Příběh zastřelené kozy mě nejen zaujal, ale přiměl mě k tomu, abych se na případ podívala „očima“ zákona. Bylo to v souladu s mysliveckým zákonem, nebo si ho střelec vysvětlil po svém? Co by se vám mohlo hodit, pokud necháváte volně pobíhat své psy a kočky?

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků

 • myslivecJe zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Oprávnění myslivecké stráže

 • usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební
 • usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení
 • usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován
 •  požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

Povinnosti myslivecké stráže

 • Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit.

Ošetření ulovené zvěře

 • Ošetření zvěře po jejím ulovení se řídí veterinárními předpisy, to platí i pro ošetření usmrceného zdivočelého hospodářského zvířete nebo označeného zvířete z farmového chovu zvěře.

To znamená, že myslivec z příběhu se dopustil několika porušení mysliveckého zákona tím že:

 • Měl oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu, že se v honitbě pohybuje zdivočelé (o tom by se dalo pochybovat) hospodářské zvíře, či volně se pohybující označené zvíře z farmového chovu ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku. Což neučinil
 • O usmrcení zvířete byl povinen neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit.

Což neučinil a s usmrceným zvířetem naložil v rozporu s veterinárním zákonem

(viz trofej a odříznuté stehno určené ke konzumaci)

Na koho se obrátit se stížností?

Pokud máte pocit, že myslivec, či myslivecká stráž nejednala v souladu se zákonem o myslivosti, či ho dokonce hrubě porušila, obraťte se na Orgán státní správy myslivosti

Orgány státní správy myslivosti jsou Ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Na území národních parků jsou orgány státní správy myslivosti Ministerstvo životního prostředí, správy národních parků s působností jinak patřící obecním úřadům a Ministerstvo životního prostředí i s působností jinak patřící krajským úřadům. Na území hl. města Prahy je orgánem státní správy myslivosti Magistrát hl. m. Prahy a statutem města může jeho městským částem být svěřena působnost jinak zákonem patřící obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Na pozemcích pro obranu státu působnost jinak patřící krajským a obecním úřadům vykonává Ministerstvo zemědělství. Orgány státní správy myslivosti a jejích působnost jsou stanoveny v § 57 až 60 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb., a to působnosti ústředních orgánů a krajských úřadů taxativním výčtem, v něm pak neuvedené působnosti vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (negativní výčet)

Ta případ prověří a podle závažnosti může viníkovi:

 • uložit pokutu
 • přerušit, nebo dokonce zakázat činnost. V obou případech mu bude odebrán lovecký lístek

Související článek:

Myslivec mi zastřelil kozu a nechal si hlavu jako trofej

Reklama