Kodex Gigas. Autor: Ďábel. Doba vzniku: Přelom 12. a 13. století. Místo vzniku: benediktinský klášter v Podlažicích. Současné místo uložení: Švédsko. Specifikum: SVĚTOVÝ UNIKÁT.

Český unikát!

Vytvořím dílo, které svět neviděl!

Na přelomu 12. a 13. století je v kobce benediktinského kláštera v Podlažicích za těžký hřích uvězněn mnich. Kdo ví, v co doufal, když za své vykoupení nabídl opatovi, že za jednu jedinou noc vytvoří dílo, jaké celý svět ještě nespatřil.

Opat souhlasil a do cely nechal odvážlivci dopravit všechno, co potřeboval. Nic neriskoval. Buďto mnich vytvoří skutečně něco, co svět ještě nespatřil, nebo nevytvoří. Mnich ovšem slib dodržel.

Ráno se užaslý opat a ostatní představení dívají nevěřícně na největší knihu na světě!

Knihu o 624 stranách, zdobenou množstvím nádherných maleb. Je celá psána ručně – v  latině.

d

Zahrnuje kompletně Starý i Nový zákon, obsahuje celou Kosmovu kroniku. Jsou zde popsána zaklínadla a magické formule, například na odehnání nemocí, invokace a podobně…

Zhruba uprostřed knihy je pak obraz čehosi, nebo kohosi, jakési postavy, kterou rovněž nikdo nikdy neviděl.

Připomíná čerta.

Proč mu mnich věnoval celou stranu, nepověděl.

l

Legenda říká, že to byl právě onen tvor, kdo s knihou pomáhal, a jeho podmínkou i mnichovou vděčností je jeho podobenka. Pohádkové, že?

Jenže ona kniha existuje. A mnich doopravdy vytvořil něco, co doposud nemá na světě obdoby.

Tento světový knižní obr je úctyhodných 75 kg těžký a měří 90x55cm!

Jestli s ním nepomáhal Ďábel, pak jak stihl něco takového jeden člověk v kobce vytvořit přes jedinou noc?

Vždyť podle odborníků by něco takového trvalo jednomu zručnému písaři zhruba 20 let!

A co na to věda?

l

Moc se toho, napříč světovou vědeckou obcí, neví. A z toho, co odborníci rozklíčovali, opět příliš moudří nejsou.

Faktem je, že:

1.    Kniha prokazatelně existuje.

2.    Je psána skutečně ručně.

3.    Zahrnuje opravdu kompletně Starý i Nový zákon. (Zajímavé je, že nikoli za sebou, jako je tomu u Bible).

4.    Obsahuje skutečně celou Kosmovu kroniku.

5.    Dle grafologů se písmo vůbec nemění. To znamená, že člověku, který psal, nebyla ani jednou například zima, nebyl se vyčůrat a neodpočíval. Vlastně to vypadá, jako by vznikla v jednom okamžiku, či velice krátké době. Což je zase rozumově nemožné, jenže...  Všechno tomu napovídá.

6.    V knize je vloženo několik stran nepopsaných… tedy pokud jsou nepopsané.

7.    Její součástí je mnoho nepochopitelných maleb. Mezi jinými i postavička „domnělého“ Ďábla.

8.    Stran bylo původně 632. Kdosi osm stran odstranil.      

9.    V době třicetileté války ji v Čechách ukradli Švédové jako válečnou kořist.

Dnes tuto věc chovají jako svůj národní poklad.

Co jsem viděla na vlastní oči?

kKdyž byla kniha před lety zde, byla jsem samozřejmě podívat. Viděla jsem MEGAKNIHU.

Ohromující, jedinečnou, krásnou a tajemnou. Viděla jsem také hodně latinského textu a lituji, že mu nerozumím.

Při odchodu jsem viděla užaslé lidi 21. století, kteří tak jako já nevěděli, co si mají myslet...

Viděla jsem tolik diskutovanou postavu čerta, jenže strach nenahání –  působí spíše pozitivně.

Jestliže má bytost pekelná děsit, pak ale tento sympatický mužík (s čepičkou, nebo vrškem od žaludu), který je v kodexu vypodobněn, není tím, čím má být.

Víme, že nic nevíme

 • Proč nebo kdo knihu napsal a jak?
 • Koho znázorňuje postavička zakreslená uprostřed?
 • Z jakého důvodu tam je? 
 • Co mají malby vlastně říkat?
 • Proč někdo odstranil osm stran a co na nich asi bylo za text?
 • Co znamenají nepopsané listy? 
 • Je snad určena jen tomu, kdo porozumí?

Knihu můžete zkoumat také na internetu. Mnozí z vás mají o zábavu postaráno, protože je co luštit.

Chcete přemýšlet se mnou?

Je o čem. Všimla jsem si zajímavé věci – pokud postavičku „mužíčka“ uprostřed vertikálně rozdělíte například kusem papíru, zjistíte, že je duální.

Jedna strana se směje a druhá je vyděšená, čehož si při celkovém pohledu nevšimnete.

 • Chce snad autor poukázat na to, že všechno má svou druhou tvář, která může být na první pohled skrytá?
 • Je to část hlubšího poselství?
 • Žijeme ve světě, z něhož nejsme schopni vnímat než vždy jednu část celku?
 • Je ona oboustrannost naší reality klíčem k možnosti vytvořit něco, co by jindy trvalo roky, za mnohem kratší časový úsek?
 • Je to doklad relativity času a prostoru?

Možná se jen nedíváme na svět kolem nás tak, jak bychom měli.

Reklama