Tedy tentokrát jste se snad soutěže zúčastnily všechny, které jste Ženu-in navštívily :). Odpovídalo Vás ke třem stovkám, a to prosím převážně správně :).

Takže zde máme odpověď vylosované vítězky:
Štěpán hlásal, že Boha je možno nalézt nejen v chrámu a v Palestině, ale kdekoli. Dále, že židé odmítají stále Boží proroky, pronásledují je, kamenují a své dílo dovršili vraždou Spravedlivého, Syna člověka (Ježíše). A za tyto výroky byl ukamenován.

A kdo že nám to tak výstižně odpověděl a vyhrává Bioaktivní Glandin 25 od Pharma Nord? No přece Majka!

Dodejme jen, že sv. Štěpán je oslavován jako první křesťanský mučedník. A když byl kamenován, střežil jeho šat jistý mladíček jménem Šavel, budoucí velký pronásledovatel křesťanů a nakonec sám křesťan, zvěstovatel evangelia a autor nesčetných listů církvím - Pavel. Ostatně stejně jako Šavel byl i Štěpán původem helenizovaný žid. Podle tradice zemřel někdy kolem roku 35 po Kr. a dozvídáme se o něm z textu Skutků apoštolských.

Vítězce gratuluji, všem ostatním děkuji za účast a přeji příjemné prožití zbytku svátků!

 

 

Reklama