Nějakou formu sexuálního obtěžování nebo násilí zažila podle aktuálního sociologického průzkumu neziskové organizace Persefona více než třetina Čechů. Násilníkem je pak každý 9. Čech. Nejčastěji se v Česku potýkáme s nežádoucím pokřikováním a pohledy, otázkami na sexuální život či s nežádoucími dotyky. Téměř desetina lidí pak byla obětí znásilnění.

„Z průzkumu vyplývá, že v Česku došlo pravděpodobně k 800 tisícům znásilnění. V české společnosti převládá názor, že je pachatel znásilnění většinou někdo cizí, to je ale mylná představa. I znásilnění má totiž různé podoby a nejčastěji se jej dopouští pro oběť známá osoba jako partner, manžel či kolega. Názor, že znásilnění v manželství neexistuje, je mylný a velmi zavádějící,“ říká ředitelka neziskové organizace Persefona.

  • V Česku má každý 11. zkušenost se znásilněním.
  • Jen 5 % obětí znásilnění případ nahlásí.
  • Dvě třetiny znásilnění probíhají doma (pachatelem znásilnění bývá nejčastěji manžel nebo partner).
  • 64 % obětí sexuálního násilí v dětství má další zkušenost i v dospělosti.
  • Sexuálním násilím jsou nejvíce ohroženy ženy ve věku 18-34 let.

Odborníci odhadují, že nahlášeno je asi jen 5 až 8 % případů. „Příčiny jsou různé, kromě pocitu studu a obavy z nedostatku důkazů se často jedná o strach z neobjektivity a předsudků společnosti. Mýty o sexuálním násilí stále přežívají a fungují často jako sebe-ospravedlnění pro pachatele a bariéra pro oběť, která se pak problém bojí řešit. Proto se při informování veřejnosti zaměřujeme na vyvracení předsudků,“ uvádí Jitka Čechová.

Různými formami sexuálního násilí a obtěžování od známých i neznámých pachatelů jsou podle průzkumu nejvíce ohroženy ženy ve věku 18-34 let. Násilí je pak největší hrozbou pro osoby v domácnosti, sexuální a domácí násilí jsou na základě tohoto zjištění i přesvědčení odborníků tedy velmi propojeny. V průzkumu nebylo prokázáno, že přítomnost sexuálního násilí a obtěžování nějak ovlivňuje socioekonomický status oběti. Ale 64 % z obětí sexuálního zneužívání v dětství (před 15. rokem věku) bylo následně obětmi násilí nebo obtěžování v dospělosti. Souvislost mezi sexuálním násilím v dětství a páchaným násilím v dospělosti se projevila také u agresorů.

znasilněni

Zdroj foto: Shutterstock

Reprezentativní sociologický výzkum zaměřený na sexuální násilí v České republice zpracovala pro Persefonu agentura Focus. Celkem bylo v průzkumu dotázáno 2088 respondentů na základě metody kvótního výběru. Data jsou reprezentativní z hlediska rozložení pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, velikosti obce bydliště a kraje. Výzkum je součástí projektu Z labyrintu násilí. Projekt podpořila nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Reklama