Čuráčky, šplechty či šnůředlník. Pokud nevíte, o co se jedná, dozvíte se to v knize, která po mnoha letech vychází a již byste dříve jen těžko sháněli v antikvariátech - takového skvostu se totiž někdo jen tak nevzdá: Chrám i tvrz čili Kniha o češtině od Pavla Eisnera.

Už jste se někdy setkala s legendou? Pokud ne, máte jedinečnou příležitost, a to pořízením si knihy Chrám i tvrz od překladatele, lingvisty a v neposlední řadě také básníka Pavla Eisnera. Titul vychází ve velkorysé úpravě na takřka osmi stech stránkách v nakladatelství XYZ.

Medailonek

Pavel Eisner (16. ledna 1889 až 8. července 1958) byl českým překladatelem, lingvistou, literárním vědcem, publicistou a básníkem. Překládal z více jazyků, ale zejména z němčiny (a také do němčiny), díky němu tu máme vynikající překlady české německy psané literatury, jako například díla Franze Kafky, Maxe Broda či Egona Erwina Kische... proslulým se stal jeho překlad humoristické knihy Leo Rostena: Pan Kaplan má třídu rád. Neméně slavnou je i jeho Kniha o češtině: Chrám i tvrz.

„Mateřština je vzduch, jímž dýchají plíce naší duše. Jsme do ní zakleti. Nechápeme, jak lze žít bez ní. Snad jste se již sami přistihli neříkám při myšlence, ale při citové skoro-myšlence: chudák Aischylos, chudáček Byron, oni vůbec neuměli česky.“ (Pozn. red.: úryvek z knihy Chrám i tvrz.)

Takto vyznává svoji lásku k mateřštině Pavel Eisner v první eseji celé knihy, nazvané: Kapitola úvodní neboli O jedné velké fikci. Pokud máte náš jazyk alespoň stínem tak rády jako on, neměla by ve vaší knižní sbírce jeho Kniha o češtině chybět. Proč?

Proč si pořídit Chrám i tvrz

Důvodů může být přehršel: sbíráte knihy a chcete mít doma další skvost, zajímáte se o jazykovědu, ráda čtete knihy o mateřštině, zajímá vás historie našeho jazyka, chcete se o češtině něco naučit, máte ráda kvalitní knihy, potřebujete dárek pro svého do češtiny zažraného synka, chcete znát pozadí slov jako „čuráčky“, „šplechty“, „ouchcapky“ ... Ale ten snad nejhezčí důvod je prostá láska k rodnému jazyku, kterou vám Chrám i tvrz pomůže trochu objasnit a definovat.

Nečekejte čtení jednoduché. Jazyková virtuozita autora před vás klade výrazivo, které je často zcela neběžné. S knihou si tedy jistě rozšíříte slovní zásobu a snad i objevíte pojmenování věcí doposud jen tušených.

Jak je kniha strukturovaná

Možná jsem vás trochu vylekal a řekla jste si, že žádnou suchopárnou osmisetstránkovou bichli nechcete. Ale kniha není tak nečitelná, jak by se mohlo zdát. Naopak, když po několika prvních kapitolách přijmete krásný jazyk, jímž je psaná, budete překvapena, jak vás pohltí a jak se při ní bavíte.

Esejí je v knize celkem 104 (bez úvodního a závěrečného slova), a je tedy zřejmé, že při čtení lze dělat pohodlně pauzy, protože průměrná délka eseje je okolo sedmi stran. Kniha o češtině je rozdělena do následujících tematických celků...

 • Chrám i tvrzO jejím těle
 • Z jejího kotle čarodějnic
 • Z její minulosti
 • Jaká je ještě
 • Čeština a češtiny
 • Důvěrně o ní a s ní
 • O jménech
 • Jak se dívá na svět
 • Jak s námi dovede
 • Její pohostinství
 • O lidové písni
 • Dvanáctero kapitol o češtině a třináctá návdavkem
 • Poesie a jazyk
 • K jazykové kultuře
 • Sub specie aeternitatis

Takto vypsané za sebou mnoho neprozradí, vězte tedy, že se v nich dozvíte dopodrobna vše o mnohotvárnosti a výjimečnosti češtiny jak po stránce mluvnické, tak slohové, nahlédnete pod roušku historie, okusíte vnímání češtiny prostřednictvím nerodilých mluvčích a díky nim objevíte mnohá zákoutí rodilým mluvčím skrytá...

„...cizinci zvukové sledy na způsob slova nesemelete připomenou co nejživěji maďarštinu, zda řekne, že mu naše slova třmen, skřípot, zarachotit znějí jako zpěv Gallů táhnoucích proti Caesarovi; a neběží nám teď o to, zda náš cizinec shledá, že naše jinudy, inudy, hinadema, my si to vymiňujeme, mydlili mu míchu, babky se tetelily zní dílem japonsky, dílem zas jako mluva blažených domorodců na Tahiti...“ (Pozn. red.: úryvek z knihy Chrám i tvrz.)

Co lze knize vytknout?

Není toho příliš a vlastně je otázkou, zda si následující drobná poznámka vůbec výtku zaslouží. Jistě by dnešní fundovaní redaktoři byli schopni knihu aktualizovat tak, aby se vyhnula obratům a jazykovým zákoutím, které již stávající čeština nepoužívá. Uvedu příklad: Eisnerova doba požívala psaná slova jako „ssáti“, „ssavec“, „ssutiny“. Ale v nakladatelství XYZ se rozhodli knize ponechat její původní učesání a ráz, neupravovat ji - je to tedy čtení místy drobně krkolomné, či spíše jazykolomné. Zda je to na škodu, či naopak ku prospěchu, to už nechám na vašem posouzení, laskavé čtenářky.

Reklama