Neziskových organizací a různých občanských sdružení, která pomáhají, je mnoho. Jednou z nich je Greenpeace, nezávislá mezinárodní ekologická organizace. Nedávno mě na ulici oslovil jeden její člen.

Poté, co jsem si vyslechla základní údaje o Greenpeace, zeptal se mě, zda bych nechtěla vyplnit formulář - Dohodu a posílat Greenpeace příspěvky. Zatímco jsem o tom přemýšlela a studovala formulář, zarazilo mě, že se na něm vyplňuje číslo účtu, z něhož si bude Greenpeace formou inkasa strhávat každý měsíc domluvenou částku. Mám jim dát číslo svého účtu? Není to nebezpečné? Obrátila jsem se tedy na Jiřího Krupu z organizace Greenpeace, abych se ujistila, že neudělám chybu.

Pane Krupo, jakým způsobem získává organizace Greenpeace příspěvky od lidí?
Zhruba 75 procent našeho každoročního příjmu tvoří kampaň přímého oslovení (Direct Dialogue). V České republice začala organizace Greenpeace s touto metodou v roce 1998. V současné době ji používají i jiné společnosti, například Člověk v Tísni, Amnesty International nebo UNICEF. Dohromady se tak získají tisíce pravidelných dárců ročně.

Jak to funguje? Kdo oslovuje lidi na ulici?

greenpeacePrincip je všude velmi podobný. Vezmeme brigádníka, vyškolíme ho a necháme ho pracovat v týmu dalších brigádníků na nějaké rušné lokalitě. Jeho cílem je získávat dobrovolné pravidelné měsíční dárce buď na inkaso, nebo na trvalý příkaz. K tomu slouží formulář, na který jste narazila. Jmenuje se Dohoda.

Je běžná praxe, že lidi nadiktují číslo svého účtu, aby si z něj organizace Greenpeace strhávala peníze? Není to nebezpečné?
Kampaň je bezpečná. Největším důkazem může být to, že za těch 15 let se nestalo žádné zneužití osobních údajů ani nic podobného. Pravidla spolupráce v příjímání formulářů jsou dána s bankami na základě smlouvy, kterou má každá neziskovka uzavřenou s konkrétní bankou. Banky by si velmi rozmyslely uzavírání těchto smluv, pokud by vše nebylo bezpečné. U Greenpeace je to navíc i tak, že výslovně člověka upozorňujeme na to, aby se nepodepisoval svým podpisovým vzorem.

Tak to jsem ráda, že mi nikdo nevybere účet.
Určitě ne. Další podstatná věc je, že pokud by se jakékoli zneužití osobních údajů stalo, tak to velmi výrazně poškodí organizaci. Představa, že někomu vybereme účet, by znamenala, že dotyčný to ohlásí na policii nebo médiím. Pak by z toho byl takový skandál, že by nám okamžitě polovina dárců zrušila své dobrovolné příspěvky. Vzhledem k tomu, že Greenpeace stojí na individuálních dárcích, tak by to pro nás znamenalo praktický konec. Tohle je naše „selská pojistka“, aby se nikdy nic takového nestalo.

Vyjádření odborníka z banky: Inkaso je oboustranná záležitost

Inkaso (neboli strhávání částky z účtu klienta jinou organizací) je oboustranná záležitost. Klient banky (tedy v tomto případě dárce, který chce každý měsíc posílat částku na účet neziskové organizace) musí inkaso sám povolit, jinak by si organizace částku strhnout nemohla. Klient navíc může určit maximální výši částky. Je to tedy bezpečné, nezisková organizace (v tomto případě Greenpeace) nemůže bez vědomí a potvrzení klienta nic dělat.

Další články v našem magazínu:

Reklama