O znamení kozoroha se říká mnohé. Jako každý článek zvěrokruhu má své negativní i pozitivní vlastnosti. Pokud se vaše karma obrátí směrem k temnějším odstínům, je to pak těžké s vámi vyjít. Není lehké vám porozumět, často je váš pohled nepřítomný a jako by přezíravý. Stále něco chcete, po něčem toužíte a za svým cílem jdete tvrdě, bezohledně a neústupně. „Účel světí prostředky“ je pak vaším životním mottem.

Chcete i znalosti rychle získat, i když vaše tvrdost vám pak přinese spíše opačný výsledek. Chcete věci určovat, řídit, stavíte se na odpor proti zavádění nových pořádků, protest je totiž vaše přirozená vlastnost - ve všech oblastech. Kozoroh je alespoň pro mě velkou neznámou, i když pár zrozenců v tomto znamení mám za přátele, většinou jsou velice komplikovaní a přátelství s nimi vyžaduje z mé strany velkou trpělivost a zároveň notnou dávku opatrnosti. :-)

Pokud se kolo vašeho osudu zatočilo tedy tím opačným směrem, zkuste si pořídit některý z drahých kamenů, které vám dávní učenci přisoudili (i když možná budete protestovat proti jejich výběru)

obsidián

Jaspis - podporuje u kozoroha smysl pro realitu, výdrž a houževnatost. Připomíná mu neustále při jeho výstupu do výšin základ, z něhož vyšel, činí ho přístupným darům Země poskytujícím mu sílu, ochranu a bezpečí. Tak rozvíjí jeho skromnost a pomáhá mu plnit úkoly pro blaho všech.

Adulár - je pro kozoroha důležitý doplňkový kámen. Zmírňuje tvrdost jeho bytosti, umožňuje mu akceptovat vlastní pocity a rozpoznat jejich hodnotu pro celkový rozvoj osobnosti. Tento kámen posiluje kozorohovu důvěru v moudrost jeho srdce. Jeho mírné vibrace mohou porazit citové blokády a pomáhají mu neuzavírat se novým zkušenostem ani po určitém emocionálním zklamání. Pod vlivem aduláru je také schopen prožívat plněji vztahy k druhým lidem.

Obsidián - umožní kozorohovi najít vnitřní světlo pod všemi vrstvami nevědomí. Nechává zaniknout ty emocionální struktury, které stojí v cestě proniknutí tohoto světa a pomáhá mu uchránit je i v nejtěžších podmínkách života.

Černá perla - zjevuje kozorohovi krásu a hlubokou záři jeho bytosti. Prostřednictvím této perly rozpozná, že dokonalosti lze dosáhnout jen porozuměním a láskyplným smířením se sebou samým, s ostatními a s událostmi jeho života. Tímto způsobem mu perla umožňuje nevyhýbat se bolestným zkušenostem, nýbrž projít jimi s jistotou, že tak roste k větší dokonalosti.

Zelený a černý turmalín - rozvíjí kozorohovu cílevědomost a ochotu přijímat duchovní energie. S pomocí tohoto kamene může lépe odstraňovat vnitřní i vnější překážky, bránící uskutečnění jeho nejvyšších cílů. Zelený turmalín přitahuje blahobyt a dobré zdraví, zatím co černý ho nechává rozpoznat zodpovědnost a podíl na službě světlu.

Záhněda - připomíná zrozenci v kozorohu při veškeré jeho činnosti světlo, skryté v hloubce vlastní bytosti i v jádru všech věcí. Uvolňuje příliš pevné struktury, které znemožňují rozpoznat toto světlo a podporují kozoroha při úkolu prosadit je ve vlastním životě, stejně jako v životě jeho  bližních. 

Křišťál - přiřazený kozorohovi i podle indiánské tradice, nechává růst jeho bytost k vyšší dokonalosti. Rozvíjí jeho schopnost nazírat do vlastního nitra, meditovat a podobat se tak stále více jasnému krystalu, který přijímá vesmírné síly světla a opět je vyzařuje. Tak odstraňuje vše temné a vede k poznání jednoty s božským prazákladem života. 

Diamant - podporuje kozorohovu schopnost soustředit se na podstatné. Pomáhá mu pronikat bez ztráty směru k výšinám, nechat za sebou vše, co není jasné a čisté, a vlastní silou zpracovat nevyřešené citové struktury. Vede ho k vyšší dokonalosti (jakmile je k tomu kozoroh odhodlán) k bohatství života, k sjednocení s Bohem a ke službě druhým, v níž uplatňuje tyto dispozice.

Čtěte také:

Reklama