johanině sňatku s Filipem Sličným se na španělský trůn dostávají Habsburkové. Ale to by bylo na delší povídání…

A jak to vlastně bylo s tím sponzorováním Kryštofa Kolumba královnou Isabelou? Pomiňme ty úplně nejnovější fantastické teorie o tom, že nebyl z Janova a že byl synem polského krále, který žil inkognito v Portugalsku.

Kryštof KolumbusNejznámější portrét Kryštofa Kolumba

Ať už byl tedy Kolumbův původ jakýkoli, víme, že se své plány pokoušel nejdříve prosadit v Portugalsku, které už zkušenosti s cestami do Indie – byť východním směrem - mělo. Jenže u portugalského krále nepochodil, a tak se musel poohlédnout po jiných chlebodárcích. Když ovdověl, přestěhoval se do Španělska. Při audienci v královském paláci, kde prosil o poskytnutí malé flotily, si všiml, že je královna Isabela jeho plánem fascinována, zatímco jejího manžela Ferdinanda příliš nezaujal. Ačkoli tedy po vyslechnutí svých expertů Isabela s cestou nesouhlasila, Kolumbus to prý nevzdal. Hledal mocné přímluvce, ale stále nedosáhl svého. Když byl při slyšení v Granadě potřetí odmítnut a už odjížděl z města, Isabela si to přece jen rozmyslela. Vypravila za ním posla, aby ho přivedl zpátky. Souhlasila s jeho návrhy a požadavky a poskytla mu potřebné prostředky.

 On totiž Kolumbus při vší úctě nebyl žádný troškař. Nejenže se chtěl stát vicekrálem v nově objevených zemích, ale bylo mu i písemně potvrzeno, že si smí ponechat jako soukromý majetek desetinu dobytého území a osminu zisku. Vybaven takovými pravomocemi a titulem velkoadmirála se tedy mohl vydat na dobrodružnou plavbu. To už je však jiná historie…

V seriálu o významných ženách jste si také mohli například přečíst:

Reklama