Ano, skutečně to zní jako pohádka. Žili, byli, milovali se a narodilo se jim první dítě. To je příběh mé kamarádky Ivany, která vyzkoušela, co to znamená býti v roli muže. Před narozením dcery se s manželem dohodli, že ona zůstane doma s malou kvůli kojení pouze prvního půl roku, ale potom se vrátí do práce. Vzhledem k tomu, že má daleko vyšší plat, tak se stane živitelkou rodiny, on se stane „mámou“ na plný úvazek. Všichni přece bojují za zrovnoprávnění mužů a žen a oni budou tím párem, který ukáže cestu těm ostatním.

1 : 99
Toto je v současné době poměr mužů a žen na rodičovské dovolené v ČR. Právo otců jít na rodičovskou dovolenou bylo u nás uzákoněno až v roce 2001, což je docela pozdě například v porovnání se Švédskem, kde tato možnost byla již od 70. let minulého století. Přestože v Norsku, Švédsku nebo na Islandu, kde alespoň část rodičovské dovolené využije zhruba 80 % mužů, kteří na ni mají nárok, tak stejně na ni zůstávají daleko kratší dobu než matky. I v těchto zemích tak většinu dní rodičovské dovolené (zhruba 90 %) využívají matky.

Proč jsou muži na rodičovské dovolené?
Z průzkumu mezi muži na rodičovské dovolené vyplynulo, že se především jednalo o rozhodnutí ovlivněné možnostmi pracovního uplatnění obou rodičů a vyšším finančním ohodnocení práce ženy v porovnání s prací muže. 
„Protože zase druhej výpadek po těch třech letech by byl docela takovej komplikovanej a myslím si, že přece jen ta práce jí docela hodně pomáhá se tak nějak udržovat v takovým tom rozumným stavu, prostě nepropadnout tý domácnosti tak úplně na 100 %. Takže to jsme chtěli zachovat, tu její práci…“
Dalším podstatným důvodem je skutečnost, že někteří muži se cítí být unaveni ze své dosavadní práce, chtějí si od ní odpočinout a pobyt doma s dítětem vnímají jako vítanou změnu, chtějí si ho užít.
„…no a já jsem si to chtěl užít. Takže jsme začali s tím, že já budu doma… Takže jsem to bral i z toho pohledu, že pro mne je to vlastně taková možnost jakoby si odpočinout od tý práce, bez problémů se tam potom vrátit… dělat věci, kterým už jakoby za ty tři roky rozumím, ale přitom jakoby bejt v novým zaměstnání, protože s největší pravděpodobností půjdu k jinýmu zákazníkovi…“
A pak jsou to otcové, kteří si uvědomují důležitost času stráveného s dětmi, a také ti, kteří mají daleko větší možnost si při rodičovské dovolené přivydělávat než jejich manželky.

Rizika a přínosy u péče otců
Ty si Ivana naplno prožila. Partner si velkou část času s malou hrál, chodil na procházky. Skutečně se jí naplno věnoval. Ale co už však nezvládal, byla péče o domácnost. Praní, vaření, nakupování, uklízení, to vše zůstávalo stále na ní. Takže tím trávila čas po návratu z práce místo aby si užila naplno malé. I když by si mohla dovolit platit pomocnici v domácnosti, chtěla stíhat vše sama. K tomu ještě stres v práci, obavy, aby dostatečně vydělala, aby nebyla nemocná, neztratila práci, aby domácnost byla v pořádku, aby…

Její zkušenost potvrzuje i australský výzkum 37 párů, u kterých došlo k převrácení rolí. Dotazované matky se staly živitelkami, ale zároveň na nich spočívala zodpovědnost za organizaci domácnosti, byly vyčerpané fyzicky i psychicky. Některé špatně snášely fakt, že děti jsou více nakloněny otci než jim, nebo měly vyšší standardy na údržbu domácnosti než jejich partner. Také je mimo jiné rozčilovalo, že jejich partner byl vnímán jako hrdina jen proto, že zůstal doma, zatímco pokud by šlo o ně samotné, bylo by to bráno jako normální.

Zazvonil zvonec a příběhu je konec
Bohužel u Ivany došlo skutečně k plnému převrácení rolí, takže se stala hlavou rodiny a „mužem“, ztratila na dlouho dobu svoji ženskost. A její bývalý manžel tím, že žil po dobu rodičovské dovolené ve velké izolaci od pracovního a normálního světa, tak se stal nesamostatným a závislým. A tato kombinace není vhodná a sexy pro dlouhodobé partnerské soužití. Takže nakonec tento jejich experiment skončil rozvodem.

Kdo u vás byl na rodičovské dovolené? Pokud jste byla na rodičovské dovolené, chyběla vám práce? Jak byste si představovala ideální rodičovskou dovolenou? Chtěla byste, aby váš manžel šel na mateřskou dovolenou?

Zdroj: Průzkum MPSV, Demografie 

 

 

Reklama