Kostnice je jistě zajímavé a působivé místo. Snad nejznámější kostnicí u nás je ta v Sedlci u Kutné Hory, kde je z kostí postavená neopakovatelně krásná i děsivá výzdoba. Ale to není jediné místo, kde můžete v Česku kostnici navštívit. My vám nabízíme malou exkurzi, respektive pozvánku, do tří nejzajímavějších kostnic na našem území. Nejprve ale...

Co jsou kostnice a proč vznikaly?

Když zemi postihla nějaká rána a nastalo hromadné umírání obyvatel, vznikaly kostnice. Ranou mohla být například epidemie, válka, hladomor... S drobnou nadsázkou by se dalo říct, že jsou to tedy vlastně takové oslavné hromadné hroby středověku, zejména pak baroka, které silně akcentovalo smrt v každém jejím ohledu. Memonto Mori (pomni smrti) je výstraha, která provází barokní dobu obdobně jako například pojem barokní krásy žen (tedy jisté boubelatosti).

Kostnice jsou často situovány do sklepení sakrálních staveb (tedy náboženských staveb). Fakticky byly v minulosti kostnice u většiny farních kostelů se hřbitovy. Kromě piety měly i pragmatický důvod, totiž řešily kapacitní nedostatky hřbitovů v dobách již zmíněných ran. Lidské kosterní pozůstatky jsou zde poskládány většinou do různých mohyl, sloupů, štítů a dalších obrazců...

Tři nejzajímavější kostnice v Česku

kostnice

Sedlec u Kutné Hory
(internetové stránky: www.kostnice.cz)
Kostnice v Sedlci se nachází v podzemí kaple Všech Svatých v areálu cisterciáckého kláštera. Z Kutné Hory je to skutečně co by kamenem dohodil a zbytek došel. Její vnitřní dispozice upravil slavný architekt Jan Blažej Santini-Agiel. Dnešní podoba pochází z roku 1870, kdy prošla kostnice opravou. Kosti zde uložené pochází zejména z morové rány rok 1318, do kostnice byly uloženy kolem roku 1709. Odhaduje se, že v kostnici odpočívá okolo 40.000 lidí.

Kostnice je otevřena denně podle následujících hodin. Zavřeno je pouze 24. a 25. prosince.

  • Listopad - Únor 9.00 - 16.00
  • Duben - Září 8.00 - 18.00
  • Říjen, Březen 9.00 - 17.00
  • Vstupné: 50,- Kč
  • Studenti: 30,- Kč

Mělník
kostniceKostnice v Mělníku se nachází v kryptě pod presbytářem prostorné krypty pod proboštským kostelem svatého Petra a Pavla. Svému účelu sloužila podle dochovaných nápisů do 30. let 16. století. Ukrývá pozůstatky 10-15.000 lidí. Kosti a lebky jsou zde srovnány do obrazců kotvy, kříže a srdce - tedy symbolů víry, naděje a lásky.

Kostnice je otevřena po celý rok v těchto termínech...

  • Po: zavřeno
  • Út - Pá: 9:30 - 16:00
  • So - Ne: 10:00 - 16:00
  • Přestávka: 12:30 - 13:15
  • Vstupné: dospělí: 25 Kč, děti do 15 let: 15 Kč

Brno
Brněnská kostnice je největší známou kostnicí na našem území a pravděpodobně i největší kostnicí v střední Evropě. Nachází se v Brně pod Jakubským náměstím, a to zejména pod kostelem svatého Jakuba Většího.

V minulosti se zde nacházel hřbitov, který byl koncem 18. století zrušen, kostnice byla uzavřena a zapomenuta. Objevena byla v roce 2001 při archeologickém průzkumu náměstí. Nachází se zde údajně kosterní pozůstatky až 50.000 osob.

V roce 2008 uzavřelo město Brno smlouvu se svatojakubskou farností, podle níž bude kostnice do roku 2026 v pronájmu Brna za korunu ročně. Zároveň také rada města Brna schválila přijetí dotace z fondů Evropské unie ve výši 12,5 milionů korun na opravu a zpřístupnění kostnice. Celkové náklady jsou vypočítány na 39,3 milionu korun. V listopadu letošního roku by mělo dojít k zahájení realizace úprav. Ukončení prací a zpřístupnění prostor kostnice pro veřejnost je plánované na říjen 2012.

Reklama