Jedna noc vášně, několik dlouhých chvil výčitek a přemýšlení, co dál, a pak přijde ještě drtivější zpráva: „Jste těhotná, maminko.“ Doktor to oznámí se zářivým úsměvem na rtech a vám se v tu chvíli zhroutí celý svět. Na otázku, zda bude mít manžel radost, jen nepřítomně zakýváte hlavou. Vždyť to dítě není jeho – v rodném listě se však jako otec manžel stejně uvede. Pravda se zamlčí. Všem. Otci, manželovi i zbylé rodině.

Není to nic proti ničemu, když se vám to tak rozleží v hlavě. Manžel dítě chtěl a udělá mu to radost. Při troše štěstí nemá šanci nikdy přijít na to, jaká je pravda. Bude to vaše tajemství. Není přece důležité, čí je to dítě, ale zda je zdravé, a v první řadě to dítě bude vždycky vaše!

Takové případy i podobné uvažování jsou bohužel zcela reálné. Snad proto, že žena se utápí ve výčitkách a potřebuje si nějak svůj hřích ospravedlnit. Kdo ví, každopádně jsem se během posledního měsíce s tímto problémem setkala několikrát. Jednou mi dokonce podobný příběh vyprávěl pravý otec dcerky, která říká „tati“ úplně cizímu muži.

Jak krátké nohy může mít lež?
Má vůbec šanci takováhle lež prasknout? No, pokud jste velkým znalcem genetiky, tak možná ano, ale jinak, kdo se bude pozastavovat nad tím, že dívka má nějaké rysy matky a otci moc podobná není? Popravdě řečeno, s trochou naivity se nějaká podoba vždycky najde. A není ani vyloučeno, aby se podoba dědila po prarodičích.

Pravdomluvná krev
Ovšem, co se neobelže, jsou krevní testy. V nějakou nešťastnou chvíli bude dítě potřebovat darovat krev a dárci se mohou hledat mezi nejbližšími příbuznými. V tu chvíli se může velmi rychle zjistit, zda muž a žena s určitou krevní skupinou mohou porodit potomka, který má jistou skupinu krve (viz. tabulka pod článkem, kde najdete i jak je to s Rh faktorem).
Pak se pravda hodně rychle provalí. Tady už ani nepomůže Plzákovo „Zatloukat, zatloukat, zatloukat, a když to praskne, tak zatloukat“. Tedy pokud nezkusíte historku o výměně v porodnici. A co se týče testů DNA, které vás určitě napadly, tak kterého otce by napadlo dělat si velmi nákladný DNA, když věří, že dítě je jeho?

Nejsi můj, ale miluji tě, jako bys byl
Bohužel, nebo bohudík, existují i případy, kdy manžel ví, že dítě, které si hřeje na prsou, není jeho, ale dál se o něj láskyplně stará a dává mu veškerou lásku, jakou by si jeho potomek zasloužil. Možná ho miluje i víc, než by ho mohl milovat jeho pravý táta. Záleží však v tomto případě na tom? Důležité je, že dítě si prožije šťastné dětství.

Pouto krve
Kolik slz a zklamání může způsobit zjištěná pravda? Pokud si potomek vezme do hlavy, že chce znát svého pravého rodiče, že na to má právo. Nepomáhají matčiny prosby ani „otcův“ sklopený pohled, když se mu hlavou táhnou myšlenky o nevděčnosti. Syn nebo dcera si už vzali své do hlavy a rozhodli se vydat na pátrání po biologickém rodiči. Jaké překvapení ho bude čekat, až ho najde? Matka s ním často ztratí kontakt a neslyšela o něm už přes 15 let. Co se za tu dobu stalo v jeho životě, nikdo neví. Možná by bylo lepší nepátrat, ale pouto krve nezlomíte.

Znáte nějaký takový případ ze svého okolí? Jak si myslíte, že může zamlčovaná pravda o původu dítěte změnit osud váš, manžela i potomka? Byla byste schopná řešit situaci tak, jak je popsáno v článku? Nebo byste si nemanželské dítě raději nechala vzít? Dokážete se vžít do situace nevlastního otce – manžela?

Krevní skupina rodičů

Krevní skupina dítěte

A x A

A nebo 0

A x B

A, B, AB nebo 0

B x B

B nebo 0

A x 0

A nebo 0

B x 0

B nebo 0

AB x AB

A, B nebo AB

AB x A

A, B nebo AB

AB x B

A, B nebo AB

AB x 0

A nebo B

0 x 0

pouze 0

Rh faktor rodičů

Rh faktor dítěte

Rh+ X Rh+

Rh+ nebo Rh-

Rh+ X Rh-

Rh+ nebo Rh-

Rh- X Rh-

pouze Rh-

Reklama