Také do Prahy se dostal koncept výuky anglického jazyka prostřednictvím propracované metody Kids&Us. Tu před třinácti lety objevila, rozvinula a formou franchiz dále propaguje Španělka Natàlia Perarnau.

Metoda Kids&Us respektuje spontánní proces učení jazyka a přistupuje k výuce angličtiny, jako by se jednalo o mateřský jazyk dítěte. To tak prochází stejnými přirozenými fázemi jako při učení mateřštiny: poslechem, porozuměním, mluvením, čtením a psaním. Učí se na základě příběhů. Každý kurz má svého hrdinu.

nábytek

V současnosti funguje 321 škol v 9 zemích světa, a to ve Španělsku, Andoře, Itálii, Francii, Portugalsku, Česká republice, Mexiku, Belgii a Maroku, kde se podle této metodiky učí anglicky již skoro 100 000 žáků. Master franchizu Kids&Us pro Českou republiku získal a úspěšně rozvíjí pan Miroslav Pešta. Ten je  mimo jiné zakladatelem jazykové školy Stories určené pro dospělé. Vytvořil také aplikaci pro výuku angličtiny s filmem, Mooveez. Za ní obdržel v Londýně prestižní ocenění ELTons, které uděluje British Council nejlepším řešením pro výuku angličtiny.

Protože vidí ve výuce jazyků smysl, rozhodl se pro Master franchízu Kids&Us, určenou pro děti již od jednoho roku. V současnosti funguje v  České republice první pilotní škola Kids&Us. V průběhu příštího roku je v plánu otevření dalších čtyř škol a do pěti let  třicet škol po celá České republice. Mimo úspěšný koncept výuky anglického jazyka Kids&Us nabízí zajímavou možnost profesního rozvoje pro lidi, kteří by sami výukovou metodu chtěli uplatňovat a školu si otevřít.

„Doposud si pamatuji nadšení, které jsem zažívala při otevření své první anglické školy, když mi bylo pouhých 23 let,“ uvádí Natàlia Perarnau, zakladatelka konceptu Kids&Us. „Přestože jsem byla mladá, angličtina byla vždy mojí vášní a její výuka byla pro mne dobrou výmluvou, abych ji mohla procvičovat a nadále si prohlubovat její znalosti. Moje škola se zpočátku specializovala na dospívající a dospělou klientelu, ale netrvalo mi dlouho, abych si potvrdila, co dnes vidíme v novinových titulcích. Navzdory mnoha rokům, které studenti tráví studiem angličtiny, byla jejich průměrná úroveň ve skutečnosti velmi slabá. To bylo zklamání. Byla jsem rozhodnutá nedovolit svým studentům, aby figurovali jako součást statistických údajů, které dokládají selhání školského systému a tradiční metody výuky cizích jazyků,“ dodává Natàlia Perarnau.

nábytek

„Studoval jsem Mezinárodní vztahy na VŠE a samozřejmě jsem byl učen tradičními metodami. Musím však říci, že mě vždy lákaly moderní přirozené způsoby výuky, zejména cizích jazyků, ke kterým naše generace neměla příliš přístup. Přišlo mi, že u nás bylo toto i v novém století stále hodně zanedbanou oblastí. Mým snem bylo něco jako škola hrou, využívání přirozených schopností člověka za podpory mobilních aplikací,“ uvádí Ing. Miroslav Pešta, majitel Master franchizy Kids&Us pro Českou s Slovenskou republiku. „Pustil jsem se  do realizace, v roce 2010 vznikla jazyková škola pro dospělé, která funguje dodnes pod názvem Stories. Následně přišly dotazy našich studentů, jestli učíme i děti, protože jim náš přístup přijde fantastický.  Tehdy jsem potkal Natàlii, která o Kids&Us tak zapáleně vyprávěla, že jsem se hned jel do Barcelony podívat. Okamžitě jsem byl školou nadšen a bylo víc než logické, že lepší než financovat vývoj speciální metody pro děti, je investovat do prověřeného systému. Když pak přijel do Prahy výkonný ředitel z centrály španělského Kids&Us Quim Serracanta bylo jasné, že jsme na jedné vlně, že máme společnou filozofii a vidíme věci stejně. Dohodli jsme se na master franšízové spolupráci a otevření pilotní školy,“ dodává Ing. Miroslav Pešta.  

Vstupem metody Kids&Us dostávají české děti šanci na efektivní a přitom zábavnou metodu výuky anglického jazyka. Zájemcům o franšízu pak přináší nové profesní možnosti a uplatnění.

V Kids&Us se děti rozvíjí v angličtině ruku v ruce s postavičkami jednotlivých kurzů. Pro děti tak je snadné nalézt k těmto postavám vztah, a to nejen díky jazyku, ale také díky přirozené schopnosti vidět a chápat svět kolem sebe s velkou mírou fantazie. Jedná se o ucelený výukový program. Metoda Kids&Us je unikátní i tím, že je kontinuální. Dívky i chlapci mohou do Kids&Us přijít už jako 1 roční děti a zůstat až do 18 ti let. Pracují s materiály, které jsou rok za rokem, úroveň za úrovní v souladu s jejich dovednostmi v konkrétní fázi jejich rozvoje. Díky tomu dokáže metoda dobře stanovit studijní cíle.  Metoda Kids&Us je efektivní v tom, že respektuje přirozený spontánní proces osvojování si jazyka a přistupuje k výuce angličtiny, jako by se jednalo o mateřský jazyk dítěte. Každý kurz má svoje příběhy, svého hlavního hrdinu ve věku jako žáci, který prožívá jim blízké životní situace. To dětem umožňuje se se svými hrdiny ztotožnit a přilnout k nim skrze nový jazyk. Děti se v „Kids” neučí: nejsou diváky, ale malými herci. Díky bohaté interakci, opakování a emočním podnětům se u nich vytváří potřeba se aktivně vyjadřovat. Metoda Kids&Us je podpořena překrásnými výukovými materiály  vytvořenými týmem pedagogů, metodologů, lingvistů, skladatelů, textařů a grafiků týmu Kids&Us - rodiče si častokrát postesknou, že i sami by se z nich rádi učili.

Metodika je kontinuální - propracovaná od jednoho roku až do osmnácti let. Děti dochází na hodiny „po škole nebo po školce“ jednou nebo 2x týdně jako do kroužku, s ohledem na věk dětí a jejich jazykovou úroveň. Navíc mají děti každodenní kontakt s angličtinou díky poslechu CD a mnoha dalším aktivitám, jejichž účelem je rozvinout a obohatit jejich jazykové dovednosti. Díky tomu po čase velmi dobře rozumí a mluví bohatým jazykem.  

nábytek

Pro zájemce o výuku nabízí Kids&Us v Malešicích zkušební výukové hodiny zdarma. Lze také zakoupit vouchery pro nákup doplňkových produktů jako inteligentní a originální dárek pro své blízké.

V Kids&Us jsou všichni učitelé speciálně vyškolení, aby dokázali vyučovat v souladu s danou metodikou. Kromě průběžného školení jsou učitele také pravidelně hodnoceni, aby byla zaručena vysoká kvalita hodin. V případě pedagogických pracovníků, kteří nejsou rodilými mluvčími anglického jazyka, tito prochází náročnými testy tak, aby byla garantovaná vynikající úroveň jejich znalostí. Kromě jazykových dovedností je navíc kladen velký důraz na náklonnost učitelů k dětem a vlohy pro práci s nimi.

www.kidsandus.cz

Reklama