Vztahy

Když dopadne rána, nečekejte na další!

"Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Prostřednictvím užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého. Domácí násilí může nabývat formy fyzického, sexuálního a psychologického násilí, donucené sociální izolace a ekonomické deprivace."
(Ruhl, D.1996)

Již několikrát jsme na našich stránkách psali o problému, o kterém příliš slyšet nechceme, ale který je o to palčivější - o domácím násilí. Z vašich reakcí pak vyplývá, že i mezi vámi je řada takových, které tento problém tíží a trápí.

Bohužel, situace obětí domácího násilí se přes snahy neziskových organizací a existenci vládních priorit v naší republice v posledních letech příliš nezměnila, a tak pomoc obětem násilí poskytují téměř výhradně jen neziskové organizace.

Stále chybějí dostatečně proškolení odborníci mezi policisty či sociálními pracovnicemi i azylové domy (příp. byty)s utajenou adresou.
V čem je tedy podstata problému? Zůstává v zákonodárství. Mezi zeměmi, které se přihlásily ke vstupu do Evropské unie, v této oblasti tak naše republika výrazně zaostává.

Právo na ochranu tělesného i duševního stavu obětí je preferováno před ochranou majetku a před zásahem do soukromí. Jasnou úpravu ošetřující domácí násilí tak má např. Chorvatsko, Polsko či Maďarsko.
Asi nejzajímavějším státem pro srovnání situace je s námi sousedící Slovensko, které vycházelo v roce 1993 ze společné federální legislativy. V posledních letech se s legislativními změnami na poli domácího násilí zařadilo mezi země progresivní.

Tam totiž slovenský parlament již v roce 2001 schválil novelu paragrafu, která rozšiřuje trestnost týrání osob svěřených do péče o osoby blízké.
Po dalších novelizacích v trestním zákoně a trestním řádu a v občanském právu jsou dnes oběti domácího násilí na Slovensku:
- chráněny značně rozšířeným § 215 jako osoby blízké - manželky, družky, ale i jako osoby, žijící ve stejném obydlí
- pachatel domácího násilí tak nyní páchá trestný čin a může být potrestán vysokými sazbami.
Zvýšené sazby v případech domácího násilí platí i v dalších paragrafech, podmíněné propuštění pachatele domácího násilí je ztíženo, ochranné léčení pachatele domácího násilí je možné a rozšiřuje se možnost postihu osob blízkých
- oběť domácího násilí na Slovensku již nemusí dávat souhlas se stíháním osoby blízké. Stát zahajuje trestní stíhání ze zákona
- nejnovější úpravou v občanském soudním řádu je odstranění násilníka až po dobu 7 dní ze společného bydliště, resp. násilník obdrží zákaz dočasně nevstupovat do bytu nebo domu 
- podle občanského zákoníku pak musí v budoucnosti soudy při rozhodování o tom, kdo zůstaneme jediným nájemcem bytu po rozvodu, přihlížet k okolnostem, za kterých k domácímu násilí došlo a kdo byl iniciátorem.
Přinejmenším už nebude muset oběť domácího násilí při vystěhování násilníka pro něho obstarávat náhradní bydlení.

Slovenské ženské organizace, které změny v zákonodárství iniciovaly pod heslem "minimální úpravy s maximálním efektem", se inspirovaly rakouským a německým zákonodárstvím a jejich zkušenostmi z aplikační praxe. A dokázaly slovenské zákonodárce přesvědčit. První změny v trestním zákoně byly ve Slovenském parlamentu přijaty téměř jednohlasně, bez ohledu na stranickou příslušnost,“ konstatuje Mgr. Marie Saša Lienau z organizace proFem.

V České republice se ale o vhodné řešení bohužel stále jen usiluje.
Řada politiků se přitom shoduje na tom, že touto problematikou je třeba se zabývat, náhledy na vhodné řešení se ale liší a zůstávají zatím pouze ve formě diskutovaných návrhů.
Někteří zákonodárci jsou ale v České republice dodnes přesvědčeni, že naše pozitivní právo poskytuje dostatečnou ochranu obětem násilných činů odehrávajících se v soukromí rodin, a domnívají se, že proto není nutné nic měnit,“ dodává Marie Saša Lienau. „Přitom česká legislativa nepostihuje řadu specifik domácího násilí a především neposkytuje dostatečná ochranná opatření ve prospěch oběti. Těmi mohou být nejrůznější zákazy přiblížení či vykázání pachatele na určitou dobu ze společného bydliště - aby se oběť násilí, která je často zraněná a v šoku, mohla vyrovnat se svojí situací a rozhodnout se, jak chce vše řešit. Je neuvěřitelné, že přes možnost seznámit se se situací obětí i přes potvrzené zkušenosti z jiných zemí se přitom řada politiků opravdu domnívá, že naše legislativa je dostatečná.

V návrzích, které jsou nyní diskutovány, a které se dotýkají domácího násilí, se přitom jedná především o rozšíření paragrafu 215a, který by měl v budoucnosti chránit před týráním kromě osob svěřených do péče (současná podoba) i dospělé osoby blízké (tedy manželky, matky, dcery, tety, babičky…) a osoby žijící ve společném obydlí (družky, milenky). Zahrnoval by tak i rozvedené bývalé partnerky, které společné obydlí dosud opustit nemohly a jsou často vystaveny dalšímu týrání.

„Toto řešení samozřejmě není komplexní – několik skupin obětí domácího násilí by tento paragraf i nadále neochraňoval a komplexnější ošetření této problematiky bude samozřejmě vyžadovat další kroky. Byl by to ale první a prospěšný krok, který by řadě obětí ulehčil jejich situaci a po němž by mohly následovat další nutné změny – v právu občanském a rodinném, policejním a v zákoně o přestupcích.“

Jedenáct neziskových organizací z různých regionů České republiky, které se spojily v Kampani proti domácímu násilí na ženách (ROSA-koordinátor kampaně, Acorus, Český svaz žen, Magdalenium, Most k životu, NESEHNUTÍ Brno, Pansophie, Poradna pro ženy v tísni, proFem, Slezská diakonie - poradna ELPIS a Ženy bez násilí), poukazuje i na to, že změny v legislativě přinesou obětem domácího násilí prospěch i tím, že dají najevo jasné odsouzení násilí.

„Dokud bude domácí násilí společností přehlíženo, popíráno nebo tolerováno, situace obětí a jejich rodin se nezmění,“ doplňuje Marie Saša Lienau.

Informace o kampani a o domácím násilí je možné nalézt na adrese www.stopnasili.cz.

V případě zájmu o další informace, kontaktujte, prosím:
Mgr. Marie Saša Lienau, ProFem o.p.s., Gorazdova 20, 120 00, Praha
Tel./fax: +420 224 917 224
E-mail: profem@ecn.cz

        
   
14.11.2003 - Láska a vztahy - autor: Ariadna

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [191] Andula [*]

  Simba: ja se tam tedy kouknu, co to je zac.

  superkarma: 0 04.12.2003, 16:46:26
 2. avatar
  [190] Simba [*]

  Andula: Jestli čte ntpt zvedavec.org, tak se nedivím, že píše co píše.

  superkarma: 0 04.12.2003, 11:37:41
 3. avatar
  [189] Andula [*]

  ntpt: já dost žen, které se v tom angažují znám a musím říci, poznámky o lakovaném malíčku u nohy jsou dost urážlivé...
  Ony vážně nerozlišují lidi na dobré a zlé podle pohlaví...
  A ty body, které uvádíš dole, to je fakt hloupost.

  superkarma: 0 20.11.2003, 15:57:19
 4. avatar
  [187] Andula [*]

  ntpt: jak to, že navrhované ústavní změny oklešťují práva mužů?
  Zákony orzhodně nebudou formulovány s použitím termínů žena a muž...

  superkarma: 0 19.11.2003, 19:08:07
 5. avatar
  [186] Andula [*]

  ntpt: excistují i organizace, zabývající se obětmi jako takovými, tam samozřejmě nerozlišují, zda budou pomáhat mužům či ženám.
  Krom toho, vážně nesouhlasím s tím, že organizace na ochranu týraných žen propagují sexismus.

  superkarma: 0 19.11.2003, 19:07:01
 6. avatar
  [183] Kocicka [*]

  všem co tohle potkalo pro štěstí

  superkarma: 0 19.11.2003, 13:17:32
 7. avatar
  [182] Andula [*]

  ntpt: nelze zvýhodňovat ani jedno pohlaví, to je snad jasné. Nicméně stále platí, že naprostá většina týraných obětí je ženského pohlaví.

  superkarma: 0 19.11.2003, 09:10:15
 8. [179] alenased [*]

  superkarma: 0 17.11.2003, 22:39:14
 9. avatar
  [178] Andula [*]

  man-mimo: jo jo, pozitivní diskriminace. Pěkná blbost. To zavání i kvótama na ženy v politice nakonec a podobně.
  Ten tebou uvedený příklad je fakt extrémní, tady jsouzatím zákony vtomhle ohledu nedostatečné, platí to ale o obětech tretsných činů všeobecně.
  Rozhodně si nemyslím, že by měly vznikat zákony na ochranu žen a podobně.
  Ad homosexuálové, pro mě to není problém, prostě to tak mají a basta. A nezastávám názor, že by měli homosexuálové adoptovat děti, protože si myslím, že to není dobře, čistě kvůli tomu dítěti.

  superkarma: 0 17.11.2003, 11:31:27
 10. avatar
  [177] man-mimo [*]

  Andula: to by ses musela zeptat toho chlapa, nebo možná někoho, kdo tam teď žije Podle mě je to celková zblblost společnosti. Je in podporovat "utlačované menšiny", tak se v tom předhánějí, i když se možná přitom musejí přetvařovat. Podívej se tady na problematiku homosexuálů. Všichni je chápou, zastávají se jich, podporují jejich manželství i adopci dětí ... Ale kdyby si jejich potomek chtěl vzít někoho stejného pohlaví, tak nevím, jak by se velká část na to tvářila. Nebo cikáni. Taky jsou to utlačovaní chudáci, ale bydlet k nim by asi žádný z jejich zastánců nešel

  superkarma: 0 17.11.2003, 11:25:28
 11. avatar
  [176] Andula [*]

  man-mimo: a proč to podal chlap? Ten návrh, to nějak nechápu... že by pod pohrůžkou násilí?

  superkarma: 0 17.11.2003, 11:01:05
 12. avatar
  [175] man-mimo [*]

  Andula: jestli to náhodou není dobře http://www.zvedavec.org/zpravySQL.php?clanek_id=109&rok=2003&sort=datum&tema_id=6

  superkarma: 0 17.11.2003, 10:56:57
 13. avatar
  [174] Andula [*]

  Landriel: zakony to zatim ani neumoznuji nekoho kvuůi nasili vyhodit, pokud vim. Proto zatim utikaji zeny.

  superkarma: 0 17.11.2003, 10:32:27
 14. avatar
  [173] Landriel [*]

  Martina Hrobarova: to jsi měla kliku, že se vyhodit nechal a už se nevrátil. Ono totiž není tak snadné mu zabránit, aby se zase vrátil - a často nepomůže ani vyměnit zámek, zvlášť pokud má v občance trvalé bydliště v tom bytě.

  superkarma: 0 17.11.2003, 10:25:37
 15. avatar
  [172] Ťapina [*]

  Vivian: Když napíše reakci pod článek někdo, kdo má dvouslovný nick oddělený mezerou, tak se zobrazí na rozdíl od diskuzí jenom první slovo. Třeba Denisa Radová je pod článkama jenom Denisa, jak sis jistě všimla. No a Pajdin je Pajdin manžel se vším všudy

  superkarma: 0 17.11.2003, 09:45:31
 16. avatar
  [171] Andula [*]

  Vivian: myslím, že padlo, že je to sameček pd Pajdy

  superkarma: 0 17.11.2003, 09:28:25
 17. avatar
  [169] Fifinka [*]

  Vy jste to tu teda rozjely ..já se hlásím, prosím, já mám Lexe:-)

  superkarma: 0 16.11.2003, 23:50:20
 18. avatar
  [168] man-mimo [*]

  jecmenova: mám za to, že si to myslí každá.

  superkarma: 0 16.11.2003, 23:44:36
 19. avatar
  [167] Landriel [*]

  Vivian: že by to byl Pajdal?

  superkarma: 0 16.11.2003, 23:32:31
 20. avatar
  [165] Vivian [*]

  zindule, bartoska, Marcela: hej hou, hej hou, trpaslíci dou trpaslice, založte si auditko, zamkněte se tam a můžete si tam kecat mezi sebou a nikdo to nebude muset číst...

  k těm jménům: Eva_Fl má Lubuli (1. p. Lubule)
  taky se tady pohybuje pajdin a já přemejšlela, jestli je to sameček od Pajdy...ale nedozvěděla jsem se to .

  superkarma: 0 16.11.2003, 22:18:11
 21. avatar
  [164] Andula [*]

  tventula: nejde jen o boxování, ale hlavně o to soustavné ponižování, strach, napětí, psychický teror.

  superkarma: 0 16.11.2003, 19:30:56

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [163] tventula [*]

  Je to hrozné!!! Neumím si to ani představit,co to je žít s někým,kdo mě má za boxovací pytel

  superkarma: 0 16.11.2003, 18:17:53
 2. avatar
  [162] Jarunka [*]

  bartoska a Marcela Velice vystizne

  superkarma: 0 16.11.2003, 15:39:55
 3. [159] zindule [*]

  Napsáno o tomhle bylo už spoustu a vždycky to dopadáˇskoro stejně. Ženská uvěří, že se polepší.

  superkarma: 0 15.11.2003, 19:20:24
 4. avatar
  [158] Andula [*]

  Jeremi: to teda! A ze ja jsem dost jesitna, ovsem na tyhle vejlupky nemam

  superkarma: 0 15.11.2003, 17:08:44
 5. avatar
  [157] Andula [*]

  man-mimo: jenze ja ted nevim, co jsi mi chtel sdelit

  superkarma: 0 15.11.2003, 17:06:50
 6. avatar
  [156] Jeremi [*]

  Andula: Na mužskou ješitnost je i superlativ málo!

  superkarma: 0 15.11.2003, 17:04:32
 7. avatar
  [155] man-mimo [*]

  Andula: jednou za čas se snad můžu překlepnout i já

  superkarma: 0 15.11.2003, 17:04:18
 8. avatar
  [154] Andula [*]

  man-mimo: ja nerozumim te vete o ptakovi andulakovi Je to uchylka nebo ne?

  superkarma: 0 15.11.2003, 17:00:56
 9. avatar
  [153] Andula [*]

  Jeremi: chápu, chlapi jso přece jen ješitnější

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:59:38
 10. avatar
  [152] Andula [*]

  man-mimo: ještě budu uvažovat o tom, jestli to budu považovat za šplhnutí si

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:56:28
 11. avatar
  [151] Jeremi [*]

  Andula: Já myslím, že Marťan by snáz přenesl přes srdce, že je zařazen do houfu stejně mimózních marťanů, než že by byl označován přechýleninou mého nicku.

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:52:29
 12. avatar
  [150] man-mimo [*]

  Andula: Andulák - pták by patřil ne sexuální úchylky

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:45:39
 13. avatar
  [149] man-mimo [*]

  Andula: věděl jsem, že si tím hrozně šplhnu

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:43:07
 14. avatar
  [148] Ťapina [*]

  Andula: Výjimky potvrzují pravidlo

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:41:51
 15. avatar
  [147] Andula [*]

  man-mimo: strasne jesitna

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:40:18
 16. avatar
  [146] Landriel [*]

  Jeremi: nojo, sedím na jiným kompu a zlobí mě velký písmana.

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:40:16
 17. avatar
  [145] Andula [*]

  Jeremi: he he, ale tady muze byt tajne jako Jeremak, ne?
  Musis unzat, ze Martan je tady v teto systematicke taxonomii ponekud nesystematicky.

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:39:42
 18. avatar
  [144] man-mimo [*]

  Andula: chytrá holka

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:37:47
 19. avatar
  [143] Andula [*]

  Jeremi: ok, beru Anduláka - není to pták?

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:37:33
 20. avatar
  [142] Jeremi [*]

  Landriel: Já jedině Marťana s velký M. Bych ho stěží přinutila, aby si vzal moje dívčí jméno.

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:35:10
 21. avatar
  [141] Andula [*]

  man-mimo: ja to pochopila, kdo je Jarunak!

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:34:05
 22. avatar
  [140] Landriel [*]

  Jeremi: joo, konečně někdo, kdo mě chápe. Andulák pandulák. A ty máš marťana nebo Jeremáka?

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:25:21
 23. avatar
  [139] Jeremi [*]

  Landriel: Jasně Ťapiňák! A Andula má Anduláka.

  superkarma: 0 15.11.2003, 16:16:15
 24. avatar
  [138] man-mimo [*]

  Landriel: to se pleteš Ťapina Egiová má Egiho

  superkarma: 0 15.11.2003, 15:28:52
 25. avatar
  [137] Landriel [*]

  Ťapina: houby, ty máš přece Ťapiňáka - to zní skoro jako papiňák.

  superkarma: 0 15.11.2003, 15:23:17
 26. avatar
  [136] man-mimo [*]

  Ťapina: od Evy_Fl by se tvořil asi jinak spíš Evafloň

  superkarma: 0 15.11.2003, 15:17:35
 27. avatar
  [135] Ťapina [*]

  Landriel: Evaflák? To máte z toho, kdybyste si pojmenovaly partnery hned, tak budete mít klid. Já mám Egiho a tečka

  superkarma: 0 15.11.2003, 15:06:08
 28. avatar
  [134] Jarunka [*]

  Landriel, tak ted jsem se rozchechtala A nebo jak se jmenuje manzelka od mana-mimo? Uz vim, manmimonka

  superkarma: 0 15.11.2003, 15:04:56
 29. avatar
  [133] man-mimo [*]

  Landriel: Eva_Fl ho tu jediná představila jmenuje se VON

  superkarma: 0 15.11.2003, 15:04:53
 30. avatar
  [132] Landriel [*]

  Jarunka: nooo, můj se podle posledních zpráv jmenuje Landrielák. Jenom by mě zajímalo, jak se jmenuje ten od Evy_Fl.

  superkarma: 0 15.11.2003, 14:57:17

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme