Kdo by neznal jednu z prvních silných žen antické historie - egyptskou královnu Kleopatru? Její život i smrt se staly se námětem mnoha výtvarných děl, dramat či filmů. A vždy byla role svěřena krásné herečce! Sama Kleopatra (69 – 30 př. n. l.) ale měla do krásky daleko. Prý byla dokonce malá, tlustá, měla velký a křivý nos! Musela mít ovšem obrovské charisma a erotické kouzlo, když jí podlehli jak Caesar, tak později jeho bezmezný obdivovatel a nástupce Marcus Antonius… 

Tato nesmírně ctižádostivá a politicky schopná žena získala na svou dobu mimořádné vzdělání, ovládala prý devět jazyků! V sedmnácti letech se stala spoluvládkyní svého otce Ptolemaia XII. Ne nadlouho. Otec po několika měsících nečekaně zemřel, a tak na jeho místo nastoupil Kleopatřin bratr Ptolemaios XIII. Jenže vláda se jí zalíbila a nechtěla se o ni s nikým dělit. Mezi sourozenci, z nichž každý měl své přívržence, vypukl boj o moc.

KleopatraSocha Kleopatry v petrohradské Ermitáži

Kleopatře šlo dokonce o život, takže musela z Egypta uprchnout. A tehdy se rozhodla, že získá na svou stranu nejmocnějšího muže ŘímaGaia Iulia Caesara. Tomu už sice bylo kolem padesátky, nicméně bylo o něm známo, že na něj platí tradiční ženské zbraně. A tak vymyslela netypické seznámení. Možná je to jen oblíbená legenda, ale nejčastěji se uvádí, že se nechala zabalit do drahocenného koberce. Když jej před Caesarem rozvinuli, byl Kleopatrou fascinován a propadl jí od první noci.  A dosadil ji opět na trůn. Za nějakou dobu zemřel i Ptolemaios XIII., a i když je na trůn dosazen další bratr, vládne Kleopatra prakticky sama.

Zcela proti svým zvyklostem Caesar neustále odkládal odjezd do Říma, aby si mohl s Kleopatrou užívat. A tato láska nezůstala bez následků. To už je Caesar v Římě, když se dozvídá, že se mu narodil syn. Syn, po němž tolik toužil! Kleopatra mu dá na jeho počest jméno Caesarion (Kaisarion), tedy malý Caesar, a doufá, že se stane otcovým dědicem. Caesar však v Římě adoptuje svého prasynovce Octaviána a určí ho za svého nástupce. Kleopatra přijíždí i s malým synkem do Říma. Ukázat ho tatínkovi. Tedy oficiálním důvodem je podepsáno spojenecké smlouvy mezi Římem a Egyptem.

Kleopatra a její syn Caesarion – reliéf v chrámu v DendřeKleopatra a Caesarion

V Římě ovšem Kleopatru a jejího syna příliš nevítají. A Caesar má na ni stále méně času. Pak je Caesar zavražděn! Kleopatra se raději vrací do Egypta. Tam si objedná vraždu svého dalšího bratra a spoluvládce a tříletého syna ustanovuje svým spoluvladařem. A tehdy získává nového římského spojence, Caesarova stoupence a přítele, mužného Marka Antonia, rovněž velkého milovníka žen. Ten byl v té době spolu s Lepidem a Octaviánem jedním z triumvirů, tedy tří nejmocnějších mužů Říma. Pobýval právě v Tarsu ve východní části Římské říše, kam pozval Kleopatru, aby se mu vyzpovídala ze své neprůhledné politiky v Egyptě. Měl v plánu ji pokořit. Ovšem Kleopatra i Antoniovi přichystala překvapení. Ten celé dny vyhlížel její flotilu. Připlula za svitu měsíce na lodi v průhledném dráždivém oděvu, který více odhaloval, než skrýval. To nebyla žena, která přijela něco vysvětlovat…

Ani nemusela. Také Marcus Antonius byl lapen, zamiloval se! Nebyl vůbec tak jemný a galantní jako Caesar, ale vycítil, že Kleopatru nezíská okamžitě, že ji bude muset dobývat! A to byl taky hlavní Kleopatřin cíl. Kleopatra už nebyla žádná začátečnice, její milostný „repertoár“ byl opravdu pestrý. Když konečně Marku Antoniovi dovolila přístup do své ložnice, nestal se jen jejím milencem, ale přímo otrokem. Co na tom, že byl zrovna ženatý? Žádný problém! Vlastně byl včetně Kleopatry postupně ženatý celkem pětkrát (o prvních manželkách se toho moc neví) a dětí měl taky požehnaně.

Život s Kleopatrou utíkal v Alexandrii tak rychle! Antonius zapomínal na svou římskou manželku a politiku vůbec. Nejraději by zůstal v Egyptě natrvalo. Jenže pak se zase musel vrátit do Říma. Hrozba, že bude jeho nepřítomnost vyžita proti němu, mu nedala spát. Ovšem život v Římě s krásnou, ale nepříliš vášnivou manželkou ho po čase začíná nudit! A tak je zpět u Kleopatry. Ta ho přivítala i s jejich dvojčátky Kleopatrou Selene a Alexandrem Heliem. A noci jsou tak vášnivé, že brzy je na cestě další jejich potomek Ptolemaius Fidelius.

Kleopatře nedalo moc práce svého milého přesvědčit, aby jejich děti veřejně uznal za vlastní. Ten se nadto ještě rozhodl, že se ožení se ženou svého srdce. Sňatek uzavřel podle orientálních obyčejů, aniž by oficiálně zrušil ten předchozí. Kleopatře věnoval rozsáhlá území a prohlásil ji za legitimní manželku. V Římě samozřejmě sňatek neuznali a co víc – nejvíc popuzen byl bývalý švagr, budoucí římský císař Oktaviánus Augustus. 

Kleopatra

Nejznámější filmová Kleopatra z roku 1963 v titulní roli s Elizabeth Taylor

Tehdy Marcus Antonius podnikl v Asii nešťastné tažení proti Parthům a později stejně neúspěšné proti Arménům. Přes obrovské ztráty uspořádali s Kleopatrou v Alexandrii triumfální oslavy vítězství. Seděli na zlatých trůnech a nechali se oslavovat jako božstva. To už bylo pro Římany příliš. Octaviánus vyhlásil Egyptu válku. Rozhodující námořní bitva u Actia dopadla pro Antonia a Kleopatru přímo katastrofálně! Pak dostal Antonius od Kleopatry šifrovanou zprávu, kterou si mylně vyložil.

Kleopatra je mrtvá! Spáchala sebevraždu! Nemohl a nechtěl bez ní žít! Navíc zbytky jeho vojska přecházely na Oktaviánovu stranu. V zoufalství požádal svého nejoblíbenějšího otroka Erose, aby ho usmrtil. Ten však na svého pána nedokázal vztáhnout ruku. Antonius tedy nalehne na svůj meč a těžce se zraní. Tu se dozvídá, že se Kleopatra ukrývá ve svém právě dokončovaném mauzoleu. Pozdě! Je k ní sice rychle přenesen, ale vzápětí jí umírá v náručí.

Kleopatra2

Ve filmu Kleopatra se odehrávala nejen láska na plátně, ale byl to počátek stejné vášně i mezi filmovými přestaviteli Elizabeth Taylor a Richardem Burtonem

Existují sice teorie, že chtěla Kleopatra na svou stranu získat i Octaviána, ale už to nebyla žádná mladice. Reálně tedy zhodnotila své možnosti a rozhodla se raději pro smrt.

A jak tedy zemřela? Kleopatřin současník Strabón, který údajně v té době pobýval přímo v Alexandrii, nabídl dvě varianty. Podle první, oblíbené a efektní verze ji uštkla jedovatá egyptská kobra, kterou si nechala dopravit v košíku s fíky. Podle té druhé se otrávila nápojem obsahujícím hned několik různých jedů. A v jedech se Kleopatra vyznala! Toxikologie byl prý její koníček. Taky tedy věděla, že uštknutí kobrou nemusí vždy znamenat okamžitou smrt, ale postupné a bolestivé umírání i několik hodin. A protože zároveň s ní zemřely i dvě její služebné, dnešní historikové se spíše přiklánějí k názoru, že pro všechny namíchala rychlý a účinný jed z bolehlavu, oměje a opia.

A co se stalo s Kleopatřinými dětmi? Caesarion jako vlastní, byť nemanželský Caesarův syn znamenal pro Octaviána do budoucna velké nebezpečí. Dal ho proto uvěznit a uškrtit. Tři děti z manželství s Antoniem naštěstí stejný osud nepotkal, byly ušetřeny a poslány jen na převýchovu do Říma …

V seriálu o zajímavých ženách si můžete také přečíst:

Reklama