Stipendijní program Pro ženy ve vědě věnovaný vědkyním vstupuje do nového ročníku. Další tři nadějné mladé badatelky budou mít možnost získat stipendium od společnosti L´Oréal, tentokráte v hodnotě o 50 tisíc vyšší, tedy dohromady ve výši 250 000 korun na jedno stipendium. Jak stipendium využily loňské vítězky projektu? A jak jim pomohlo v jejich kariéře? Přinášíme vám rozhovor se třemi šťastnými laureátkami projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě 2010.

S jakým projektem jste se do programu přihlásila? Můžete ho, prosím, přiblížit tak, aby byl srozumitelný i nám, laikům?

gabrielaGabriela Holubová: „Název mého projektu byl „Fučíkovo spektrum a systémy se skákajícími nelinearitami“. Když se to pokusím jednoduše vysvětlit, tak systémy se skákajícími nelinearitami jsou systémy, které jsou určitým výrazným způsobem nesymetrické. Často se v této souvislosti uvádějí visuté mosty, u kterých je zmíněná nesymetrie dobře vidět. U těchto mostů je konstrukce zavěšená na lanech, které jí brání v průhybu dolů. Ale kdyby se most začal naopak zvedat nahoru (k čemuž při velkém rozkmitání opravdu může dojít), tak tato lana nemají téměř žádný vliv. Není to ale jediný příklad, modely s tímto typem asymetrické nelinearity můžeme najít v nejrůznějších odvětvích. Druhý termín z mého názvu - Fučíkovo spektrum - je pojem z moderní matematické analýzy pojmenovaný po významném českém matematikovi Svatoplukovi Fučíkovi. Jedná se o soubor čísel, která jsou určitým způsobem pro daný systém významná. Moje práce a práce mých kolegů spočívá ve zkoumání těchto systémů a odpovídajících Fučíkových spekter, která nám pak pomohou pochopit, jak se takový systém může chovat a jaká nastavení jsou bezpečná nebo naopak za jakých podmínek může docházet k nebezpečným situacím (třeba zhroucení celého mostu)."

Jana Humpolíčková: „Jedná se o projekt zabývající se studiem buněčných membrán na modelových systémech. Membrána tvoří rozhraní, s jehož pomocí buňka komunikuje s okolním světem. Tato komunikace je částečně založena na existenci různorodosti (heterogenit) v lipidovém složení membrán, tzv. raftů, a na jejich asociaci s některými typy proteinů. Ve svém projektu se zabývám mechanismem vzniku raftů v umělých fosfolipidových membránách."

Marie Kalbáčová: „Do programu jsem se přihlásila s projektem týkajícím se interakcí buněk s nanomateriály. To znamená, že mám od kolegů z Akademie věd připraveny nějak strukturované vzorky. Ty vypadají jako placaté a kulaté baterky do hodinek a jsou na nich okem nepozorovatelné struktury, které lze vidět jen speciálními přístroji, protože jsou velmi malé, asi 1000x menší než průměr vlasu. U nás se na ně nasají lidské buňky a pak sledujeme, jak se buňkám na připravených vzorcích sedí, roste a produkuje tkáň podobná kosti."

Co bylo vaší motivací k přihlášení do programu Pro ženy ve vědě?

humpolickovaGabriela Holubová: „O programu Pro ženy ve vědě jsem věděla už v předchozích ročnících, ale o přihlášení jsem neuvažovala - trochu mě odrazovalo, že je stipendium zaměřeno jen na ženy, nejsem zvyklá dělit vědu na „ženskou“ a „mužskou“. Letos jsem dala na rady kolegů a rozhodla se přihlášku podat. Vedly mě k tomu dva důvody. Prvním bylo to, že program je věkově omezený a letošní ročník byl poslední, do kterého jsem se mohla přihlásit. Druhým důvodem byla skutečnost, že v době podávání přihlášek měla Západočeská univerzita, na které působím, díky Právnické fakultě trochu pošramocenou pověst. My jsme chtěli ukázat, že technické obory, které mají v Plzni mnohaletou tradici, jsou stále na vysoké úrovni a že odvádíme kvalitní, mezinárodně uznávanou práci."

Jana Humpolíčková: „Myslím, že jednou z cest, jak dát vědět o svoji práci a práci celého našeho týmu, je účastnit se soutěží jakou je mimo jiné stipendium Pro ženy ve vědě."

Marie Kalbáčová: „Chtěla jsem si dokázat, že má moje práce nějaký smysl, že ji někdo pozitivně ohodnotí a že je konkurenceschopná. Samozřejmě svou roli v donucení mě něco sepsat hrála i finanční odměna."

Jak jste se o tomto stipendiu dozvěděla?

Gabriela Holubová: „Jak už jsem psala výše, o stipendiu jsem věděla již dřív, měla jsem informace o předchozích vítězkách, četla jsem rozhovory s nimi. Po pravdě si ale nepamatuji, kde jsem se o něm dočetla poprvé."

Jana Humpolíčková: „Od svého zaměstnavatele."

Marie Kalbáčová: „Když se konal první nebo druhý ročník, upozornila mě na toto stipendium má kamarádka a kolegyně. Letos už jsem sledovala vyhlášení soutěže sama na internetu."

Spolu se dvěma dalšími laureátkami jste vyhrála částku 200.000 Kč. Na co konkrétně jste tyto finanční prostředky využila?

Gabriela Holubová: „Protože se jedná o stipendium, dostáváme částku v měsíčních splátkách. Zatím jsem vyplacené peníze na nic nepoužila, počkám, až bude částka kompletní a pak ji určitě využiji částečně na vybavení domácí pracovny. Zatím se totiž dělíme s manželem a s dcerami, které už obě chodí do školy, o jeden psací stůl a přestává nám to stačit."

Jana Humpolíčková: „Hodlám část peněz použít k vytvoření domácí pracovny, abych bylo v budoucnu možné efektivně skloubit práci a rodinu."

Marie Kalbáčová: „Protože se jedná o postupné vyplácení stipendia, nejsme ještě s výplatami u konce, takže tuto otázku ještě nemohu plně zodpovědět. Ale postupně jsem si vybavila domácí pracovní prostor, protože hodně pracuji z domova z důvodu rodičovské dovolené, a část peněz používám na placení hlídání dcery, abych mohla chodit i do laboratoře."

Co byste vzkázala všem ženám, které se cítí v práci nedůležitě a mají pocit, že jejich činnost není tak důležitá?

Gabriela Holubová: „Nemyslím si, že by bylo jiné postavení žen. To, v čem vidím rozdíl, je zázemí, které společnost poskytuje zaměstnaným rodičům (nejen matkám a nejen ve vědě). U nás je problém sehnat školku nebo zaplatit paní na hlídání. S kolegyněmi často zmiňujeme, jak moc by nám třeba pomohly zaměstnanecké školky. Takové drobnosti by hodně usnadnily naši snahu skloubit rodinný a profesní život a nemít pocit, že něco z toho šidíme."

Jana Humpolíčková: „Postavení ženy ve vědě v zahraničí jiné není, co se ale liší, je pohled na ženu. U nás je ještě příliš zažitý stereotyp, že žena věnuje svůj čas především dětem a rodině. Taková žena ale nutně ztrácí kontakt se svým oborem. Myslím, že vydobýt si pochopení pro zájem o práci srovnatelný se zájmem o rodinu je poměrně těžké. Navíc péče o děti do tří let je v současné době v České republice pro vědeckého pracovníka finančně velmi těžko dostupná."

kalbacovaMarie Kalbáčová: „Postavení žen ve vědě v České republice a v Evropě nebo ve Spojených státech je trochu odlišné. Ale měla bych specifikovat, koho myslím tou ženou. Studentky, ať již pregraduální nebo postgraduální mají postavení všude víceméně stejné - pracují a studují, na této úrovni není rozdíl. Ten nastává až s příchodem potomků, kdy v České republice žena odchází na mateřskou a zůstává několik let doma, i když už se to v současné době hodně mění. V podstatě, pokud nemá v blízkosti hlídací prarodiče, nemá ani jinou možnost, protože státní instituce na hlídání dětí tady nefungují, jak by bylo potřeba. Je samozřejmě možnost použít soukromé instituce, ale jejich cena za hlídání je mnohdy stejně vysoká, ne-li vyšší než plat, který si může vědkyně vydělat. Takže nula od nuly pojde a žena je vystresovaná nejen z práce, ale i z toho, že nevidí své dítě. Tím nechci říct, že v cizině je institucionální péče o dítě levná, ale není to celý plat. Navíc není problém dítě do „jeslí“ umístit. V Německu to funguje tak, že žena má 14 měsíců mateřské dovolené a pak se vrací zpět do práce na plný úvazek a dítě jde do jeslí. Neslyšela jsem nikdy, že by byl problém dítě do jeslí dostat. V Americe se ženy většinou vrací už po pár týdnech nebo měsících a o dítě se starají zařízení podobná jeslím, i když dítěti jsou třeba jen 3 měsíce. Většinou taková zařízení existují v okolí univerzit nebo vědeckých zařízení. Akademie Věd ČR měla také tendence vytvořit taková zabezpečovací zařízení pro potřeby svých zaměstnanců, ale pokud je mi známo, prozatím se tato zajímavá idea nerealizovala. Myslím si ale, že je to velmi pozitivní trend a realizace projektu by určitě výrazně pomohla jejím zaměstnancům k dosažení ještě lepších výsledků."

Pro ženy ve vědě / For Women In Science

Mezinárodní projekt For Women In Science vznikl v roce 1998 ve spolupráci UNESCO a společnosti L'Oréal se snahou podpořit ženy působící na poli vědy a ocenit jejich úsilí. Na mezinárodní úrovni uděluje každoročně pět cen významným badatelkám, které se za svou kariéru staly vzorem pro následující generaci. Dále rozděluje 15 mezinárodních stipendií mladým vědkyním, jejichž výzkumný projekt přijala uznávaná vědecká instituce mimo jejich domovskou zemi.
V České republice se, podobně jako ve více než 60 dalších zemích, kde L'Oréal působí, udělují už pátým rokem národní stipendia Pro ženy ve vědě. Odborná porota, v čele s prof. RNDr. Helenou Illnerovou, DrSc., každoročně vybírá tři projekty nadějných vědkyň do 35 let.

Společnost L'Oréal

Společnost L'Oréal, lídr kosmetického trhu, je s vědou a výzkumem spojená už od svého počátku před více než sto lety: její zakladatel Eugene Schueller byl chemik, který ve své domácí laboratoři připravoval první bezpečné barvy na vlasy. Dnes spadá pod L'Oréal 23 globálních kosmetických značek a působí ve více než 130 zemích světa. Do výzkumu a vývoje investuje téměř 600 milionů euro, jedna čtvrtina z toho připadá na pokročilý výzkum.

Reklama