Mnoho rodičů se domnívá, že kontaktní čočky do dětských očí vůbec nepatří. Jedná se však o jeden z nejrozšířenějších mýtů nezakládajících se na pravdě. Kontaktní čočky mohou být ze zdravotních důvodů nasazovány i kojencům a mohou jim dokonce zachránit zrak. Předepsat je však musí lékař.

Čočky pro jednoměsíční kojence

Malým dětem jsou kontaktní čočky aplikovány z medicínských důvodů při léčbě komplikovaných očních vad. Mohou být předepsány i velmi malým dětem, dokonce i kojencům již od 1 měsíce,“ vysvětluje MUDr. Gabriela Pilková, lékařka Dětského očního centra Kukátko, a dodává: „Kontaktní čočky aplikujeme malým dětem v případě velkého dioptrického rozdílu mezi jedním a druhým okem, v některých případech při léčbě šilhání a tupozrakosti, nebo v případě oční vady, kterou je nutné řešit chirurgicky, ale vzhledem k věku dítěte to není možné, protože oko se ještě vyvíjí a roste.“

kontaktní čočky

Zejména u velmi malých dětí nemohou být kontaktní čočky nahrazeny klasickou brýlovou korekcí, protože brýle na hlavě dítěte jednoduše neudržíme.

Čočky zostřují vidění i chrání oko

Jsou ovšem případy, kdy jsou výhodnější klasické brýle. „U dalekozrakosti, která často doprovází šilhání, už čočky nemají takovou váhu jako brýle. Brýle lépe korigují tuto vadu a lépe redukují úhel šilhání,“ vysvětluje MUDr. Milan Odehnal, MBA, primář oční kliniky ve FN v Motole, a přidává další možné využití kontaktních čoček u malých dětí: „Zvláštní kapitolou jsou kontaktní čočky, které se používají při dioptrické korekci po operacích vrozeného šedého zákalu u novorozenců. V případech, kdy nelze při operaci katarakty aplikovat umělou nitrooční čočku, jsou kontaktní čočky optimální variantou jak zajistit dobrou zrakovou ostrost operovaného oka. Dále kosmetické barevné čočky se mohou použít při vrozených anomáliích oka, například při vrozeném chybění duhovky, při anomálii v průhlednosti a kosmetickém stavu rohovek, nebo při stavech po úrazech. V některých případech využíváme kontaktní čočky i v léčbě očních problémů, jako například u nehojících se vředů rohovky, při erozi rohovky, nebo u dětí v bezvědomí, kde nahrazují lubrikancia. Svůj význam mají čočky i v léčbě lagoftalmu, neboli nedovření víček u obrny lícního nervu, kdy chrání povrch rohovky.

kontaktní čočky

Důležité jsou pravidelné kontroly

Před aplikací kontaktních čoček dítěti je zcela klíčové důkladné vyšetření včetně rozkapání, které dokáže přesně diagnostikovat oční vadu. Nevyhnutelné a nezbytné jsou i častější kontroly u lékaře.

Vzhledem k tomu, že se dětské oko ještě neustále vyvíjí a roste, jsou při nošení kontaktních čoček u malých dětí potřeba častější kontroly než u starších dětí a dospělých. Zpravidla jedenkrát za měsíc. Na základě těchto kontrol jsou pak i dětem čočky a jejich dioptrie častěji měněny tak, aby odpovídaly vývoji a změnám oka. Zároveň je na každé kontrole hodnocen stav povrchu oka a reakce na kontaktní čočky tak, aby se předešlo vzniku komplikací. Stanovený režim kontrol je tak třeba striktně dodržovat,“ upozorňuje MUDr. Pilková.

Pochopitelně, kojenec si sám čočky nenasadí ani nevyndá. I zde je zcela odkázán na rodiče, který se velmi jemnou práci musí naučit. „Aplikování kontaktních čoček do oka dítěte vás naučíme při první návštěvě u nás v Kukátku. Většina rodičů se to velice rychle naučí, ale řešení máme i pro rodiče, kteří mají pocit, že aplikaci čoček sami nezvládnou – v rámci balíčku „Zvykání na čočky“ dochází s dítětem do Kukátka, kde s aplikací pomáhá lékařka,“ říká MUDr. Pilková a uzavírá: „Kontaktní čočky pro malé děti nejsou ničím výjimečným a mohou opravdu hodně pomoci. Rodiče by se jich neměli bát. Stačí přijít do Očního centra Kukátko a vše prokonzultovat s odborníky.“

kontaktní čočky

Jak poznáte, že Vaše dítě špatně vidí?

Podle MUDr. Milana Odehnala, MBA, primáře oční kliniky ve FN v Motole, je laickým okem těžké rozeznat, že dítě nevidí dobře. Ale existují určité klinické znaky, které mnohé napoví. Jsou to tyto:

  • časté vkládání prstíků do očí (vrozená vada vidění)
  • bloudivé nefixující pohyby očí (dítě nezafixuje hračku, předmět, nepodívá se do tváře rodiče)
  • nystagmus (kmitání očí různé frekvence a amplitudy)
  • dítě se úporně brání zakrytí jednoho oka (může znamenat horší vidění jednoho oka)
  • větší dítě (chodící) je nejisté při orientaci v cizím prostředí
  • zřetelný strabismus (šilhání), zvláště jednoho oka, dává předpoklad, že toto oko dítě nepoužívá a je třeba vyhledat oftalmologa
  • zjevné známky nějaké anomálie na oku, např. bělavý reflex za zornicí, zašedlé rohovky (nejsou průhledné, jakoby matné),
  • příliš velké oči mohou znamenat přítomnost anatomické vady, která narušuje optickou osu vidění (např. šedý zákal, glaukom, retinoblastom)
Reklama