Cestujeme po celém světě, studujeme nebo pracujeme spolu s cizinci a denně prostřednictvím internetu přicházíme do styku s cizojazyčnými pojmy. Kolik jazyků bychom měli umět a co je při osvojování cizího jazyka nejdůležitější?

O výuce cizích jazyků s Janou Kadlíkovou, metodičkou jazykových škol Skřivánek.

Proč se vlastně učit cizí jazyk a kolik bychom jich ideálně měli umět?
Znalost alespoň jednoho světového jazyka je dnes nutností. Samozřejmě je nejlepší volit ten jazyk, kterým se domluvíme opravdu všude – tedy angličtinu. Pokud k tomu navíc umíte ještě jiný světový jazyk (znalost angličtiny je dnes považována už téměř za samozřejmost), máte velkou výhodu při hledání práce nebo při cestování. Za ideální tedy považuji znalost dvou jazyků.

jazyky

Co je při výuce cizího jazyka nejdůležitější? Může se cizí jazyk naučit opravdu každý?
Cizí jazyk se může naučit každý, nicméně doba osvojování jazyka a také metoda učení je velmi individuální. Výhodu mají ti, kteří už alespoň jeden jazyk ovládají (ví tedy, jak na to) nebo jsou zvyklí se učit, mají tedy nějaké studijní návyky. Zásadní je vědět, jakým způsobem si co nejvíce zapamatuji, tzn. vědět, jak obecně nejlépe zpracovávám a zapamatovávám si informace. Pokud si nejste sami jisti, pomůže vám zkušený učitel nebo metodik, který dokáže určit učební styl každého člověka a na jeho základě mu doporučí vhodné učební postupy. V případě vedení kurzu pak tyto postupy přizpůsobí na míru konkrétnímu studentovi. Ale nejdůležitější je mít motivaci a jasně stanovený cíl. Bez těchto dvou věcí daleko nedojdeme, ať už chceme dosáhnout čehokoli.

Dnes se cizí jazyk učí jinak než před deseti lety, jaké metody považujete za nejúčinnější?
Rozhodně by výuka neměla spočívat pouze ve vyplňování cvičení v učebnici a v otrockém překladu. Takto jsme se jazyk často učili ve škole, a proto jen velmi málo studentů odcházelo ze školy kvalitně jazykově vybaveno. Součástí výuky musí být simulace reality, zkoušení situací, v rámci kterých můžeme nanečisto použít konkrétní jazykový jev a slovní zásobu. Připravujeme se tak na reálné situace, s čímž nám pomohou také autentické materiály používané v hodinách. Chybu nesmíme vnímat jako něco ryze negativního, musíme ji brát jako prostředek rozvoje. Ukazuje nám, co ještě neumíme nebo na čem máme ještě pracovat. Nedílnou součástí výuky jsou v dnešní době moderní technologie – chytré telefony, notebooky, tablety či interaktivní tabule.

Jak poznám kvalitního lektora?
Kvalitní lektor se pozná především tak, že je na hodiny dobře připraven. Hodina je jednotný celek, v němž na sebe všechno plynule navazuje. Nejsou v ní žádná hluchá místa, je dynamická a má spád. A samozřejmě vás baví. Lektor musí mít připravený dlouhodobý plán výuky, se kterým vás seznámí, abyste věděli, kam směřujete, a mohli si ověřovat, že cílů výuky úspěšně dosahujete. Musíte tedy zaznamenat pokrok. A samozřejmě musí být lektor dobře jazykově vybaven, což musí garantovat škola, která vám lektora doporučila nebo přidělila.

jazyky

Co pro své jazykové vzdělávání mohu udělat ve volném čase? Často se doporučuje dívat se na filmy v původním znění s titulky – s českými nebo anglickými, pokud se učím anglicky.
Jakékoli setkání s cizím jazykem se počítá. Takže se snažte sledovat filmy, seriály a televizní pořady v původním znění. Doporučuji titulky v cílovém jazyce, které vám pomohou orientovat se, jsou jakousi opěrnou berličkou, na kterou se můžete spolehnout ve chvílích nejistoty. České titulky spíše odvádějí pozornost a lehce můžete sklouznout jen k jejich čtení. To samé platí pro hudbu – texty písní jsou zdarma dostupné na internetu. V cizím jazyce také čtěte. Nemusí to být zrovna Shakespeare v originále, knihkupectví nabízejí velké množství knih přizpůsobených všem úrovním pokročilosti. V mobilu si změňte jazyk z češtiny na cílový jazyk a stáhněte si různé aplikace a hry v cizím jazyce. Nevyhýbejte se kontaktu s rodilými nebo zahraničními mluvčími – pokud vás někdo na ulici osloví s dotazem na cestu, snažte se odpovědět. Váš jazyk nemusí být perfektní, nejdůležitější je domluvit se. A pokud se stydíte, myslete na to, že danou osobu už pravděpodobně nikdy nepotkáte. Stejně tak se snažte co nejvíce jazyk procvičovat na dovolené – ptejte se na nejlepší restauraci v okolí, cenu za autobus a podobně, přestože váš průvodce všechny informace uvádí.

Reklama