O žalostném stavu ubytování dvou border kolií Matese a Kámoše jsme již psali. Na majitele jsme poslali veterinární správu, jejíž tiskový mluvčí podle fotografií věc jasně odsoudil. Skutečnost je ale jiná...

Příběh ubytování dvou border kolií Kámoše a Matese jste si mohly přečíst zde...

Jen pro ilustraci opakuji fotografii jejich denních kotců...

Kámoš a Mates

Už když jsme ve věci začali něco podnikat, dozvěděli jsme se na místně příslušné Krajské veterinární správě (KVS) v Prostějově, že v obci je snad jen farma Amalthea, a ta má určitě vše v pořádku. Proto jsem oslovil nadřízený orgán KVS Státní veterinární správu (SVS) a obrátil se na jejího tiskového mluvčího Josefa Dubna, který věc jasně označil podle fotek za týrání a slíbil mi, že na problém dohlédne. A také dohlédl - zaurgoval celou věc u KVS, jejíž inspekce napoprvé nepochodila, nikdo jim neotevřel. Domluvili si tedy telefonicky s majitelem farmy návštěvu. Jaké překvapení, že na ni byl majitel připraven...

Co inspektorky KVS zjistily?

Následující vyjádření zaslaly tiskovému mluvčímu SVS, a ten ho následně zaslal nám...

Chov 2 psů pl. Border Kolie: jedno zvíře (Kámoš) je chováno v zařízení (klec) o rozměrech 65 x 60 x90 cm, druhé zvíře (Matt) je chován v zařízení (klec) o rozměrech 70 x 70 x 105 cm. Při KO byli oba psi orientovaní, zjevně bez příznaků stresu nebo náznaků nepřirozeného chování nebo poranění. Žádná právní norma neuvádí, jaké rozměry musí chovatelské zařízení pro psy naplňovat. Existuje pouze doporučení UKOZ ze dne 13. září 2011, kde se uvádí - víz příloha. Chovatelské zařízení bylo udržováno v čistotě a zvířata měla možnost napojení. Byť se nám zdá, že pohyb psů je omezen (doporučení UKOZ pro velikost předmětných psů uvádí doporučenou velikost kotce 3 m2), nelze však chovateli jednoznačně prokázat, že jsou psi takto chováni trvale po celý den, bez pravidelného umožnění volného pohybu - což připouští i podavatel podnětu, který uvádí jejich volný pohyb v nočních hodinách (od 19 hod. do 07 hod. následujícího dne). Opakuji, velikost zařízení se jeví jako malá, ale psi mají možnost zaujmout přirozenou polohu a prokázat jejich týrání, vzhledem a k absenci legislativy řešící daný problém a zjištěnému přirozenému chování psů bez příznaků stresu nebo jeho následků, nelze dát jednoznačné stanovisko, že k týrání dochází.

Každopádně chovatel musí počítat s následnou kontrolou,“ dodal Josef Duben.

Z vyjádření jsme byli trochu rozpačití, a proto se ptali dál pana Dubna, co chtějí kontrolovat, když týrání nebylo inspektorkami zjištěno? Ale odpověď byla vyhýbavá a v podstatě stejná, že proběhne další kontrola a budeme informováni, pokud se něco změní.

Obrátili jsme se na Ligu na ochranu zvířat...

Celá věc působí, jako by majitel farmy měl na lokální úrovni mezi úředníky známé a z Prahy je to daleko, takže SVS má trochu krátké ruce. Tuhle domněnku potvrzují i různé další informace o majiteli farmy, který je v oblasti BIO farem poradcem a srdnatým bojovníkem proti byrokracii, čili se ho někteří úředníci nejspíš bojí.

My se však nebojíme, tak jsme se obrátili s dotazem hned na dvě místa. Na český Borderklub, kde jsme ale zjistili, že majitel není jeho členem, a tak s tím nic dělat nemohou, i kdyby chtěli. A také na Ligu na ochranu zvířat, konkrétně na její inspektorku Zuzanu Semelovou. Ta podle fotek stejně jako pan Duben jednoznačně řekla, že „se osobně domnívám, že v tomto případě jde opravdu o porušování zákona 246/92 Sb § 4 písm. 3 (omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete). Jsou to velcí psi, kteří by měli mít možnost přes den alespoň minimálního pohybu. Tyto klece se používají na veterině a i v útulku pro zvířata po operaci, aby si nemohla způsobit další potíže. Určitě byste se měl zeptat Veterinární správy, co s tím hodlají dělat. Jinak rozměry kotců byly dány metodickým pokynem z UKOZ a mají být nejméně 2 x 3 m.“

Na dotaz, zda s věcí může Liga něco dělat, mi paní Semelová řekla, že může majiteli „zkusit udělat ostudu“, správním orgánem je ale Veterinární správa.

A co dál?

Pan Duben (z celé záležitosti již jistě unavený) mi na informaci o rozměrech kotců sdělil, že: „by se obecně dalo říci, že by to tak být nemělo. Ale jako státní úřad musíme vycházet jen z právních norem, popřípadě „podnorem“, ale ne ze stanoviska, které nemá právní váhu. Bylo by možné doporučení ÚKOZ využít jen jako podpůrný argument, pokud by zvířata jevila nějaké příznaky onemocnění v souvislosti s jejich chovem v omezeném prostoru (poranění kůže, proleženiny, pohybové problémy... včetně přerostlých drápů a nepřirozeného chování) na základě trochu složitější fabulace se závěrem, že se jedná o týrání. Ale tady nic takového nebylo.
„Rozměry kotců, byly dány metodickým pokynem z UKOZ a mají být nejméně 2 x 3 m“ - to je logické, nicméně metodika není právně závazná. Zmíněný způsob chovu psa není zakázán a ani žádnou právní normou není chov psů stanoven. Pokud lze dát stanovisko obci, že se jedná o týrání zvířete, pak chov psa v kleci lze použít až jako druhotný argument na základě toho, že to tomu zvířeti nějakým způsobem ublížilo. Ani nelze chovateli prokázat, že psi jsou chováni jen v těchto klecích - bez umožnění pohybu. I podavatel stížnosti uvádí, že psi jsou celou noc volně vypuštěni.
Určitě z KVS udělají v chovu ještě jednou opakovanou kontrolou, ale asi to bude se stejným výsledkem. Nicméně i toto má efekt, chovatel ví, že je kritizován a sledován.

Tak teď už nezbývá než doufat, že se úředníci KVS nezapomenou týden předem na kontrolu opět ohlásit, aby se majitel stihl připravit a udělat psům pořádný kotec. Kéž by je pak v něm již nechal... Trochu Kocourkov, že?

Kam dál?

Reklama