Potrhlá přísloví zaslala k dnešnímu tématu čtenářka Aggata. Myslím, že při čtení jejího příspěvku se pořádně nasmějete - tedy alespoň já se smál, až mě přišly holky z vedlejší kanceláře napomenout...

Téma dne: Přísloví, která frčí!

Následující příspěvek zaslala čtenářka Aggata. Je skutečně výživný a šťavnatý, takže připravit bránice a čtěte...


Ahoj a dobrý den všem,
myslím, že celý život se vždy tak nějak dá napasovat na nějaká přísloví a to i na ta potrhlá, která vznikají geniální lidovou tvořivostí. Pár jsem jich vyhledala, aby ten dnešní den rovnou začal zvesela:

 • Kdo jinému jámu kopá, je u něho na brigádě.
 • Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení.
 • Neodkládej na zítřek, co můžeš odložit na pozítří.
 • Lež, máš krátké nohy!
 • Láska i nemoci přenáší.
 • Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
 • Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
 • I pád na hubu je pohyb v před.
 • Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde blbec, který neví, že to nejde a UDĚLÁ TO !!!
 • Všude dobře, doma manželka.
 • Život je pes a pes je nejlepší přítel člověka.
 • Kdyby blbých nebylo, chytří by se neuživili.

Moje nejoblíbenější přísloví zni: „Když se jmelí zelená, kombajn jede doubravou“, spolehlivě zruší každou jen trochu vážnější diskusi.

A k potrhlým příslovím dodávám ještě několik klasických... jenom tak na první pohled nevypadají.

 • Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
 • Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice ) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíží k nule.
 • Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
 • Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
 • Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
 • Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.
 • Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.
 • Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, nebo“ jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.
 • Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.
 • Verbální komunikace, vedená s temně přitlumeným zabarvením a snížením decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým vyoráváním brambor.
 • Vzhledem k časové ztrátě je snaha o překonání dráhy, dělící jedince od personifikovaného kondicionálu singuláru existencionálního slovesa, bezpředmětná.
 • Kontakt malých množství sloučeniny kyslíku a vodíku se zemským povrchem probíhající v delších časových intervalech je schopen plně nahradit tentýž děj probíhající v intervalech kratších.

Ahoj, Aggata

Pozn. red.: Příspěvek neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 31. srpna 2011: Přísloví, která frčí!

Toto téma jste si vybraly samy, milé čtenářky. Posílejte mi své historky s příslovími...

 • Stala se vám někdy situace, jako ušitá na nějaké přísloví?
 • Které přísloví je vaše nejoblíbenější a proč?
 • Máte s příslovím nějakou dobrou či špatnou zkušenost?

Vaše příspěvky očekávám na e-mailové adrese redakce (viz níže). Jejich délka musí být minimálně rovna tomu odstavci textu, tedy pokud chcete mít šanci na uveřejnění a zároveň také na dárek, který získá jedna z přispěvatelek. Jaký to bude dárek? Tentokrát jsou to knížky Jak získat sebedůvěru z nakladatelství GRADA a Tři kruté příběhy z nakladatelství EPOCHA.

Své texty posílejte nejpozději 31. 8. 2011 do 15.00 hodin.

kniha tri krute pribehy

Reklama