Jistě si dokážete představit, že vám den, možná i dva, neteče voda. Není to příjemné, ale nějak se to vydržet dá. V nejhorším mají dost balené v blízkém obchodě. Týden bez přísunu čerstvé vody už by byl horší. A co teprve pár měsíců.

Voda

Oblast Kauti v Keni leží asi 80 km jihozápadně od hlavního města Nairobi na ploše zhruba 15 km2. Cca 30 tisíc obyvatel této oblasti je zcela závislých na přírodních zdrojích pitné vody. Ještě nedávno přitom využívali pouze několika málo přírodních vývěrů, k nimž se i ze vzdálenosti několika kilometrů vydávaly především ženy a děti s kanystry o objemu až 20 litrů. Ve frontě u takového vývěru stály v obdobích sucha (každoročně v lednu, únoru a od června do září) i 12 až 14 hodin denně. Kromě toho je střídání prudkých srážek, odplavujících zeminu v obdobích dešťů, a sucha, kdy není pole jak zavlažovat, samo o sobě dost špatné pro jediný zdroj obživy obyvatel, kterým je zemědělství. Tyto problémy pomáhá od roku 2010 místní komunitě řešit české občanské sdružení Centrum Narovinu se svým projektem „Voda pro Kauti“.

Voda

Vylepšené vodohospodářství

V první fázi projektu proběhla sanace nejpoužívanějšího vývěru vody, který se nachází v blízkosti hlavní cesty. Kromě toho ale organizátoři došli výpočtem srážkových hodnot ke zjištění, že v období dešťů lze akumulovat dešťovou vodu pro užití na 2 až 3 měsíce. Tento potenciál zůstával přitom místními zcela nevyužit. Obratem tak byly nainstalovány dešťové žlaby a akumulační tanky jak na jedné z místních škol, kterou navštěvuje 400 dětí, tak na několika farmách. Tyto tanky přitom obsáhnou každý 5 000 litrů vody a výrazně tak usnadní přístup místních lidí k ní. Největší výzvou první části projektu bylo ovšem vyhloubení vrtu na odčerpávání hlubinné vody, který byl na základě výsledků hydrogeologického průzkumu vyměřen na hřišti školy. Realizací byly pověřeny místní firmy za odborného dohledu brněnské společnosti Pöyry Environment. Pomocných prací se přitom nejen zde, ale v rámci celého projektu, ujali členové místní komunity. Ta projektem doslova žije a je i konečným cílem, aby kompletní údržba nového vybavení přešla právě na ni.

Voda

„Vrt byl realizován přímo v areálu Kauti Primary School v místě vytipovaném jako nejperspektivnější z širšího okolí. Dosáhl hloubky 100 metrů, přičemž podle čerpací zkoušky z něj lze získat až 4 000 litrů vody za hodinu. V případě potřeby tak může být k dispozici až 100 000 litrů denně. Tato podpovrchová voda je silně mineralizovaná a v ČR by nemohla být distribuována jako pitná, nicméně finance na úpravnu – okolo 1 milionu Kč jen za technologii – není v místních podmínkách reálné získat. Podle názoru Světové zdravotnické organizace by ale ani dlouhodobá konzumace této vody neměla mít negativní vliv na lidské zdraví. Obyvatelům jsme přesto doporučili, aby ji pro konzumaci a vaření kombinovali s ostatními zdroji,“ uvedla Jana Soukupová, která má projekt v Centru Narovinu na starosti.

Závlahový systém

Druhým velkým problémem místních obyvatel, na který se zaměřila další část projektu, je zavlažování. Při přípravě závlahového systému, který pomůže s hospodařením až 200 rodinám, si místní komunita samostatně zjišťovala potřebné informace, vyřizovala povolení, souhlasy vlastníků pozemků a podobně. V září letošního roku pak začaly samotné práce, přičemž ty pomocné opět zastali místní muži bez nároku na odměnu, ty odborné jsou pak v rukou místních firem pod dohledem brněnských profesionálů. Po přehrazení potoka Wandathe je voda sváděna systémem potrubí do dvou velkých tanků, které lidem výrazně usnadnily přístup k závlahové vodě. Celý systém je pak připraven na jednoduché rozšíření.

Voda

„Všechny výsledky naší práce byly předány místní komunitě do samostatného užívání. Nyní je hlavně na nich, zda dokážou dodržovat minimální nároky na obsluhu a údržbu, případně využívat získané zkušenosti dále. Ze vzájemné spolupráce mám pocit, že by tomu tak mohlo být,“ dodala Soukupová.

Staňte se i vy součástí projektu „Voda pro Kauti“! Navštivte www.centrumnarovinu.cz pro více informací o možnostech sponzorství, materiální podpory či dobrovolnické iniciativy.

Reklama