Zásadní nespokojenost vyjadřuje drtivá většina Pražanů s podepsáním kolice ODS s ČSSD na pražském magistrátu. Jak ukazuje exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP, většina Pražanů vnímá pražskou koalici ODS s ČSSD jako opovržení voliči, kteří dali v Praze nejvíce svých hlasů TOP 09 a druhé ODS.

Jednoznačně pravicově orientovaní pražští voliči se tak bouří proti koalici ODS a ČSSD a většinově dávají za pravdu místopředsedovi TOP 09 a ministru financí Miroslavu Kalouskovi, který se domnívá, že koalice ODS s ČSSD je kmotrovskou koalicí korupčního kartelu. Většina Pražanů je rovněž toho názoru, že pražská koalice ODS a ČSSD bude mít negativní dopad i na vládní koalici ODS, TOP 09 a VV. Za zásadní lze pak považovat skutečnost, že u více než dvou třetin Pražanů nemá koalice ODS s ČSSD podporu. 

Dle většinového mínění Pražanů totiž koalice ODS s ČSSD rozhodně nebude garancí transparentnosti a protikorupčních opatření.  Pražané, kteří dali v komunálních volbách najevo touhu po změně na pražském magistrátu, ostatně projevili svoji nespokojenost s koaliční smlouvou ODS s ČSSD i protestem v rámci oslav 17. listopadu.  Za „podrazáckou“ označil koaliční smlouvu ODS s ČSSD i lídr pražské ČSSD Jiří Dienstbier mladší, který vedl ČSSD do voleb. Dienstbier rezignoval na svoji funkci poté, co jeho strana začala s ODS vyjednávat a uvažovat o koalici.

Exkluzivní bleskový internetový off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 16.–17. listopadu 2010 na vybrané skupině 838 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel Hl. města Prahy ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 190 tisíc registrovaných uživatelů 7.446 dotázaných.

Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +3,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Podepsání koaliční smlouvy ODS a ČSSD na pražském magistrátu vnímá 30,1% Pražanů jako důkaz, že pražští politici opovrhují voliči. Za korupční koalici považuje ODS s ČSSD 21,9% dotázaných. Nelibě nese tuto koalici 12,3% respondentů, kteří se však domnívají, že s tímto stavem nic neudělají.

Spokojeno je s pražskou koalicí ODS s ČSSD 8,4% dotázaných Pražanů a za nejlepší řešení považuje tuto koalici 8,2% Pražanů.  Koalici TOP 09 s ODS by z nabídky možností spíš než koalici ODS s ČSSD upřednostnilo 8,2% Pražanů.

Jako opovržení voličskými hlasy vnímá koaliční smlouvu ODS s ČSSD v souhrnu  66,7% Pražanů, kteří v nedávno uskutečněných  komunálních volbách v Praze dali nejvíce hlasů první TOP 09 a druhé ODS.

Ze tří možných variant by v Praze  33,3% Pražanů dalo přednost koalici vítězné TOP 09 a ODS.

Koalice TOP 09 s ČSSD má podporu 19,6% Pražanů a stávající koalice ODS s ČSSD pouze 9,7% obyvatel Prahy. 

Názor, že za dohodou ODS s ČSSD stojí korupční záměry, což si myslí i místopředseda TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek, který podle některých médií prohlásil, že koalice ODS s ČSSD je kmotrovskou koalicí korupčního kartelu, sdílí v souhrnu 65,3% obyvatel Prahy.

Negativní dopad bude mít koaliční smlouva ODS s ČSSD na pražském magistrátu podle názoru 50% dotázaných Pražanů i na vztahy ve vládní koalici ODS, TOP 09 a VV.

Za alarmující pak lze považovat názor sdílený 74,6% respondentů, kteří se domnívají, že vláda ODS s ČSSD na pražské radnici nenapomůže transparentnímu jednání a nebude garancí protikorupčních opatření. Avšak právě snaha o nastolení protikorupční politiky a změnu poměrů na pražském magistrátu vedla většinu Pražanů ke snaze změnit v komunálních volbách dosavadní obsazení a ke svržení vládnoucí ODS.

 Je otázkou, jak si představitelé pražské ODS a ČSSD poradí se závažným veřejným míněním 77,1% obyvatel hl. města Prahy, a tedy i voličů, u nichž nemá koalice ODS s ČSSD důvěru.

Za zklamání považuje vyloučení možnosti, že by se v koaličním vedení pražské radnice ODS a ČSSD stal pražským primátorem bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, 51,5% Pražanů. Zdeněk Tůma měl v nedávných průzkumech společnosti SANEP v čele pražského magistrátu největší podporu.

Koaliční smlouva ODS s ČSSD jednoznačně vyvolává u většiny Pražanů zásadní nespokojenost a obavy z toho, že pražský magistrát bude nadále ovládat korupční prostředí, neboť v tomto koaličním uskupení podle většinového mínění nenastanou očekávané změny v chodu pražské radnice.

Jak vnímáte informaci o podepsání koaliční smlouvy ODS a ČSSD na pražském magistrátu?

Je to důkaz, že pražští politici opovrhují voliči                                                   30.1%

Je to korupční koalice                                                                                  21.9%

Nelíbí se mi to, ale nic s tím neudělám                                                 12.3%   

Je to naprosto v pořádku                                                                                             8.4%

Je to nejlepší řešení                                                                                      8.2%

Měla to být koalice TOP 09 s ODS                                                                             8.2%

Nevadí mi to                                                                                                     6.8%

Je mi to jedno                                                                                                  2.7%

Nevím                                                                                                                  1.4%

Vnímáte koaliční smlouvu ODS s ČSSD jako opovržení voličskými hlasy, neboť v komunálních volbách v Praze jednoznačně zvítězila TOP 09?

z

ANO                                      50%

SPÍŠE ANO                          16.7%

NE                                          19.4%

SPÍŠE NE                              11.1%

NEVÍM                                   2.8%

Kterou ze tří možných variant koaliční vlády na pražské radnici byste podpořili svým hlasem?

z

TOP 09 a ODS                    33.3%

TOP 09 a ČSSD                   19.6%

ODS a ČSSD                          9.7%

Žádnou                                               20.8%

Jinou                                       9.7%

Nevím                                    6.9%

z

Domníváte se, že za dohodou ODS s ČSSD stojí korupční záměry, což si myslí i místopředseda TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek, který podle některých médií prohlásil, že koalice ODS s ČSSD je kmotrovskou koalicí korupčního kartelu?

ANO                                     41.7%

SPÍŠE ANO                          23.6%

NE                                          15.3%

SPÍŠE NE                                8.3%

NEVÍM                                 11.1%

z

Bude mít podle Vašeho názoru případná definitivní koaliční smlouva ODS s ČSSD na pražském magistrátu negativní dopad i na vztahy ve vládní koalici ODS, TOP 09 a VV?

ANO                                      16.7%

SPÍŠE ANO                          33.3%

NE                                         11.1%

SPÍŠE NE                              18.1%

NEVÍM                                 20.8%

Domníváte se, že vláda ODS s ČSSD na pražské radnici napomůže transparentnímu jednání a bude garancí protikorupčních opatření?

z

ANO                                        5.7%

SPÍŠE ANO                            7%

NE                                         56.3%

SPÍŠE NE                              18.3%

NEVÍM                                 12.7%

Má koalice ODS s ČSSD na pražské radnici Vaši důvěru?

z

ANO                                       4.3%

SPÍŠE ANO                            8.6%

NE                                          61.4%

SPÍŠE NE                              15.7%

NEVÍM                                 10%

Je pro Vás zklamáním, že v případě koalice ODS a ČSSD je zcela vyloučeno, aby byl pražským primátorem zvolen bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma?

z

ANO                                  38.6%

SPÍŠE ANO                          12.9%

NE                                          25.7%

SPÍŠE NE                                8.6%

NEVÍM                                14.2%

Více na www.sanep.cz

SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

governace   

Reklama