Klienti Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR mají možnost vstoupit do své elektronické Karty života i přes chytrý mobil iPhone či Android. Díky tomu mohou údaje z Karty života sledovat a aktualizovat doslova kdekoliv a kdykoliv a stejně tak mohou kontrolovat i svůj osobní účet vykázané zdravotní péče.

karta

Ve chvilce volna jen mrknou na svůj chytrý mobil a hned vědí, kolik stojí péče o jejich zdraví. Získávají zároveň možnost jedním kliknutím vstoupit na web své zdravotní pojišťovny www.zpmvcr.cz. „Je to náš dárek klientům k 20. výročí založení pojišťovny 211. Potvrzujeme tím, že jsme moderní zdravotní pojišťovna, která umí rychle reagovat na vývoj informačních technologií a tudíž na potřeby i těch klientů, kteří si libují v technických novinkách. Samozřejmě zůstávají zachovány i všechny dosavadní přístupy ke Kartě života, abychom vyhověli pokud možno každému z našich klientů,“ řekl generální ředitel ZP MV ČR Jaromír Gajdáček.

Podrobnosti k instalaci na chytrém mobilu a bezplatnému stažení příslušných aplikací, včetně popisu a návodu k používání najdou zájemci na www.zpmvcr.cz. Pro přístup k aplikaci použijí stejné osobní identifikátory (PIN a heslo) jako k elektronické verzi Karty života na počítači. PIN a heslo získají na každé pobočce ZP MV ČR po předložení dokladu totožnosti.

Karta života

Údaje, které Karta života obsahuje, si klient pojišťovny 211 nejprve sám vyplní. Poté už je může libovolně používat či aktualizovat. Má tak stále při ruce souhrnnou informaci o svém zdravotním stavu, o tom, jaké užívá léky, zda a na co je alergický, jaká je jeho rodinná anamnéza, zda trpí chronickým onemocněním, kdy prodělal závažné operace, úrazy atd.

Osobní účet

Výpis z osobního účtu dává klientovi ZP MV ČR podrobnou informaci o zdravotní péči, která mu byla poskytnuta, a to až tři roky zpět. Najde v něm přehled provedených lékařských či laboratorních výkonů a jejich cenu, zdravotnické zařízení a lékaře, kteří ho ošetřili, léky, které mu byly předepsány a lékárny, které léky vydaly. Dozví se, kolik zaplatil na regulačních poplatcích a kolik celkem stojí péče o jeho zdraví.

Zdravotní pojišťovna 211 zajišťuje svým klientům kvalitní zdravotní péči, ale dává jim vždy i něco navíc.

Více informací o Kartě života naleznete zde.

 

 

Reklama