Poznáte po prvním setkání, kdo je zlý a kdo hodný člověk? Schopnost rozlišovat mezi zlými a hodnými jedinci dokáží děti již v útlém věku. Jak uvedl server Novinky.cz, podle amerických psychologů se tato základní schopnost posuzovat dění okolo nás rozvíjí již od šestého měsíce života, tedy v době, kdy ještě ani nemluvíme.

Vědecký tým z Yale University zkoumal skupinu batolat při překonávání překážek. Při jejich pohybu místností jim vkládal do cesty dřevěný hračky s lidským obličejem. Jedna „překážka“ jim usnadnila přelézt a pokračovat v pohybu, jiná jim naopak putování znesnadnila. Poté vědci dětem předložili obě figuríny a úplně všechna batolata si vybrala vždy tu, která jim předtím pomohla.

Když pak batolatům psychologové ukázali negativní hračku a k ní přidali neutrální, takovou, která jim ani nepomohla, ale ani nebránila v cestě, kojenci opět upřednostnili neutrální předmět před negativním. Mezi pohlavími v reakcích nebyl žádný rozdíl. Podle vědců z Yale University to dokazuje, že se tyto zásadní sociální schopnosti objeví děti bez nějakého jednoznačného učení.

Pozorovala jste někdy na svých malých dětech, že jim někdo, s kým se setkali poprvé, vyloženě „nesedl“? Chápala jste proč?
Reklama