Máte ve svém okolí někoho, koho potěší knížka o umění? Představení autora, jeho krásná díla a význam jeho práce. Rádi bychom vám představili tipy na knížky od Knižního Klubu www.knizniweb.cz.

knih

Prvním naším tipem je obsáhlý obrazový průvodce dvěma a půl tisíci maleb a skulptur z celého světa od pravěku do 21. století. Umění zpřístupňuje díla srozumitelným, přehledným, a přitom vysoce seriózním způsobem. V chronologickém sledu čtenáři ukazuje, jak vnímat díla, která představují milníky dějin umění, a rozumět jim. Kniha se jmenuje jednoduše: Umění

Kolektiv autorů
UMĚNÍ

JAK VNÍMAT UMĚNÍ
knihaÚvodní část knihy stručně objasňuje, jak umělci využívají barev, kompozice, světla a stínu, perspektivy a nejrůznějších médií, aby realizovali své myšlenky. Zřetelně jsou zde naznačeny kroky nezbytné k porozumění dílu, které jde ruku v ruce s potěšením z vnímání artefaktu.

UMĚLECKÁ HNUTÍ A ŠKOLY
Všechna umělecká hnutí, počínaje italskou renesancí až k impresionismu či zcela současnému graffiti, jsou srozumitelně vysvětlena, jsou popsány jejich počátky a vlivy, které na ně působily, styly, techniky a typická tematika. Klíčová díla jsou seřazena do obrazové časové osy, která umožňuje pochopit jejich vývoj a směřování.

PROFILY UMĚLCŮ
Podrobné biografie více než sedmi stovek výtvarných umělců ze všech období a kultur, na pozadí jejich nejzávažnějších děl. Stránky plné ukázek a příkladů slouží k objasnění specifických rysů jejich děl a ukazují také proměny jejich tvorby v průběhu života. Z kontextu dalších informací se vynořuje plastický obraz jejich života, tvorby a doby.

DETAILNÍ POHLED
Celostránkové reprodukce nabízejí 22 zásadních děl počínaje Leonardovou Poslední večeří a konče Křičícím papežem Francise Bacona. Na jejich základě se poučeně rozebírá kompozice, téma a technika děl. Schémata, detaily a ukázky naznačují, k čemu umělec směřoval a jak toho dosáhl. Záměry, metody a charakteristický rukopis umělců jsou z těchto rozborů zřejmé jako nikdy dříve.

TÉMATA
V knize jsou rozmístěna dvojstránková srovnání toho, jak různí umělci zpracovali stejné téma. Oblíbené, a přesto velmi rozmanité náměty, jako třeba láska, válka, práce nebo děti, v této originální galerii ukazují, jak se v různých epochách a kulturách proměňovaly styly a techniky.

MIMOŘÁDNÝ ROZSAH
Ve spolupráci s Bridgemanovou uměleckou knihovnou, která představuje nejobsáhlejší zdroj obrazového materiály z oblasti kultury a dějin umění, vznikl bezkonkurenční chronologický katalog, který přináší to nejlepší ze světového výtvarného umění přímo do vašich domovů.
Více o knize na www.svetumeni.info
http://www.knizniweb.cz/knihy/67452-umeni.html

Enrica Crispino
Život umělce
Leonardo

knihaItalský malíř, sochař, technik a vědec Leonardo da Vinci (1452-1519), žák Verrocchiův, architekt vrcholné renesance, byl univerzálním renesančním umělcem, zakladatelem vědecké ilustrace a teoretikem umění. Jako vědec prohloubil studium anatomie a proporcí. Pracoval v mnoha technických oborech a jeho studie, především z oboru optiky, přírodních věd a astrologie, přinesly mnoho nových poznatků. Projektoval pevnosti, navrhoval různé stroje, například helikoptéru.
Více na http://www.knizniweb.cz/knihy/68684-zivot-umelce-leonardo.html

Fiorella Nicosia
Život umělce
Gauguin

knihaDalší výtvarná publikace z řady Život umělce přibližuje život a dílo významného francouzského malíře a grafika Paul Gauguina (1848 -1903), který výrazně ovlivnil umělecké směry dvacátého století, zejména fauvismus a expresionismus. Zaujal především monumentálním plošným pojetím a symbolikou barev. Byl ovlivněn impresionismem, Pisarrem a japonskými tisky, ale impresionistický styl opustil a přiklonil se k pevné obrysové linii a barevným plochám v několika tónech. Tvořil kompozice ze života obyčejných lidí v Bretani, krajiny a později obrazy i reliéfy s motivy z Martiniku a Tahiti.
Více na http://www.knizniweb.cz/knihy/68683-zivot-umelce-gauguin.html

Rodolfo Papa
Život umělce
Caravaggio

knihaSlavný italský malíř Caravaggio (1571 - 1610), který svou tvorbou vnesl do výtvarného umění zcela nové inspirace, se narodil v Miláně jako Michelangelo Merisi a vyrůstal v městečku Caravaggio. Od mládí projevoval mimořádné umělecké nadání a byl bedlivým pozorovatelem; stal se mistrem šerosvitu a dramatických kompozicí. Nadčasová díla tohoto zcela osobitého malíře - bouřliváka, který proslul svou divokou povahou a tvrdohlavostí - mohou milovníci umění obdivovat nejenom v Římě a Neapoli, ale též na Sicílii a na vzdálené Maltě.
Více na http://www.knizniweb.cz/knihy/68682-zivot-umelce-caravaggio.html

Fiorella Nicosia
Život umělce
Monet

knihaFrancouzský malíř Claude Monet (1840-1926) proslul jako významný představitel impresionismu. Skutečně byl zakladatelem tohoto hnutí, obhajoval je i prosazoval a v uměleckém světě je ze všech impresionistů nejznámější. Právě svým obrazem Imprese, východ slunce, který vytvořil roku 1872, vlastně dal impresionismu jeho název a dokázal bravurně formulovat zásady a techniku společných malířských principů. Mimořádně zaujal svým vnímáním osvětlení a atmosféry, zabýval se proměnou světla a snažil se ho zachytit v nejzářivější podobě. Tak postupně vznikaly především cykly (Lekníny, Stohy sena,Rouenská katedrála). V experimentech s barvou a světlem se stupňovala subjektivita Monetova výrazu a jeho malířské vize se blížily abstraktnímu umění.
Více na http://www.knizniweb.cz/knihy/68685-zivot-umelce-monet.html

Matteo Chini
Život umělce
Klimt

knihaRakouský malíř Gustav Klimt (1862-1918), syn českého zlatníka, od mládí projevoval výrazné umělecké schopnosti. V mimořádném prostředí tehdejší Vídně, kulturního centra Evropy vyzrával v náhledu na umění. V jeho tvorbě, odrážející tajemné napětí přelomu století, se objevovaly nové vzory a nevšední prvky a s vášnivým zaujetím zpodoboval vzrušující ženy. Získal si světovou proslulost jako čelný představitel vídeňské secese.
Více na http://www.knizniweb.cz/knihy/68688-zivot-umelce-klimt.html

Angelo Tartuferi
Život umělce
Giotto

knihaItalský malíř, sochař a architekt florentské školy Giotto di Bondone, zvaný krátce Giotto, se záhy stal Cimabuovým žákem a vyzrál v mimořádně talentovaného a schopného malíře. Významně se podílel na rozvoji gotického umění a na vývoji celého západního umění - je považován za zakladatele moderního malířství. Ve své tvorbě se zabýval převážně náboženskými tématy, ale jeho postavy už jsou živé a dynamické. Giotto tak vlastně znamená počátek renesance a italští spisovatelé ho oslavovali jako obnovitele malířství.
Více na http://www.knizniweb.cz/knihy/68690-zivot-umelce-giotto.html

Reklama